TL HT phân phối khí CVVT

58 653 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:56

Hệ thống điều khiển phân phối khí thông minh CVVT (Continuously Varible Valve timing)Hệ thống phân phối khí của động cơ được dùng là xupáp treo. Gồm 2 trục cam dẫn động trực tiếp xupáp (cam nạp và cam thải). Trục cam dẫn động xupáp được đặt trên nắp máy. Ở đầu mỗi trục cam được lắp các bánh xích dẫn động. Các bánh xích trục cam được dẫn động bằng xích. Để thuận tiện cho việc căng xích, ở hệ thống phân phối khí của động cơ được lắp bộ tự động căng xích bằng thủy lực.Mỗi xilanh của động cơ được bố trí bốn xupáp trên đỉnh buồng đốt (2 xupáp nạp và 2 xupáp thải). Các xupáp khác tên được đặt nghiêng và góc giữa chúng là 390 .Các đường ống nạp thải của động cơ được bố trí sang 2 bên của động cơ. Để cơ cấu phân phối khí làm việc đạt hiệu suất cao ở mọi dãi tốc độ. Ở đầu trục cam nạp còn lắp thêm bộ phận xoay cam nhằm đáp ứng được các pha phân phối của xupáp phù hợp với tốc độ hoạt động cơ. Mụn: ng c t LI NểI U Trong giai on hin ngnh giao thụng ti ang trờn phỏt trin mnh m, ho nhp cựng vi tc phỏt trin s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, ỏp ng nhu cu v phng tin i li v chuyn hng hoỏ, phc v i sng sinh hot ca xó hi Xe HYUNDAI l loi xe Hn Quc sn xut v c s dng rt ph bin nc ta hin ú l loi xe cú nhiu chng loi dựng ch hng c thit k v ch to khỏ hon thin v m thut cng nh tớnh nng hot ng Xe cú ng c hiu sut, bn v tin cy cao, kt cu cng vng, gm nhiu thit b m bo an ton cho ngi s dng cỏc iu kin ng sỏ khỏc ng c t ngy ang phỏt trin rt mnh, gi vai trũ quan trng nhiu ngnh kinh t quc dõn nh nụng nghip, giao thụng ti ng b, ng st, ng bin, ng khụng cng nh nhiu ngnh cụng nghip khỏc Tuy nhiờn, ng phỏt trin i lờn ca ngnh ng c t núi chung v ngnh cụng nghip ụtụ núi riờng ca cỏc nc rt khỏc Tu thuc ch yu vo nng lc ca ngnh c khớ v mc cụng nghip hoỏ ca tng nc. thun tin cho vic nghiờn cu, ngi ta chia ng c t cng nh ụtụ nhiu h thng nh h thng nhiờn liu, h thng bụi trn, hờ thng lm mỏt , mi h thng u cú tm quan trng nht nh H thng bụi trn l mt nhng h thng chớnh ca ng c Vic kho sỏt mt h thng bt k ng c s giỳp cho sinh viờn cng c li nhng kin thc ó hc v bit i sõu tỡm hiu nhng h thng khỏc Do vy, ti kho sỏt h thng bụi trn trờn ng c ụtụ l mt nhng ti ó núi trờn c s giỳp tn tỡnh ca thy giỏo hng dn Trn Anh Tun em ó hon thnh ti ny.Do kin thc cũn nhiu hn ch, kinh nghim cha nhiu, ti liu tham kho ớt nờn bi tiu lun khụng trỏnh nhng thiu sút nhng GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t cũn s si Kớnh mong c quý thy cụ ch bo bi tiu lun ca em c hon thin hn Cui cựng em xin gi n thy giỏo hng dn v quý thy cụ giỏo b mụn s bit n chõn thnh nht GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Chng I Tng quan v h thng phõn phi khớ ca ng c t 1.1 Mc ớch, phõn loi, yờu cu h thng phõn phi khớ 1.1.1 Mc ớch Thc hin quỏ trỡnh thay i khớ bung chỏy ng c:Thi sch khớ thi xilanh v np y khớ hn hp hoc khụng khớ mi vo xilanh ng c ng c lm vic c liờn tc 1.1.2 Yờu cu C cu phi phi m bo cỏc yờu cu sau: Quỏ trỡnh thay i khớ nh np y thi sch úng m xupỏp ỳng quy lut v ỳng thi gian quy nh m ln dũng khớ d dng lu thụng úng xupỏp phi kớn nhm m bo ỏp sut nộn, khụng b chỏy lt khớ Xupỏp thi khụng t m quỏ trỡnh np t va p, trỏnh gõy mũn D dng iu chnh, sa cha, giỏ thnh ch to thp 1.1.3 Phõn loi C cu phõn phi khớ dựng xupỏp: L loi c cu c s dng rng rói ng c k vỡ nú cú kt cu n gin, d ch to, d iu chnh v lm vic chớnh xỏc hiu qu, mang li hiu sut cao C cu phi khớ dựng van trt: L loi c cu cú nhiu u im nh tit din lu thụng ln, d lm mỏt, ớt ting n Trong mt s ng c hai k np thi khớ bng l (quột vũng), piston ca chỳng lm nhim v ca van trt, úng m l thi v l np Loi dựng ng c ny khụng cú c cu dn ng van trt riờng nờn dựng c cu khuu trc truyn dn ng piston C cu phõn phi khớ hn hp thng dựng l np v xupỏp thi khớ GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t 1.2 H thng phõn phi khớ dựng ng c hai k Trong ng c hai k, quỏ trỡnh np y mụi cht mi vo xilanh ng c ch chim khong 1200 n 1500 gúc quay trc khuu Quỏ trỡnh thi ng c hai k ch yu dựng khụng khớ quột cú ỏp sut ln hn ỏp sut khớ tri y sn vt chỏy ngoi quỏ trỡnh ny s xy s hũa trn gia khụng khớ quột vi sn vt chỏy, ng thi cng cú cỏc khu vc cht xilanh khụng cú khớ quột ti Cht lng cỏc quỏ trỡnh thi sch sn vt chỏy v np y mụi cht mi ng c hai k ch yu ph thuc vo c im ca h thng quột thi Hin trờn ng c hai k thng s dng cỏc h thng quột thi sau: + H thng quột vũng t ngang theo hng song song: Hỡnh 1- 1: C cu dựng hp cỏcte quột khớ Piston; Thanh truyn; - Trc khuu GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t c s dng ch yu trờn ng c hai k c nh c im: Dựng cỏcte lm mỏy nộn khớ to khụng khớ quột Ca quột thng t xiờn lờn hoc nh piston cú kt cu c bit dn hng dũng khụng khớ quột xilanh + H thng quột vũng t ngang theo hng lch tõm: Thng dựng trờn cỏc ng c hai k cú cụng sut ln c im: Ca quột t theo hng lch tõm, xiờn lờn v hp vi ng tõm xilanh mt gúc 300, ú dũng khụng khớ quột vo xilanh s theo hng i lờn ti np xilanh mi vũng xung ca thi õy l h thng quột thi hon ho nht, nú cho cỏc ch tiờu cụng tỏc ca ng c v ỏp sut khụng khớ quột ln + H thng quột vũng t ngang phc tp: c im: Cú hai hng ca quột, hng trờn t cao hn ca thi, bờn cú b trớ van mt chiu sau úng kớn ca thi cú th np thờm mụi cht cụng tỏc mi vo hng l phớa trờn p sut khớ quột ln nhng kt cu cú nhiu van t ng nờn phc Chiu cao cỏc ca khớ ln lm tng tn tht hnh trỡnh piston, gim cỏc ch tiờu cụng tỏc ca ng c + H thng quột vũng t mt bờn: Ch s dng cho cỏc ng c hai k tnh ti, ng c tu thy c nh cú tc trung bỡnh c im: Cỏc ca khớ t mt bờn ca thnh xilanh theo hng lch tõm ca quột nghiờng xung mt gúc 150 Trong h thng cú th cú van xoay úng ca thi sau kt thỳc quột khớ nhm gim tn tht khớ quột + H thng quột thng qua xupỏp thi: GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t 10 Hỡnh 12: C cu quột thng qua xupỏp thi ng dn hng; - L ũ xo xupỏp; a lũ xo; - Múng hóm; Xupỏp; - ũn by; - a y; - xupỏp; Con i; 10 - Trc cam c im: Ca quột t xung quanh xilanh theo hng tip tuyn Xupỏp thi c t trờn np xilanh Dũng khớ quột ch i theo mt chiu t di lờn np xilanh ri theo xupỏp thi ngoi nờn dũng khụng khớ quột ớt b hũa trn vi sn vt chỏy v khớ thi c y ngoi tng i sch, ú h s khớ sút nh v ỏp sut dũng khớ np ln la chn gúc phi khớ tt nht lm cho quỏ trỡnh np hon thin hn Ca quột t theo hng tip tuyn nờn dũng khụng khớ quột i vo xilanh to thnh mt ng xoỏy ú quỏ trỡnh hỡnh thnh hn hp khớ v quỏ trỡnh chỏy xy tt hn, ng thi lm tng tit din lu thụng nờn gim c sc cn quỏ trỡnh quột khớ GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t b) a) c) d) e) Hỡnh 13: Mt s phng ỏn quột thi trờn ng c hai k a) - H thng quột thng dựng piston i nh; b) - H thng quột vũng t ngang theo hng lch tõm; c) - H thng quột vũng t ngang phc tp; d) - H thng quột qua xupỏp thi; e) - H thng quột vũng t mt bờn 1.3 H thng phõn phi khớ ng c bn k Trờn ng c bn k vic thi sch khớ thi v np y mụi cht mi c thc hin bi c cu cam - xupỏp, c cu cam - xupỏp c s dng rt a dng Tựy theo cỏch b trớ xupỏp v trc cam, ngi ta chia c cu phõn phi khớ ca ng c bn k thnh nhiu loi khỏc nh c cu phi khớ dựng xupỏp treo, c cu phi khớ dựng xupỏp t I.3.1 Cỏc phng ỏn b trớ xupỏp v dn ng xupỏp + C cu phõn phi khớ dựng xupỏp t: Xupỏp c lp mt bờn thõn mỏy trờn trc cam v c trc cam dn ng xupỏp thụng qua i Xupỏp np v xupỏp thi ca cỏc xilanh cú th b trớ theo nhiu kiu khỏc nhau: B trớ xen k hoc b trớ theo tng cp mt Khi b trớ tng cp xupỏp cựng tờn, cỏc xupỏp np cú th dựng chung ng np nờn lm cho ng np tr thnh n gin hn GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t 10 Hỡnh 1-4: C cu phõn phi khớ dựng xupỏp t ng dn hng xupỏp; Lũ xo; a lũ xo; Múng nga; xupỏp; ũn by; a y; xupỏp; Con i; 10 - Trc cam; u im ca phng ỏn ny l chiu cao ng c gim xung, kt cu ca np xilanh n gin, dn ng xupỏp cng d dng Tuy vy cú khuyt im l bung chỏy khụng gn, cú dung tớch ln Mt khuyt im na l ng np, thi phi b trớ trờn thõn mỏy phc cho vic ỳc v gia cụng thõn mỏy, ng thi, np khú thoỏt, tn tht np thi ln + C cu phõn phi khớ dựng xupỏp treo: Xupỏp t trờn np mỏy v c trc cam dn ng thụng qua i, a y, ũn by hoc trc cam dn ng trc tip xupỏp Khi dựng xupỏp treo cú u im: To c bung chỏy gn, din tớch mt truyn nhit nh vỡ vy gim c tn tht nhit ng np, thi u b trớ trờn np xilanh nờn cú iu kin thit k dũng khớ lu thụng thoỏt hn, ng thi cú th b trớ xupỏp hp lý nờn cú th GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t tng c tit din lu thụng ca dũng khớ Tuy vy c cu phõn phi khớ dựng xupỏp treo cng tn ti mt s khuyt im nh dn ng xupỏp phc v lm tng chiu cao ca ng c, kt cu ca np xilanh ht sc phc tp, rt khú ỳc v gia cụng dn ng xupỏp, trc cam cú th b trớ trờn np xilanh dn ng trc tip hoc dn ng qua ũn by Trng hp trc cam b trớ hp trc khuu hoc thõn mỏy, xupỏp c dn ng giỏn tip qua i, a y, ũn by 10 Hỡnh 1-5 C cu phõn phi khớ dựng xupỏp treo ng dn hng xupỏp; Lũ xo; a lũ xo; Múng nga; xupỏp; ũn by; a y; xupỏp; Con i; 10 - Trc cam; Khi b trớ xupỏp treo thnh hai dóy, dn ng xupỏp rt phc Cú th s dng phng ỏn dn ng xupỏp dựng mt trc cam dn ng giỏn tip qua cỏc ũn by, hoc cú th dựng hai trc cam dn ng trc tip GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Hỡnh 1-6 Cỏc phng ỏn dn ng xupỏp a) Cỏc xupỏp c t xen k trờn np xilanh; b) Xupỏp c dn ng trc tip; c) Xupỏp c dn ng thụng qua ũn by Trong mt s ng c xng, xupỏp cú b trớ theo kiu hn hp: xupỏp np t trờn thõn mỏy cũn xupỏp thi lp chộo trờn np xilanh Khi b trớ nh th kt cu ca c cu phõn phi khớ rt phc nhng cú th tng c tit din lu thụng rt nhiu ú cú th tng kh nng cng húa ng c Kt cu ny thng dựng cỏc loi ng c xng tc cao Kt lun: So sỏnh u khuyt im ca hai phng ỏn b trớ xupỏp t v treo thy rng: ng c diezel ch dựng xupỏp treo, to c cao cũn ng c xng cú th dựng xupỏp treo, hay t nhng ngy thng dựng h thng phõn phi khớ kiu treo ng c s dng h thng phõn phi khớ kiu treo cú hiu sut nhit cao hn Dựng h thng phõn phi khớ kiu treo lm cho kt cu quy lỏt rt phc v dn ng cng phc nhng t hiu qu phõn phi khớ rt tt H thng phõn phi khớ xupỏp treo chim u th tuyt i ng c k 10 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t OCV BM DệU ECU Hỡnh 2-12: S nguyờn lý h thng CVVT - B iu khin CVVT; - Trc cam np; - B cm ng gúc cam; - Trc cam thi; - Trc khuu; - ng truyn tớn hiu; 7- B cm ng gúc quay trc khuu; - ng du B iu khin CVVT: iu khin thi im úng m xupỏp theo ch ti v tc ng c ECU: Nhn tớn hiu t b cm ng, x lý tớn hiu v truyn tớn hiu van iu chnh du OCV OCV: nhim v nhn tớn hiu t ECU v thc hin theo tớn hiu nhn c bm du vo b iu khin CVVT B phn chp hnh ca h thng dựng iu khin xoay trc cam np, vi ỏp sut du dựng lm xoay b iu khin xỏc nh thi im m sm hoc m 44 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t mun xupỏp, v van iu khin du phi khớ trc cam iu khin ng i ca du * Nguyờn lý iu khin in t: ECU õọỹng cồ Caớm bióỳn trờ truỷc khuyớu Caớm bióỳn lổu lổồỹng khờ naỷp Thồỡi õióứm phọỳi khờ cỏửn chốnh Van õióửu khióứn phọỳi khờ Phaớn họửi Bọỹ õióửu khióứn xoay cam Caớm bióỳn trờ bổồùm ga Caớm bióỳn nhióỷt õọỹ nổồùc laỡm maùt Hióỷu chốnh Thồỡi õióứm phọỳi khờ thổỷc tóỳ Caớm bióỳn trờ truỷc cam Hỡnh 2-13: S iu khin in t ECU ca ng c tớnh toỏn thi im phi khớ ti u nht da trờn cỏc tớn hiu t cỏc cm bin, sau ú so sỏnh vi thi im phi khớ thc t (nhn bit c t tớn hiu cm bin CVVT) v iu khin van du lm xoay trc cam i mt gúc cn iu chnh Cm bin v trớ trc khuu v cm bin v trớ trc cam lm nhim v nhn bit thi im phi khớ thc t ca ng c nh ECU ng c Ngoi cm bin v trớ trc khuu cũn nhn bit tc ca ng c Cm bin v trớ bm ga v cm bin v trớ lu lng khớ np cho bit ti ca ng c ang hot ng, cỏc tớn hiu nhn c t cm bin c a v ECU ng c x lý B x lý ECU ca ng c nhn cỏc tớn hiu ca cỏc cm bin v x lý a cỏc tớn hiu b iu khin iu khin van phi khớ úng m phự hp vi ch lm vic ca ng c 2.3.2 B iu khin ca h thng 45 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t B iu khin c gn trc cam np v lm nhim v quay trc cam np theo s iu khin ca ECU ng c B iu khin bao gm mt v c dn ng bi xớch cam v cỏc cỏnh quay c gn c nh trờn trc cam np bng bulụng v cht nh v Trong cỏnh quay cú cỏc ng dn du thụng vi trc cam dn du vo cỏc khoang bờn b iu khin Lỳc ng c lm vic khong 40 ng vi gúc quay trc cam 200 10 Do ú ỏp sut du phi c tng lờn khong ữ 1000 (KPa), c gi t phớa lm sm hay phớa lm mun trc cam np s xoay cỏc cỏnh gt ca b iu khin h thng theo hng tng ng thay i thi ỉ20 ỉ8 ỉ12 im phi khớ ca xupỏp ỉ42 14 ỉ120 ỉ104 100 ỉ14 50 Hỡnh 2-14: Cu to b iu khin Trc cam; a rng ca trc cam; Cỏnh qut ca ca CVVT; - Cht khoỏ; - V ca b iu khin; Bulụng u trc cam; - m lút; Bulụng bt vo v trc cam; - Pht chn du Quỏ trỡnh lm vic thỡ nhit du tng lờn hoc khụng hot ng nhng nc nhit gim xung 00C nh vy nhit thay i khong t - 400C ữ +1300C ngoi trờn cỏnh quay cũn cú lp cht khoỏ c nh cỏnh quay vi a xớch ng c cha lm vic Khi ng c ngng, trc cam np chuyn ng n trng thỏi mun nht trỡ kh nng ng Khi ng 46 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t c lm vic vi tc ng c dao ng khong 650 ữ 6000 (v/p), trc cam np m sm phự hp tng ch Khi ỏp sut du khụng n b iu khin h thng lp tc sau ng c ng, cht khoỏ s hóm cỏc c cu hot ng ca b iu khin h thng xoay cam np trỏnh ting gừ 2.3.3 Van iu khin phi khớ Van iu khin phi khớ lm nhim v iu khin ng du n b iu khin v tho cỏc iu kin cỏc hot ng: nhit ca du chy khong t: -40 ữ + 1300C, phm vi hot ng ap sut du ữ 1000 (KPa), iờn ỏp thay i 10 ữ 16 (V) thụng qua tớn hiu iu khin ca ECU Van iu khin lu lng du phi tho nhng c im nh sau: in ỏp ca OCV l 12V, in tr ca cun dõy 7,4 0,5 () ng vi nhit t c 200C, cng dũng in chy khong 100 ữ 1000 (mA) v quỏ trỡnh lp rỏp cho t chớnh sỏt cao Khi nhn tớn hiu t ECU ng c qua dt ni iu khin van in t úng m cỏc ng n b iu khin v phớa m sm hay mun tu theo tớn hiu iu khin ph thuc vo ch lm vic ca ng c Van iu khin du phi khớ trc cam chn ng du n b iu khin tng ng vi ln dũng in t ECU ng c B iu khin quay trc cam np tng ng vi cỏc v trớ t ỏp sut du vo, lm sm, lm mun hoc trỡ thi im phi khớ ECU ng c tớnh toỏn thi im úng m xupỏp ti u di cỏc iu kin hot ng khỏc theo tc ca ng c, lu lng khớ np, v trớ bm ga v nhit nc lm mỏt iu khin van phi khớ trc cam Hn na, ECU dựng cỏc tớn hiu t cỏc cm bin v trớ trc cam v cm bin v trớ trc khuu tớnh toỏn thi im phi khớ thc t v thc hin iu khin phn hi t c thi im phi khớ chun 47 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Khi nhn tớn hiu t ECU ng c qua dt ni iu khin van in t úng m cỏc ng n b iu khin v phớa m sm hay mun tu theo tớn hiu iu khin ph thuc vo ch lm vic ca ng c P 32 ỉ20 ỉ10 14 ỉ6 ỉ4 10 Hỡnh 2-15: Cu to ca van iu khin phi khớ (OCV) - V van ; - Lũ xo ; - ng du v; - ng du i; - Pht chn du; - Cun dõy in t; Piston; Dt cm; n b iu khin (phớa m mun); 10 n b iu khin (phớa m sm) 2.3.4 Nguyờn lý hot ng ca h thng xoay trc cam np: * Nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch xupỏp m mun nht: B iu khin ch m mun nht ng vi cỏc trng hp ng c cỏc ch khi ng, ng c dng, ng c chy ch khụng ti v ng c chy ch nhit thp Cỏc ch ny yờu cu yờu cu hn hp phi m ng c d ng, chy khụng ti n nh hn ng thi cỏc ch ny bm ga thng m nh nờn chõn khụng trc xupỏp np thp Do ú chờnh ỏp gia ỏp sut trc v sau xupỏp np nh vỡ vy khớ np mi khú i vo xilanh H s khớ sút xilanh cỏc ch ny ln v cú xu thu quay li ng np gim lng khớ sút ny cn phi m tr xupỏp np Khi 48 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t ỏp sut khớ sút nh thỡ chờnh ỏp gia ỏp sut trc v sau xupỏp np ln, lỳc ny vic m xupỏp np l phự hp nht khớ np c np y vo xilanh Lỳc ny van iu khin c chnh v trớ xoay tr bng tn s tớn hiu tr t b iu khin in t ECU, ỏp sut du tng ng c ộp vo bung cỏnh gt phớa m tr lm quay trc cam theo hng iu chnh tr B iu khin gi ch mun nht nh cht hóm trờn cỏnh quay lp cht vi trc cam Trong trung hp ny ng du v phớa mun s thụng vi cate lm ỏp sut gim, ng du v phớa sm c bm du vo Do ú b iu khin gi ch m mun nht Túm li cỏc ch ny thi im phi khớ ca trc cam np cn tr li v trựng lp phi khớ gim i lm gim h s np v lng khớ sút chy li ng np, trng hp ny ta ch cn phun vo ng np lng nhiờn liu ớt nhng m bo c hn hp m Vỡ vy lm cho ng c hot ng cỏc ch ny n nh hn, ci thin c tớnh kinh t nhiờn liu khi ng 14 13 12 ỉ18 ỉ8 ỉ12 15 M14 ỉ42 ỉ104 100 ỉ16 ỉ120 11 16 17 ỉ32 ỉ20 ỉ6 ỉ4 ỉ10 10 14 50 P Hỡnh 2-16: S nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch mun nht - V van ; - Lũ xo ; - ng du v; - ng du i;5- Pht chn du; - Cun dõy in t; Piston; Dt cm; - ng du i ; 10 ng 49 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t du v.;11 Trc cam; 12 a rng ca b iu khin; 13 Cỏnh qut ca CVVT; 14 Cht chn; 15 V ca b diu khin; 16 Bulụng u trc cam; 17 - Pht chn du * Nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch gi: Khi tng tc v ti thỡ ECU ng c iu khin van cung cp du vo b iu khin quay trc cam v phớa xupỏp np m sm dn lờn phự hp vi ch hot ng ca ng c Lỳc ny gúc trựng ip tng lờn tng lng hi lu khớ x v gim nng khớ thi c hi v ci thin tớnh kinh t nhiờn liu, ng thi xupỏp np cng úng sm hn trỏnh cho hn hp khớ v nhiờn liu quay li ng np tng h s np Khi tng tc, ti n mc no ú thỡ yờu cu hn hp nht dn m bo tớnh kinh t nhiờn liu Do ú, ECU ng c iu khin van cung cp du cho b iu khin phi khớ quay trc cam ỳng thi im tớnh toỏn ca ECU Lỳc ny van iu khin dch sang trỏi v du i vo ng m mun vi ỏp sut cao y cht hóm thng lc lũ xo v m khoỏ cht hóm Mt khỏc, du i vo khoang m sm y cỏnh quay lp cht vi trc cam ngc chiu kim ng h lm xupỏp np m sm lờn ng thi, du ng du thụng vi khoang m mun v cate n mt thi im no ú cam np quay ỳng bng gúc m ECU tớnh toỏn vi ch lm vic ca ng c thi im ú nh tớn hiu phn hi t cm bin trc khuu Lỳc ny ECU ng c iu khin van phõn phi khớ úng cỏc ng du thụng vi cate v khụng cho du i vo b iu khin ca h thng Khi ú b iu khin trng thỏi gi Nu cú s thay i ti hay tc ng c thỡ ECU s iu khin li trng thỏi gi cho phự hp vi ch lm vic ca ng c 50 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t 14 13 12 ỉ18 ỉ8 ỉ12 15 M14 ỉ42 ỉ120 ỉ104 100 ỉ14 11 16 17 50 ỉ32 ỉ20 ỉ6 ỉ10 ỉ4 14 10 P Hỡnh 2-17: S nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch gi - V van ; - Lũ xo ; - ng du v; - ng du i;5- Pht chn du; - Cun dõy in t; Piston; Dt cm; n b iu khin (phớa m mun);10 n b iu khin (phớa m sm); 11 Trc cam; 12 a rng ca b iu khin; 13 Cỏnh qut ca CVVT; 14 Cht chn; 15 V ca b diu khin; 16 Bulụng u trc cam; 17 - Pht chn du * Nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch xupỏp np m sm nht: Trng hp ng vi ng c hot ng tc thp n trung bỡnh v ti nng ng c thng xuyờn hot ng dói tc ny Khi tng ti m ca bm ga ln lm cho sc cn dũng khớ gim nờn gim ỏp trờn ng np nh lm cho ỏp sut trc xupỏp np cao Do vy thi im phi khớ phi sm lờn v sm nht trng hp 100% ti tn dng dũng khớ np i vo xilanh ỏp sut xilanh nh hn ỏp sut trc xupỏp np Hn na xupỏp np m sm tng lng hi lu khớ x ni b gim tn tht khớ ng ú ci thin tớnh kinh t nhiờn liu v gim nng khớ thi c hi Ngoi ra, cựng lỳc ú 51 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t xupỏp np cng úng sm hn gim hin tng hn hp khớ quay ngc li ng np iu khin ECU ng c nhn tớn hiu t cỏc cm bin v trớ trc khuu, cm bin v trớ bm ga, cm bin lu lng khớ np, cm bin v trớ trc cam nhn bit ch lm vic ca ng c Lỳc ny ECU iu khin van phi khớ dch sang trỏi, ỏp sut du tng ng c cp vo bung cỏnh gt phớa m sm y cỏnh quay v phớa m sm ng thi m thụng vi cate ng du v phớa mun Do ú cỏnh quay quay n v trớ xupỏp m sm nht 14 13 12 ỉ8 ỉ12 ỉ18 15 M14 ỉ42 ỉ120 ỉ104 ỉ100 ỉ16 11 16 17 ỉ20 ỉ6 ỉ10 ỉ4 ỉ32 10 14 50 P Hỡnh 2-18 S nguyờn lý lm vic ca b iu khin ch m sm nht - V van ; - Lũ xo ; - ng du i; - ng du v;5- Pht chn du; - Cun dõy in t; Piston; Dt cm; - ng du v ; 10 ng du v; 11 Trc cam; 12 a rng ca b iu khin; 13 Cỏnh qut ca CVVT; 14 Cht chn; 15 V ca b diu khin; 16 Bulụng u trc cam; 17 - Pht chn du 2.3.5 Cm bin v trớ trc cam 52 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Hỡnh 2- 19 Cm bin v trớ trc cam - Cun dõy; - Thõn cm bin ; - Lp cỏch in; - Gic cm + Nguyờn lý lm vic: Trờn trc cam i din vi cm bin v trớ trc cam l a tớn hiu G cú cỏc rng Khi trc cam quay, khe h khụng khớ gia cỏc vu nhụ trờn trc cam v cm bin ny s thay i S thay i khe h to mt in ỏp cun nhn tớn hiu c gn vo cm bin ny, sinh tớn hiu G Tớn hiu G ny c truyn i nh mt thụng tin v gúc chun ca trc khuu n ECU ng c, kt hp nú vi tớn hiu NE t trc khuu xỏc nh im cht trờn kỡ nộn ca mi xy lanh ỏnh la v phỏt hin gúc quay trc khuu ECU ng c dựng thụng tin ny xỏc nh thi gian phun v thi im ỏnh la Hỡnh 2-20: S mch in cm bin v trớ trc cam - Rụto tớn hiu ; - Cun dõy cm bin v trớ trc cam 2.3.6 Cm bin v trớ trc khuu 53 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Hỡnh 2- 21: Cm bin v trớ trc khuu - Cun dõy; - Thõn cm bin ; - Lp cỏch in; - Gic cm a to tớn hiu NE c lm lin vi puly trc khuu v cú 36 rng, thiu rng (thiu rng vỡ ng vi tng tớn hiu c to s chuyn ng quay ca mt rng ta s xỏc nh c 10 ca gúc quay trc khuu v xỏc nh c gúc ỏnh la sm ca ng c) Chuyn ng quay ca a to tớn hiu s lm lm thay i khe h khụng khớ gia cỏc rng ca a v cun nhn tớn hiu NE, iu ú to tớn hiu NE ECU s xỏc nh khong thi gian phun c bn v gúc ỏnh la sm c bn da vo tớn hiu ny Khi rng cng xa cc nam chõm thỡ khe h khụng khớ cng ln, nờn t tr cao, ú t trng yu i Ti v trớ i din, khe h nh, nờn t trng mnh, tc l cú nhiu ng sc t ct, cun dõy s xut hin mt dũng in xoay chiu, ng sc qua nú cng nhiu, thỡ dũng in phỏt sinh cng ln Tớn hiu sinh thay i theo v trớ ca rng, v nú c ECU c xung in th sinh ra, nh ú m ECU nhn bit v trớ trc khuu v tc ng c Loi tớn hiu NE ny cú th nhn bit c c tc ng c v gúc quay trc khuu ti v trớ rng thiu ca a to tớn hiu, nhng khụng xỏc nh c im cht trờn ca k nộn hay k thi 54 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Hỡnh 2- 22: S mch in cm bin v trớ trc khuu - Rụto tớn hiu; - Cun dõy cm bin v trớ trc cam Chng III Nhng h hng v phng phỏp kim tra, sa cha cỏc chi tit c cu phõn phi khớ 3.1 Nhng h hng H thng phõn phi khớ thụng minh (CVVT) c dn ng t trc cam n xupỏp lm vic iu kin chu nhit cao, chu lc ma sỏt ln lm vic v chu nhiu va p nờn thng b mũn S mi mũn ca bt k chi tit no c cu u cú th dn n hin tng xupỏp úng m khụng ỳng yờu cu, gõy nh hng xu n quỏ trỡnh lm vic ca ng c Khi lm vic ca h thng phõn phi khớ nờn cỏc chi tit ca c cu thng xy cỏc h hng chớnh sau: + Xupỏp v xupỏp l cỏc chi tit lm vic iu kin khc nghit nht va chu lc ma sỏt li va chu va p Thng xuyờn tip xỳc vi nhit cao t bit l xupỏp thi Do ú b mt lm vic ca xupỏp v xupỏp khụng 55 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t nhng b mũn m cũn b chỏy r dn n úng khụng kớn gõy lt khớ lm gim cụng sut, tng lng tiờu hao nhiờn liu ca ng c + ng dn hng xupỏp nu mũn nhiu s gõy va p xupỏp lm tng mi mũn thõn xupỏp ng thi s gõy lt du vo xilanh ng c ú lm tng tiờu hao du bụi trn v kt mui than bung t + Cỏc chi tit dn ng xupỏp nh ũn by, ln, lũ xo v cỏc chi tit lp ghộp chỳng u b mũn hoc bin dng cng nh hng n s lm vic ca xupỏp + i vi trc cam cỏc vu cam phõn phi khớ luụn tip xỳc v t vo i nờn b mũn nhiu hoc b bin dng ma sỏt Nu vu cam b mũn nhiu s lm gim hnh trỡnh ca i ú lm gim m ca xupỏp + Con i s b mũn nhiu phn thõn v ỏy Nu l bụi trn cng bc khe h phn thõn v phn dn hng s lm gim ỏp lc du bụi trn Nu l i c khớ s mi mũn b mt tip xỳc s lm gim khe h ming xupỏp + B phn dn ng trc cam: Cỏc gõn bỏnh rng, bỏnh xớch, bi dõy b mi mũn cng lm sai lch pha phõn phi khớ ca ng c tc l thi im úng m xupỏp khụng ỳng yờu cu ng thi gõy nờn ting n v gừ quỏ trỡnh lm vic 3.2 Cỏc phng phỏp kim tra, phõn loi chi tit Khi thỏo v sch, cỏc chi tit c kim tra, phõn loi xỏc nh phng ỏn x lý Cỏc chi tit c phõn lm nhúm: Cỏc chi tit c dựng li khụng phi sa cha, cỏc chi tit cn c phc hi, sa cha v cỏc chi tit h hng b i Vic kim tra phõn loi cỏc chi tit bao gm cỏc cụng vic o c, quan sỏt, kim tra chi tit v so sỏnh kt qu o vi cỏc tiờu chun k thut kim tra quyt nh phng ỏn x lý 56 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t Vic kim tra cỏc chi tit cn phi cn c vo c im kt cu, iu kin lm vic v tiờu chun k thut ca chi tit Vic kim tra c thc hin bng quan sỏt v dựng dng c o v phi tin hnh theo quy trỡnh nht nh i vi mi chi tit cn cú mt phng ỏn kim tra nht nh * Kim tra chi tit dng trc: bao gm trc khuu, trc cam ca ng c H hng thng gp ca cỏc chi tit ny l mũn c trc, c biờn, mũn rónh then, cong v xon trc Cụng vic kim tra cỏc chi tit ny ũi hi phi cú dng c chuyờn dựng, phự hp vi tng h hng ca chi tit * Kim tra kớch tht l: Kim tra kớch tht xilanh, bc cam v bc lút c trc Ch yu vic kim tra ny l xỏc nh ng kớnh ln nht, nh nht v trung bỡnh, ụ van, cụn Dng c kim tra cỏc chi tit ny l dng c o l, ph bin nht l cỏc loi panme o l, ng h o l hoc cỏc ng h so * Kim tra cỏc chi tit tnh: H hng thng gp cỏc chi tit ny l nt v, bin dng ca cỏc gi cỏc trc cam, khuu hoc ng tõm ca cỏc khụng trựng nhau, tõm xilanh khụng thng gúc vi tõm trc khuu Cụng vic kim tra h hng cỏc chi tit ny phi s dng ng so v bn mỏp, bn r * Kim tra cỏc vũng bi, bỏnh rng: Kim tra vũng bi: i vi nhng chi tit ny chỳng ta khụng sa cha m ch kim tra, quan sỏt phỏt hin cỏc h hng nh nt, v, trúc r, xt b mt ng ln ỏnh giỏ chớnh xỏc vũng bi thỡ phi o r dc trc v r hng kớnh ri so vi tiờu chun ó cho quyt nh vic tỏi s dng hay thay th Dng c kim tra vũng bi ch yu l ng h so v bn mỏp kt hp vi giỏ Kim tra cỏc bỏnh rng: i vi cỏc bỏnh rng cng khụng sa cha m thay mi nu h hng Cỏc h hng thng gp ca bỏnh rng l mi mũn, nt v, trúc r hoc mũn rỏnh then Dng c kim tra cỏc hin tng h hng ca 57 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t bỏnh rng l tht cp o rng, calớp Ngoi cn phi kim tra r n khp gia cỏc cp bỏnh rng Mc lc Chng I Tng quan v h thng phõn phi khớ ca ng c t 1.1 Mc ớch, phõn loi, yờu cu h thng phõn phi khớ 1.2 H thng phõn phi khớ dựng ng c hai k 1.3 H thng phõn phi khớ ng c bn k 1.4 Cỏc chi tit, cm chi tit chớnh c cu phõn ph i khớ 12 1.5 Mt s c cu phõn phi khớ hin i 20 Chng II 26 H thng iu khin phõn phi khớ thụng minh CVVT (ContinuouslyVarible Valve timing) .26 2.1 H thng phõn phi khớ CVVT 27 2.2 H thng thay i gúc phõn phi khớ 39 2.3 c im,kt cu ca h thng thay i gúc phõn phi khớ .43 Chng III 55 Nhng h hng v phng phỏp kim tra, sa cha cỏc chi tit c c u phõn ph i khớ 55 3.1 Nhng h hng 55 3.2 Cỏc phng phỏp kim tra, phõn loi chi tit .56 58 GVHD:Trn AnhTun [...]... ụtụ vi tớnh nng hin i Trong ú cú h thng iu khin xoay trc cam np hay gi l h thng iu khin CVVT Vi h thng ny nhm thay i gúc phõn phi khớ ca cỏc xupỏp phự hp vi tng dói tc lm vic ca ng c c ra i trong nhng nm 24 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong gn õy CVVT l h thng iu khin thi im phi khớ phự hp vi ch lm vic ca ng c CVVT l cm t vit tt t ting anh: Continusly Varaible Valve Timing (Thay i thi im phi khớ thụng... sc bn rt cao khi chuyn ng gõy ra ting ng mc thp nht Khi xớch n khp d b rung ng v sau mt thi gian s dng xớch thng b róo gõy ra ting n v sai lch pha phõn phi khớ do ú phi tng cng sc bn cho sờn cam lm vic t hiu qa tt nht Dựng h thng iu tit thi im m xupỏp ỳng lỳc sao cho momen t giỏ tr nh nht hoc tc trung bỡnh v hiu sut nhiờn liu tng lờn 27 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong Bỏnh rng dn ng xớch c lp ... rónh trờn cht hóm Nh ú piston s c gi li ti v trớ cú chựng cho phộp khi ỏp lc du khụng cũn tỏc dng Mun cho piston tr li v trớ ban u ta ni lng cht hóm cho piston trt trờn cỏc rónh ca cht hóm nh vo lc lũ xo 2.1.2 S b trớ xupỏp v nguyờn lý lm vic ca c cu phõn phi khớ C cu phõn phi khớ ca ng c dựng xupỏp treo Vi kiu b trớ ny lm cho bung chỏy ng c gn, din tớch mt truyn nhit nh nờn gim c tn tht nhit Kh... mi dói tc u trc cam np cũn lp thờm b phn xoay cam nhm ỏp ng c cỏc pha phõn phi ca xupỏp phự hp vi tc hot ng c Hỡnh 2-1: a) ng c thng b) ng c cú h thng phõn phi khớ CVVT 26 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong 2.1 H thng phõn phi khớ CVVT 2.1.1.C cu dn ng trc cam 62 6 ỉ14 4 3 10 13 18 7 ỉ14 R28 12 5 2 360 1 11 8 10 9 R14 R18 Hỡnh 2-2: H thng dn ng trc cam 1 Lũ xo vu hóm; 2 - Vu hóm;3 Piston; 4 Lũ... vũng quay thp ũn by th nht v th hai hot ng riờng l, khụng c liờn kt vi nhau Lỳc ny cỏc piston thy lc A v B cha hot ng v vu cam gia khụng tham gia vo chuyn ng úng m cỏc xupỏp 1 Hỡnh 1-18 Hot ng ca SOHC-VTEC s 2 3 7 vũng quay thp 1 - Piston thu lc A; 2 - Piston thu lc B; 3 - Piston chn; 4 - ũn by th nht; 5 - ũn by trung gian; 6 - ũn by th hai; 7 - Lũ xo; 4 23 5 6 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong ... - Piston A; 2 - Piston B; 3 - Piston chn; 4 - ũn by th nht; 5 - ũn by trung gian; 6 - ũn by th hai; 7 - Lũ xo; 8 - Vu cam dn ng tc thp s vũng quay cao: Khi hot ng s vũng quay cao, di ỏp lc ca du s y piston A dch chuyn v bờn phi theo hng mi tờn trờn hỡnh Lm cho ũn by th nht, th hai v ũn by trung gian c ni vi nhau thnh mt khi chuyn ng thng nht Tt c cỏc ũn by di chuyn bi cam tc cao iu ú cú ngha... b chiu di ca lũ xo Lũ xo xupỏp lm vic trong iu kin ti trng ng thay i rt t ngt Vỡ vy vt liu ch to lũ xo thng dựng dõy thộp cú ng kớnh 3 (mm) ng kớnh ln nht ca lũ xo dl = 20 (mm) ng kớnh nh nht ca lũ xo dn = 16,23 (mm) 2.1.7 Kt cu con i 35 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong Con i l chi tit mỏy truyn lc trung gian Kt cu ca con i gm hai phn: phn dn hng (thõn con i) v phn mt tip xỳc ng c Duratec s dng loi... chuyn bi cam tc cao iu ú cú ngha l cỏc xupỏp c iu chnh thi im v qui lut nõng khi hot ng tc cao 22 GVHD:Trn AnhTun Mụn: ng c t trong AẽP SUT DệU VU VAM HOAT ĩNG TC ĩ CAO 1 2 3 4 5 7 6 Hỡnh 1-17 Hot ng ca DOHC-VTEC s vũng quay cao 1 - Piston A; 2 - Piston B; 3 - Piston chn; 4 - ũn by th nht; 5 - ũn by trung gian; 6 - ũn by th hai; 7 - Lũ xo; 8 - Vu cam dn ng tc cao iu kin thay i t ch vn hnh tc... ny, iu ú rt cú li i vi quỏ trỡnh np ca ng c Dựng con i thy lc, tuy cú nhiu u im nh trờn, nhng iu cn c bit chỳ ý l con i thy lc lm vic tt hay xu ph thuc rt nhiu vo cht lng ca du bụi trn Vỡ vy du dựng trong ng c cú con i thy lc phi rt sch v nht n nh, ớt thay i 1.4.3 a y Hỡnh 1-13 Cỏc dng a y Nhim v: a y l chi tit trung gian trong c cu phõn phi khớ dn ng giỏn tip Truyn chuyn ng v lc t con i n ũn by Kt... AnhTun Mụn: ng c t trong s vũng quay cao: Khi ng c hot ng s vũng quay cao, piston thu lc di chuyn theo hng mi tờn nh trờn hỡnh 1 19 Kt qu l ũn by th nht, th hai v ũn by trung gian c ni cng vi nhau bi hai pis ton thy lc A v B thnh mt khi v chuyn ng thng nht Tt c cỏc ũn by di chuyn bi vu cam trung tõm tc cao, iu ú cú ngha l tt c cỏc xupỏp np c iu chnh thi im úng m v qui lut nõng khi hot ng tc cao iu
- Xem thêm -

Xem thêm: TL HT phân phối khí CVVT, TL HT phân phối khí CVVT, TL HT phân phối khí CVVT, Tổng quan về hệ thống phân phối khí của động cơ đốt trong, Hệ thống điều khiển phân phối khí thông minh CVVT (ContinuouslyVarible Valve timing), Những hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trong cơ cấu phân phối khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay