Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

2 221 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:03

Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đóđã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêuthụ hết bao nhiêu lít xăng?Tóm tắt:100 km: 12l50km: ...l?GiảiÔ tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:Đáp số: 6l xăng.= 6 (l) Giải tập 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 20) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = (phần) Số nam là: 28 : × = (em) Số nữ là: 28 – = 20 (em) Đáp số: em nam 20 em nữ Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m Đáp án hướng dẫn giải 2: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần là: -1 = (phần) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 : × = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 30 : = 15 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30+15) × = 90 (m) Đáp số 90 (m) Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu ô tô quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: 100 km: 12l 50km: …l? Giải Ô tô 50 km tiêu thụ hết: 12  50  (l) 100 Đáp số: 6l xăng Bài trang 22 SGK Toán – luyện tập chung Theo dự định, xưởng mộc phải làm 30 ngày, ngày đóng 12 bàn ghế hoàn thành kế hoạch Do cải tiến kĩ thuật, ngày xưởng đóng 18 bàn ghế Hỏi xưởng mộc làm ngày hoàn thành kế hoạch? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số bàn ghế cần phải đóng là: 12 × 30 = 360 (bộ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là: 360: 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng15m.Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:15 x 2 = 30 (m)Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90 m. Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngBài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngnhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 5 = 7 (phần)Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗingày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch.Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mớihoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộclàm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?Bài làmSố bộ bàn ghế cần phải đóng là:12 x 30 = 360 (bộ)Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:360: 18 = 20 (ngày)Đáp số: 20 ngày. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 Giải tập trang SGK Toán 4: Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) Hướng dẫn giải Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) (Giải tập 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 4) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK trang 4) Tính nhẩm: 400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + = 700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + = 700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + = 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 100 + 20 + = 124 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 300 Giải tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi Chương Phép trừ phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 66 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: +1 = 4+2= 3+3= 6–5= –2= 6–3= 6–1= 6–4= 6–6= Hướng dẫn giải +1 = 4+2=6 3+3=6 6–5=1 –2=4 6–3=3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 6–1=5 6–4=2 6–6=0 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: – -2 = 6–2–2= 6–3–3= – -4 = 6–1–2= 6–6= Hướng dẫn giải – -2 = 6–2–2=2 6–3–3=0 – -4 = 6–1–2=3 6–6=0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) – = b) – = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường Tiểu học số 1 Duy Nghĩa GIÁO VIÊN: NGUYỄN TRƯỜNG VINH TOÁN LỚP 5 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: Đặt tính rồi tính: 3,5 x 7 12,3 x 12 27 867 x 10 = 278 67 , , Dịch chuyển sang phải một chữ số 10 1 chữ số 0 Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số. Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số. Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số. Giải tập trang 66 SGK Toán 5: Chia số thập phân cho 10, 100, 1000,… Ôn tập lý thuyết: Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bến trái một, hai, ba,… chữ số Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 66 SGK Toán lớp tập Câu 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 0,65 : 10 432,9 : 100 13,96 : 1000 b) 23,7 : 10 2.07 : 10 2,33 : 100 999,8 : 1000 Câu 2: Tính nhẩm so sánh kết tính a) 12,9 : 10 12,9 × 0,1 b) 123,4 : 100 123,4 × 0,01 c) 5,7 : 10 5,7 × 0,1 d) 87,6 : 100 87,6 × 0,01 Câu 3: Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 1/10 số gạo kho Hỏi kho gạo? HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Tính nhẩm a) 4,32 0,065 4,329 0,01396 b) 2,37 0,207 0,0233 0,9998 Câu 2: Tính nhẩm so sánh kết tính a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29 b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234 c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57 d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876 Câu 3: Cách 1: Số gạo lấy là: 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số gạo lại kho : 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn) Cách 2: Phân số số gạo lại là: 1  (số gạo lúc đầu) 10 Số gạo lại là: (537,25 × 9) :10 = 483,525 (tấn) Đáp số: 483,525 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 65 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … Tuần 15 ngày dạy: I .MỤC TIÊU : Giúp HS : Hiểu và bước đầu thực hành quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : GV nêu phép chia ở VD 1. Viết lên bảng cho HS làm bài. G ợi ý cho HS nhận xét như SGK. HS nêu quy tắc chia 1 số thập phân cho 10. HS thực hiện tương tự Hoạt động 2 : GV n êu phép chia ở VD 2 Hoạt động 3 : GV hư ớng dẫn để HS tự nêu quy tắc chia m ột số thập phân cho 10, 100, … GV treo bảng quy tắc l ên bảng. GV nêu ý ngh ĩa của bảng quy tắc này là không c ần th ực hiện phép chia cũng tìm được kết quả phép tính, b ằng cách dịch chuy ển dấu phẩy thích hợp. Hoạt động 4 : Thực hành như hoạt động 1, để từ đó có quy tắc chia một số thập phân cho 100. HS thi đua tính nhẩm nhanh rồi rút ra nhận xét so sánh. Sau khi có kết quả, GV vấn đáp HS khá, giỏi tính nhẩm kết quả của mỗi chia nhẩm Bài 1 : GV viết từng phép chia lên bảng. Bài 2 : GV nêu từng phép chia lên bảng, yêu cầu HS làm từng câu. Bài 3 : GV gọi 1 HS đọc đề toán. biểu thức. HS làm bài vào vở và GV chữa bài. Bài giải Số gạo đã lấy ra là : 537,25 :10 = 53,725 ( tấn) Số gạo còn lại trong kho : 537,25 – 53,725 =483,525( tấn ) Đáp số : 483,535 9 tấn) Khi giải bước 1 GV có thể cho HS thực hành chia nhẩm cho 10. 1. Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):5m 7dm;2m 3dm;4m 37cm;1m 53cm.Bài làm:5m 7dm = 2m +m=m2m 3dm = 2m +m=m4m 37cm = 4m +m=m1m 53cm = 1m +m=m. Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đóđã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêuthụ hết bao nhiêu lít xăng?Tóm tắt:100 km: 12l50km: ...l?GiảiÔ tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:Đáp số: 6l xăng.= 6 (l) Giải tập 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 20) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = (phần) Số nam là: 28 : × = (em) Số nữ là: 28 – = 20 (em) Đáp số: em nam 20 em nữ Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m Đáp án hướng dẫn giải 2: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần là: -1 = (phần) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 : × = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 30 : = 15 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30+15) × = 90 (m) Đáp số 90 (m) Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu ô tô quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: 100 km: 12l 50km: …l? Giải Ô tô 50 km tiêu thụ hết: 12  50  (l) 100 Đáp số: 6l xăng Bài trang 22 SGK Toán – luyện tập chung Theo dự định, xưởng mộc phải làm 30 ngày, ngày đóng 12 bàn ghế hoàn thành kế hoạch Do cải tiến kĩ thuật, ngày xưởng đóng 18 bàn ghế Hỏi xưởng mộc làm ngày hoàn thành kế hoạch? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số bàn ghế cần phải đóng là: 12 × 30 = 360 (bộ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là: 360: 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng15m.Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:15 x 2 = 30 (m)Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90 m. Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngBài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngnhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 5 = 7 (phần)Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗingày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch.Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mớihoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộclàm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?Bài làmSố bộ bàn ghế cần phải đóng là:12 x 30 = 360 (bộ)Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:360: 18 = 20 (ngày)Đáp số: 20 ngày. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 Giải tập trang SGK Toán 4: Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) Hướng dẫn giải Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) (Giải tập 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 4) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK trang 4) Tính nhẩm: 400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + = 700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + = 700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + = 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 100 + 20 + = 124 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 300 Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đóđã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêuthụ hết bao nhiêu lít xăng?Tóm tắt:100 km: 12l50km: ...l?GiảiÔ tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:Đáp số: 6l xăng.= 6 (l) Giải tập 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 20) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = (phần) Số nam là: 28 : × = (em) Số nữ là: 28 – = 20 (em) Đáp số: em nam 20 em nữ Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m Đáp án hướng dẫn giải 2: Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần là: -1 = (phần) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 : × = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 30 : = 15 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30+15) × = 90 (m) Đáp số 90 (m) Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu ô tô quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: 100 km: 12l 50km: …l? Giải Ô tô 50 km tiêu thụ hết: 12  50  (l) 100 Đáp số: 6l xăng Bài trang 22 SGK Toán – luyện tập chung Theo dự định, xưởng mộc phải làm 30 ngày, ngày đóng 12 bàn ghế hoàn thành kế hoạch Do cải tiến kĩ thuật, ngày xưởng đóng 18 bàn ghế Hỏi xưởng mộc làm ngày hoàn thành kế hoạch? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số bàn ghế cần phải đóng là: 12 × 30 = 360 (bộ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là: 360: 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng15m.Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:15 x 2 = 30 (m)Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90 m. Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngBài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngnhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?Bài làmTa có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 5 = 7 (phần)Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗingày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch.Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mớihoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộclàm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?Bài làmSố bộ bàn ghế cần phải đóng là:12 x 30 = 360 (bộ)Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:360: 18 = 20 (ngày)Đáp số: 20 ngày. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 Giải tập trang SGK Toán 4: Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) Hướng dẫn giải Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) (Giải tập 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 4) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK trang 4) Tính nhẩm: 400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + = 700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + = 700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + = 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 100 + 20 + = 124 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 300 Trường Tiểu học số 1 Duy Nghĩa GIÁO VIÊN: NGUYỄN TRƯỜNG VINH TOÁN LỚP 5 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: Đặt tính rồi tính: 3,5 x 7 12,3 x 12 27 867 x 10 = 278 67 , , Dịch chuyển sang phải một chữ số 10 1 chữ số 0 Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số. Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số. Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số. Giải tập trang 66 SGK Toán 5: Chia số thập phân cho 10, 100, 1000,… Ôn tập lý thuyết: Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bến trái một, hai, ba,… chữ số Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 66 SGK Toán lớp tập Câu 1: Tính nhẩm a) 43,2 : 10 0,65 : 10 432,9 : 100 13,96 : 1000 b) 23,7 : 10 2.07 : 10 2,33 : 100 999,8 : 1000 Câu 2: Tính nhẩm so sánh kết tính a) 12,9 : 10 12,9 × 0,1 b) 123,4 : 100 123,4 × 0,01 c) 5,7 : 10 5,7 × 0,1 d) 87,6 : 100 87,6 × 0,01 Câu 3: Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 1/10 số gạo kho Hỏi kho gạo? HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Tính nhẩm a) 4,32 0,065 4,329 0,01396 b) 2,37 0,207 0,0233 0,9998 Câu 2: Tính nhẩm so sánh kết tính a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29 b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234 c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57 d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876 Câu 3: Cách 1: Số gạo lấy là: 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số gạo lại kho : 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn) Cách 2: Phân số số gạo lại là: 1  (số gạo lúc đầu) 10 Số gạo lại là: (537,25 × 9) :10 = 483,525 (tấn) Đáp số: 483,525 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 65 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … Tuần 15 ngày dạy: I .MỤC TIÊU : Giúp HS : Hiểu và bước đầu thực hành quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : GV nêu phép chia ở VD 1. Viết lên bảng cho HS làm bài. G ợi ý cho HS nhận xét như SGK. HS nêu quy tắc chia 1 số thập phân cho 10. HS thực hiện tương tự Hoạt động 2 : GV n êu phép chia ở VD 2 Hoạt động 3 : GV hư ớng dẫn để HS tự nêu quy tắc chia m ột số thập phân cho 10, 100, … GV treo bảng quy tắc l ên bảng. GV nêu ý ngh ĩa của bảng quy tắc này là không c ần th ực hiện phép chia cũng tìm được kết quả phép tính, b ằng cách dịch chuy ển dấu phẩy thích hợp. Hoạt động 4 : Thực hành như hoạt động 1, để từ đó có quy tắc chia một số thập phân cho 100. HS thi đua tính nhẩm nhanh rồi rút ra nhận xét so sánh. Sau khi có kết quả, GV vấn đáp HS khá, giỏi tính nhẩm kết quả của mỗi chia nhẩm Bài 1 : GV viết từng phép chia lên bảng. Bài 2 : GV nêu từng phép chia lên bảng, yêu cầu HS làm từng câu. Bài 3 : GV gọi 1 HS đọc đề toán. biểu thức. HS làm bài vào vở và GV chữa bài. Bài giải Số gạo đã lấy ra là : 537,25 :10 = 53,725 ( tấn) Số gạo còn lại trong kho : 537,25 – 53,725 =483,525( tấn ) Đáp số : 483,535 9 tấn) Khi giải bước 1 GV có thể cho HS thực hành chia nhẩm cho 10. 1. Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):5m 7dm;2m 3dm;4m 37cm;1m 53cm.Bài làm:5m 7dm = 2m +m=m2m 3dm = 2m +m=m4m 37cm = 4m +m=m1m 53cm = 1m +m=m. Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung Giải tập trang 66 SGK Toán 2: 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 86 – Hướng dẫn giải 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 86 – (bài 1, SGK Toán lớp trang 66) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải a) Kết là: 36, 69, 88, 57,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6, Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6, Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay