tài liệu thi công chức tin học văn phòng

26 171 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:46

BÀI 1: GIỚI THIỆU I Tổng quan máy tính Khái niệm thông tin liệu 1.1 Thông tin Thông tin hiểu biết người kiện, tượng thu nhận qua nghiên cứu, trao đổi, nhận xét, học tập, truyền thụ, cảm nhận… Con người hiểu thông tin qua lời nói, chữ viết… diễn tả thông tin thành ngôn ngữ để truyền đạt cho Thông tin chuyển tải qua môi trường vật lý khác ánh sáng, sóng âm, sóng điện từ… Thông tin ghi phương tiện hữu văn giấy, băng ghi âm hay phim ảnh… 1.2 Vai trò thông tin Thông tin làm tăng thêm hiểu biết người, nguồn gốc nhận thức sở định Thông tin góp phần làm ổn định trật tự xã hội 1.3 Dữ liệu Là hình thức thể thông tin mục đích thu thập, lưu trữ xử lý Trong nhiều tài liệu người ta định nghĩa liệu đối tượng xử lý máy tính Thông tin mang ý nghĩa xác định liệu kiện ý nghĩa rõ ràng không tổ chức xử lý Sơ đồ xử lý thông tin 2.1 Xử lý thông tin Xử lý thông tin tìm dạng thể thông tin phù hợp với mục đích sử dụng Việc xử lý thông tin máy tính xử lý dạng thông tin, thể dạng tín hiệu điện mô việc xử lý ký hiệu để đạt tới việc thể ngữ nghĩa 2.2 Sơ đồ Khái niệm tin học vai trò tin học 3.1 Khái niệm tin học Tin học khoa học tổ chức, lưu trữ, xử lý truyền, nhận thông tin cách tự động máy tính điện tử khoa học nguyên lý hoạt động phương pháp điều khiển máy tính điện tử 3.2 Vai trò tin học Ngày tin học ứng dụng cách sâu rộng lĩnh vực hoạt động người Biểu diễn thông tin máy tính điện tử Máy tính cấu tạo từ linh kiện điện tử, thiết bị có trạng thái: có điện điện Để mô tả trạng thái người ta sử dụng hệ nhị phân Trạng thái có điện : Trạng thái điện: 4.1 Hệ đếm số 10(thập phân) hệ đếm số 2(nhị phân) a Hệ đếm số 10 Hay gọi hệ thập phân Hệ thập phân bao gồm 10 số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, b Hệ đếm số 2: Hay gọi hệ nhị phân (binary) Bao gồm số: 1 c Chuyển đổi hệ đếm 10 sang hệ đếm Dạng tổng quát: N10 = N/2 Ví dụ: 3710 = 1001012 Bài tập: 410 = ? 10010 = ? 1110 = ? 910 = ? d Chuyển đổi hệ đếm sang hệ đếm 10 Dạng tổng quát: N2 = n1 x 2m-1 + n2 x 2m-2 + … + nn x 20 (với N2 = n1n2…nn) Ví dụ: 10102 = 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 1010 Bài tập: 101101102 = ?10 100011002 = ?10 100000002 = ?10 111111112 = ?10 4.2 Bộ mã ASCII Để biểu diễn 90 ký hiệu thường dùng người ta phải dùng tổ hợp bit (27 = 128 trạng thái) gọi mã ASCII chuẩn Nhị phân 010 0000 010 0001 010 0010 010 0011 010 0100 010 0101 010 0110 010 0111 010 1000 010 1001 010 1010 010 1011 010 1100 010 1101 010 1110 010 1111 011 0000 011 0001 011 0010 011 0011 011 0100 011 0101 011 0110 011 0111 011 1000 Thập Thập phân lục Ký tự Khoảng trống 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (␠) ! " # $ % & ' ( ) * + , / Nhị phân Thập Thập phân lục Ký tự 100 0000 100 0001 100 0010 100 0011 100 0100 100 0101 100 0110 100 0111 100 1000 100 1001 100 1010 100 1011 100 1100 100 1101 100 1110 100 1111 101 0000 101 0001 101 0010 101 0011 101 0100 101 0101 101 0110 101 0111 101 1000 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 @ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Nhị phân 110 0000 110 0001 110 0010 110 0011 110 0100 110 0101 110 0110 110 0111 110 1000 110 1001 110 1010 110 1011 110 1100 110 1101 110 1110 110 1111 111 0000 111 0001 111 0010 111 0011 111 0100 111 0101 111 0110 111 0111 111 1000 Thập Thập Ký phân lục tự 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 011 1001 011 1010 011 1011 011 1100 011 1101 57 58 59 60 61 39 3A 3B 3C 3D 011 1110 011 1111 62 63 3E 3F : ; < = 101 1001 101 1010 101 1011 101 1100 101 1101 89 90 91 92 93 59 5A 5B 5C 5D Y Z [ 101 1110 101 1111 94 95 5E 5F ^ _ \ ] 111 1001 111 1010 111 1011 111 1100 111 1101 121 122 123 124 125 79 7A 7B 7C 7D 111 1110 126 7E y z { | } ~ > ? Ngày người ta thống tổ hợp bit (28 = 256) để biểu diễn ký hiệu mã dựa vào tổ hợp gọi mã ASCII mở rộng Khi nhập liệu vào máy tính, chương trình dịch máy tính sử dụng bảng mã ASCII để đổi sang hệ nhị phân để xử lý 4.3 Đơn vị thông tin Đơn vị đo lượng thông tin máy tính "bit"(viết tắt là: b) Đây thuật ngữ phần nhỏ nhớ máy tính lưu trữ hai trạng thái thông tin (có thể hiểu trạng thái bật tắt bóng đèn bán dẫn máy tính) Bit gọi đơn vị thông tin sở Một dãy bit gọi byte (viết tắt : B) Thuật ngữ "byte" để đơn vị lưu trữ liệu máy tính Byte gọi đơn vị thông tin Các bội số byte: 1Kb (Kilobyte) = 210 Byte = 1024 Byte 1Gb (Gigabyte) = 210 Mb = 1024 Mb 1Mb (Megabyte) = 210 Kb = 1024 Kb 1Tb (Terabyte) = 210Gb = 1024 Gb II Các thành phần máy tính hệ thống máy tính điện tử: Bao gồm: Phần cứng phần mềm Phần cứng(hardware) Các thành phần máy tính cá nhân để bàn 1: hình, 2: bo mạch chủ, 3: CPU, 4: chân cắm ATA, 5: RAM, 6: thẻ cắm mở rộng chức cho máy, 7: nguồn điện, 8: ổ đĩa quang, 9: ổ đĩa cứng, 10: bàn phím, 11: chuột Phần cứng phận vật lý cụ thể máy tính hay hệ thống máy tính hình, chuột, bàn phím, máy in, máy quét, vỏ máy tính, nguồn, vi xử lý CPU, bo mạch chủ, loại dây nối, loa, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ CDROM, ổ DVD, Dựa chức cách thức hoạt động người ta phân biệt phần cứng thành: Nhập hay đầu vào (Input): Các phận thu nhập liệu hay mệnh lệnh bàn phím, chuột Bàn phím: thiết bị nhập chuẩn máy tính.Về hình dáng, bàn phím đặt nút, hay phím Một bàn phím thông thường có ký tự khắc in phím; với đa số bàn phím, lần nhấn phím tương ứng với ký hiệu tạo Tuy nhiên, để tạo số ký tự cần phải nhấn giữ vài phím lúc liên tục; phím khác không tạo ký hiệu nào, thay vào tác động đến hành vi máy tính bàn phím Chuột máy tính: thiết bị ngoại vi máy tính dùng để điều khiển làm việc với máy tính Để sử dụng chuột máy tính phải sử dụng hình máy tính để quan sát toạ độ thao tác di chuyển chuột hình Chuột máy tính phân loại theo nguyên lý hoạt động có hai loại chính: Chuột bi chuột quang Chuột bi Chuột quang Xuất hay đầu (Output): Các phận trả lời, phát tín hiệu, hay thực thi lệnh bên hình, máy in, loa, Màn hình máy tính: thiết bị xuất chuẩn, thiết bị điện tử gắn liền với máy tính với mục đích hiển thị giao tiếp người sử dụng với máy tính Máy in thiết bị dùng để thể chất liệu khác nội dung soạn thảo thiết kế sẵn Phần lớn máy in sử dụng cho văn phòng, chúng nối với máy tính máy chủ dùng in chung Một phần khác máy in nối với thiết bị công nghiệp dùng để trang trí hoa văn sản phẩm, in nhãn mác chất liệu riêng Bo mạch chủ (Mainboard): mạch đóng vai trò trung gian giao tiếp thiết bị với Một cách tổng quát, mạch điện hệ thống hay thiết bị điện tử Có nhiều thiết bị gắn bo mạch chủ theo cách trực tiếp có mặt nó, thông qua kết nối cắm vào dây dẫn liên kết Bo mạch chủ theo chuẩn ATX Bộ vi xử lý Intel 80486DX2 CPU viết tắt chữ Central Processing Unit, tạm dịch đơn vị xử lí trung tâm CPU xem não bộ, phần tử cốt lõi máy vi tính Nhiệm vụ CPU xử lý chương trình vi tính kiện CPU có nhiều kiểu dáng khác Ở hình thức đơn giản nhất, CPU chip nhiều chân Phức tạp hơn, CPU ráp sẵn mạch với hàng trăm chip khác CPU mạch xử lý liệu theo chương trình thiết lập trước Nó mạch tích hợp phức tạp gồm hàng triệu transitor bảng mạch nhỏ Bộ xử lý trung tâm bao gồm Bộ điều khiển Bộ làm tính RAM (Random Access Memory) loại nhớ máy tính RAM gọi nhớ truy cập ngẫu nhiên có đặc tính: thời gian thực thao tác đọc ghi ô nhớ nhau, cho dù vị trí nhớ Mỗi ô nhớ RAM có địa RAM đọc hay ghi liệu, Thông tin lưu RAM tạm thời, chúng mất nguồn điện cung cấp Một số loại RAM Ổ đĩa cứng Bộ nhớ ROM (Read Only Memory), hay Bộ nhớ đọc: Lưu trữ chương trình mà nguồn điện cung cấp không bị (xóa) CMOS nhớ ROM tiêu biểu Ổ đĩa cứng: hay gọi ổ cứng (Hard Disk Drive, viết tắt: HDD) dạng nhớ ngoài, thiết bị dùng để lưu trữ liệu bề mặt đĩa hình tròn phủ vật liệu từ tính Ổ đĩa cứng loại nhớ "không thay đổi" (non-volatile), có nghĩa chúng không bị liệu ngừng cung cấp nguồn điện cho chúng Ổ đĩa cứng thiết bị quan trọng hệ thống chúng chứa liệu thành trình làm việc người sử dụng máy tính Những hư hỏng thiết bị khác hệ thống máy tính sửa chữa thay được, liệu bị yếu tố hư hỏng phần cứng ổ đĩa cứng thường khó lấy lại Nguồn máy tính: Không thể thiếu hệ thống, nguồn máy tính cung cấp lượng cho hệ thống thiết bị ngoại vi hoạt động Ngoài phận nêu liên quan tới phần cứng máy tính có khái niệm quan trọng sau đây: Bus: chuyển liệu thiết bị phần cứng BIOS (Basic Input Output System): gọi hệ thống xuất nhập nhằm khởi động, kiểm tra, cài đặt mệnh lệnh cho phần cứng giao quyền điều khiển cho hệ điều hành Kho lưu trữ liệu: lưu giữ, cung cấp, thu nhận liệu Các loại chíp hỗ trợ: nằm bên bo mạch chủ hay nằm thiết bị ngoại vi máy tính chip quan trọng giữ vai trò điều khiển thiết bị liên lạc với hệ điều hành qua điều vận hay qua phần sụn Các cổng vào/ra Phần mềm(software) Phần mềm tập hợp câu lệnh viết nhiều ngôn ngữ lập trình theo trật tự xác định nhằm tự động thực số chức giải toán Phần mềm phân loại theo phương thức hoạt động chúng: gồm phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng Phần mềm hệ thống: dùng để vận hành máy tính phần cứng máy tính, ví dụ hệ điều hành máy tính Windows XP, Linux, Unix, trình điều khiển (driver), BIOS Đây loại phần mềm mà hệ điều hành liên lạc với chúng để điều khiển quản lý thiết bị phần cứng Phần mềm ứng dụng: để người sử dụng hoàn thành hay nhiều công việc đó, ví dụ phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Lotus 1-2-3, FoxPro), phần mềm doanh nghiệp, phần mềm giáo dục, sở liệu, phần mềm trò chơi, chương trình tiện ích Mạng máy tính 3.1 Khái niệm mạng máy tính : Mạng máy tính hệ thống liên kết hai nhiều máy tính lại với Một mạng máy tính thông thường gồm nhiều máy tính, gọi trạm, kết nối tới máy tính gọi máy chủ(hay máy phục vụ) Máy chủ cung cấp cho máy khách không gian lưu trữ, chương trình, dịch vụ gởi nhận thư Các máy trạm kết nối đến máy chủ cáp, đường điện thoại vệ tinh Một mạng kết nối máy tính vùng địa lý nhỏ, ví dụ tòa nhà hay tòa nhà thành phố, gọi mạng cục (LAN : Local Area Network) Một mạng kết nối máy tính vùng địa lý rộng, ví dụ thành phố, gọi mạng diện rộng (WAN : Wide Area Network) Mạng Internet mạng máy tính toàn cầu Trong đó, máy tính kết nối với thông qua tập chuẩn chung giao thức gọi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Không có máy tính làm chủ điều khiển tất Một Intranet mạng cục dùng giao thức TCP/IP để kết nối với máy mạng Một Intranet công ty kết nối với Intranet công ty khác kết nối vào Internet 3.2 Mục đích nối mạng : Mạng máy tính thiết lập nhằm: Chia sẻ thông tin chương trình phần mềm, nâng cao hiệu công suất sử dụng Chia sẻ sử dụng tài nguyên phần cứng, tiết kiệm chi phí giúp nhiều người thừa hưởng lợi ích phần cứng Giúp người làm việc chung với dễ dàng BÀI 2: GIỚI THIỆU MICROSOFT WINDOWS XP I Giới thiệu hệ điều hành Windows Hệ điều hành Windows chương trình hãng Microsoft sản xuất Từ version 3.0, Microsoft không ngừng cải tiến làm cho môi trường Windows ngày hoàn thiện, tập hợp chương trình điều khiển máy tính thực chức như: Điều khiển phần cứng máy tính Ví dụ, nhận thông tin nhập từ bàn phím gởi thông tin xuất hình máy in Làm cho chương trình ứng dụng khác chạy Ví dụ chương trình xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh… Quản lý việc lưu trữ thông tin ổ đĩa Cung cấp khả kết nối trao đổi thông tin máy tính Windows có giao diện đồ họa (GUI – Graphics User Interface) Nó dùng phần tử đồ họa biểu tượng (Icon), trình đơn (Menu) hộp thoại (Dialog) chứa lệnh cần thực Khởi động Windows XP Windows XP tự động khởi động sau bật máy Sẽ có thông báo yêu cầu nhập vào tài khoản (User name) mật (Password) người dùng Thao tác gọi đăng nhập (logging on) Nhập password để đăng nhậpvào hình Desktop Có thể thiết lập nhiều tài khoản máy tính, người sử dụng có tập hợp thông tin lựa chọn tự thiết lập cho (như dáng vẻ hình, chương trình tự động chạy khởi động máy, tài nguyên/ chương trình phép sử dụng, v.v ) Thoát khỏi Windows XP Khi muốn thoát khỏi Windows XP, bạn phải đóng tất cửa sổ mở Click nút Start, nhấn tổ hợp phím Alt + F4, Ctrl + Esc click chọn mục Turn Off Computer Hộp thoại Turn off computer xuất hiện, click nút Turn off Chú ý: Trước thoát khỏi Windows để tắt máy tính, bạn nên thoát khỏi ứng dụng chạy sau thoát khỏi Windows Nếu tắt máy ngang gây lỗi khởi động lại lần sử dụng II Chương trình hỗ trợ Tiếng Việt: Tiếng Việt Windows Các phiên hệ điều hành Windows sử dụng phiên không hỗ trợ tiếng Việt, để sử dụng tiếng Việt Windows cần phải cài đặt thêm font chữ tiếng Việt chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt Các phần mềm gõ tiếng Việt thông dụng Windows Unikey Vietkey Bảng mã Font chữ Mỗi bảng mã kèm với font chữ tương ứng, soạn thảo tiếng Việt, phải chọn font chữ phù hợp với bảng mã sử dụng, chọn không từ nhập vào không hiển thị ý muốn Các bảng mã thông dụng là: - VNI Windows: bảng mã có font chữ đẹp, cung cấp nhiều font chữ, tên font chữ bắt đầu chữ VNI - TCVN3 (ABC): font chuẩn quốc gia, tên font chữ bắt đầu ký tự "." (dấu chấm) - Vietware: font chữ bảng mã Vietware có hai họ: font chữ có tên bắt đầu chữ SVN họ font chữ byte, font chữ có tên bắt đầu chữ VN họ font byte - Unicode: Unicode mã font sử dụng toàn giới, bạn gửi ký tự mã Unicode qua mail hay qua cửa sổ chat, bạn bạn nhận hình dáng ký tự Bộ font cài đặt mặc định cài đặt Windows Bộ Font chữ VNI Vietware_X (2 byte) Vietware_F (1 byte) TCVN3 Unicode Bảng mã VNI Windows Vietware Vietware TCVN3 Unicode Font chữ thông dụng VNI-Times VNtimes new roman SVNtimes new roman VnTime Times New Roman, Arial Các kiểu gõ tiếng Việt Hai kiểu gõ thông dụng kiểu gõ Telex VNI Qui tắc gõ tổ hợp phím cho kiểu gõ Telex VNI : Ký tự â ê ô ă đ Kiểu Telex aa ee oo Ow; [ uw; w; ] aw dd Kiểu VNI a6 e6 o6 o7 u7 a8 d9 Dấu sắc huyền hỏi ngã nặng Kiểu Telex s f r x j Kiểu VNI Bạn bỏ dấu liền sau nguyên âm bỏ dấu sau nhập xong từ, bỏ dấu sai cần bỏ dấu lại không cần phải xóa từ nhập Ví dụ: muốn gõ chữ cần thơ Kiểu Telex: caanf thow caafn thow Kiểu VNI : ca6n2 tho7 ca62n tho7 Chương trình Unikey 4.1 Khởi động Unikey Thông thường Unikey cài chế độ khởi động tự động Bạn tìm thấy biểu tượng Unikey Taskbar Unikey chế độ bật tiếng Việt chế độ tắt tiếng Việt Ngoài bạn khởi động Unikey ứng dụng khác cách lick đúp vào lối tắt Unikey hình từ menu Start chọn Programs/Unikey 4.2 Các thao tác a Bật/ tắt tiếng Việt: Click vào biểu tượng Unikey (ở Taskbar) để bật/ tắt chế độ gõ tiếng Việt, biểu tượng chế độ gõ tiếng Việt bật, chế độ gõ tiếng Việt tắt Bạn sử dụng tổ hợp phím ALT + Z Ctrl + Shift (xem bảng điều khiển Unikey) để bật/ tắt chế độ gõ tiếng Việt b Sử dụng Bảng điều khiển Unikey Click phải vào biểu tượng Unikey Taskbar để xuất menu đối tượng chọn Configuration (nếu ngôn ngữ hiển thị tiếng Anh) chọn Bảng điều khiển, hộp thoại xuất hình hộp thoại chương trình bên Thanh menu tác vụ Hộp thoại chương trình Unikey  Hộp thoại Unikey có chế độ: - Chế độ mở rộng: cho phép đặt tất thông số hoạt động Unikey - Chế độ thu nhỏ: đặt thông số thường sử dụng  Để chuyển đổi chế độ Click vào nút Thu nhỏ Mở rộng - Vietnamese interface/Giao dien tieng Viet: Chọn ngôn ngữ hiển thị tiếng Anh hay tiếng Việt - Bảng mã: Chọn bảng mã tiếng Việt Bạn phải chọn bảng mã tương ứng với Font tiếng Việt sử dụng - Kiểu gõ phím: Cho phép chọn kiểu gõ tiếng Việt: Telex, VNI, - Phím chuyển: Thiết lập tổ hợp phím nóng dùng để bật tắt tiếng Việt bằng: CTRL + SHIFT ALT + Z III Làm quen với chuột bàn phím máy tính Sử dụng chuột (Mouse) Chuột dùng điều khiển trỏ chuột tương tác với đối tượng hình Chuột thường có nút: - Nút trái thường dùng để chọn đối tượng; rê đối tượng - Nút phải thường dùng hiển thị menu công việc Nội dung Menu công việc thay đổi tùy thuộc trỏ chuột nằm đối tượng - Nút (nếu có) dùng để cuộn hình đối tượng Các hành động mà chuột thực hiện: - Trỏ đến đối tượng: rà chuột mặt bàn để di chuyển chuột hình trỏ đến đối tượng cần xử lý - Click trái (click): thường dùng để chọn đối tượng, cách trỏ đến đối tượng, nhấn nhanh thả nút trái chuột - Rê kéo: hay gọi Drag dùng để di chuyển đối tượng quét chọn nhiều đối tượng, cách trỏ đến đối tượng nhấn giữ nút trái chuột di chuyển chuột để dời trỏ chuột đến vị trí khác sau thả nút trái chuột - Click phải (right click): thường dùng để hiển thị menu công việc liên quan đến mục chọn, cách trỏ đến đối tượng, nhấn nhanh thả nút phải chuột - Nhấp đúp (double click): thường dùng để kích hoạt chương trình hiển thị dạng biểu tượng hình, cách trỏ đến đối tượng, nhấp nhanh thả nút trái chuột lần Thực hành sử dụng chuột: Trỏ vào đồng hồ khay hệ thống để xem ngày hộp ToolTip Trỏ chuột đến biểu tượng My Computer rê sang vị trí khác Desktop Click phải chuột Taskbar, trỏ chuột đến mục Properties menu, sau click trái chuột để mở hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties Đánh dấu chọn  Quick Launch - Khởi động nhanh chương trình, bấm OK Bấm đúp vào biểu tượng Recycle Bin để hiển thị tập tin bị xóa Click nút Close góc bên phải cửa sổ để đóng cửa sổ Recycle Bin Làm quen với bàn phím Tập làm quen với bàn phím chương trình KP Typing Tutor KP Typing Tutor phần mềm hỗ trợ cho việc luyện tập khả sử dụng bàn phím, tăng tốc độ, độ xác đánh máy Khởi động KP Typing Tutor: - Chọn Start/Programs/KP Typing Tutor Series Click đúp vào lối tắt KP Typing Tutor hình Cửa sổ chương trình xuất hình bên - Chọn tên người học Combo box Profile - Chọn OK - Cửa sổ chương trình xuất hình bên phải Chọn tên người học - Bắt đầu luyện đánh máy nhấp chọn Chương trình KP Typing Tutor , cửa luyện tập xuất Cửa sổ luyện tập sử dụng bàn phím Cách đặt tay bàn phím Để gõ nhanh xác, trước hết bạn phải đặt tay cho thuận tiện sử dụng bàn phím Mỗi ngón tay có phím Phím ngón xác định hàng bàn phím (A, S, D, F, G, …) 10 Các biểu tượng (Icons) thông dụng Nằm cuối hình tác vụ Taskbar, bên trái hình biểu tượng My Documents, My Computer, My Network Places, Recycle Bin, Các biểu tượng có mũi tên màu đen nhỏ (ở góc bên trái) gọi lối tắt (shortcut)  My Computer: Biểu tượng cho phép duyệt nhanh tài nguyên máy tính Khi mở My Computer (bằng thao tác click đúp click phải/ Open biểu tượng nó), cửa sổ xuất hình bên Cửa sổ bên trái: - System Tasks: cho phép chọn thực số công việc hệ thống máy - Other Places: cho phép chọn thành phần khác máy Cửa sổ My Computer Cửa sổ bên phải: Cửa sổ chứa biểu tượng tất ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng cục bộ, ổ đĩa CD, Khi Click đúp biểu tượng cửa sổ có cửa sổ cấp nhỏ mở Do đó, cách mở dần cửa sổ từ vào bạn duyệt tất tài nguyên chứa máy tính  My Network Places Nếu mở cửa sổ My Network Places bạn thấy tên tài nguyên máy tính mạng máy tính cục (LAN) bạn Từ bạn truy cập tài nguyên chia sẻ mà bạn cấp quyền sử dụng  Recycle Bin Recycle Bin nơi lưu trữ tạm thời tập tin đối tượng bị xoá Những đối tượng thật bạn xóa chúng cửa sổ Recycle Bin Click phải vào biểu tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle Bin Nếu muốn phục hồi tập tin đối tượng bị xóa, bạn chọn đối tượng cần phục hồi cửa sổ Recycle Bin, sau click phải/ Restore  Folder Folder gọi “tập hồ sơ” hay “biểu tượng nhóm” hay “thư mục” Folder nơi quản lý Folder khác (cấp thấp hơn) tập tin  Menu Start Khi Click lên nút Start Taskbar, thực đơn Start mở sẵn sàng thi hành chương trình ứng dụng Ngoài ra, thực đơn bạn thực thao tác tìm kiếm định cấu hình cho máy tính 12  Các lối tắt (biểu tượng chương trình - Shortcuts) Các lối tắt giúp bạn truy nhập nhanh đối tượng đó, ví dụ chương trình, đĩa cứng, thư mục v.v Để mở đối tượng, bạn Click đúp Shortcut click phải/Open  Menu đối tượng Trong Windows XP bạn Click phải biểu tượng đối tượng, menu tương ứng với đối tượng mở để bạn chọn lệnh đối tượng Trong phần tiếp theo, menu gọi menu đối tượng Taskbar AND Start Menu 2.1 Thanh tác vụ (Taskbar) Chọn lệnh Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu (hoặc click phải vào Taskbar/Properties) Lớp Taskbar: - Lock the Taskbar: khoá Taskbar - Auto hide: cho tự động ẩn Taskbar không sử dụng - Keep the Taskbar on top of other windows: cho Taskbar lên phía trước cửa sổ - Group similar taskbar buttons: cho chương trình loại theo nhóm - Show Quick Launch: cho hiển thị biểu tượng Start menu với kích thước nhỏ Lớp Taskbar Taskbar - Show the Clock: cho hiển thị đồng hồ Taskbar - Hide inactive icons: cho ẩn biểu tượng chương trình không kích hoạt 2.2 Tùy biến Start menu Lớp Start Menu: Cho phép chọn hiển thị Menu Start theo dạng cũ (Classic Start Menu) hay dạng (Start Menu) Lớp Start Menu Cửa sổ Customize Click chọn lệnh Customize, cửa sổ Customize xuất theo dạng cũ hình cho phép thực số thay đổi cho Menu Start - Nút Add: thêm biểu tượng chương trình (Shortcut) vào menu Start - Nút Remove: xóa bỏ biểu tượng nhóm (Folder) biểu tượng chương trình menu Start - Nút Clear: xóa tên tập tin nhóm Documents menu Start 13 Muốn mở chương trình, Click nút Start, sau click tên chương trình Để mở chương trình mà bạn không nhìn thấy menu Start, bạn trỏ mục All Programs, hiển thị chương trình cài đặt máy, bạn click chọn để thực V Cửa sổ chương trình Mỗi chương trình chạy Windows biểu diễn cửa sổ Cửa sổ phần giao tiếp người sử dụng chương trình Các thành phần cửa sổ Control Box Title bar Menu bar Status bar Tools bar Minimize Maximize/Restore Close Horizontal scroll bar Verical scroll bar Cửa sổ chương trình Thanh tiêu đề (Title bar): Chứa biểu tượng menu điều khiển kích thước cửa sổ; tên chương trình; nút thu nhỏ, phục hồi kích thước cửa sổ, nút đóng cửa sổ Thanh menu (Menu bar): chứa chức chương trình Thanh công cụ (Tools bar): chứa chức biểu diễn dạng biểu tượng Thanh trạng thái (Status bar): Hiển thị mô tả đối tượng trỏ chọn thông tin trạng thái làm việc Thanh cuộn dọc (Verical scroll bar) ngang (Horizontal scroll bar): hiển thị nội dung không đầy đủ cửa sổ Chúng cho phép cuộn hình để xem nội dung nằm đường biên cửa sổ Thực hành: Mở cửa sổ My Computer: click nút Start, chọn mục My Computer Click nút Minimize để thu nhỏ cửa sổ thành nút lệnh tác vụ Click vào nút tác vụ để trở lại kích thước ban đầu cửa sổ Click nút Maximize để phóng to kích thước cửa sổ Click nút Restore Down để trở lại kích thước bình thường Trỏ chuột vào đường biên cửa sổ, chuột chuyển thành mũi tên đầu kéo rê đường biên để thu nhỏ kích thước cửa sổ xuất cuộn dọc ngang Bấm vào nút mũi tên đầu cuộn để xem nội dung nằm đường biên cửa sổ Trỏ chuột tiêu đề rê cửa sổ sang vị trí khác 14 Đóng cửa sổ My Computer cách click nút Close hay chọn File  Close Sử dụng menu: Các cửa sổ chương trình thường có menu chứa lệnh phân chia theo nhóm chức Ngoài có menu tắt (Shortcut menu) bạn Click phải chuột đối tượng Menu hiển thị lệnh phù hợp với đối tượng nằm trỏ Lưu ý : Một số qui ước sử dụng menu : - Lệnh bị mờ : chọn thời điểm - Lệnh có dấu … : mở tiếp hộp thoại - Ký tự gạch chân lệnh: phím nóng dùng chọn lệnh bàn phím - Lệnh có dấu : có hiệu lực Thực hành: Bấm đúp vào biểu tượng Recycle Bin để mở cửa sổ chứa file tạm xóa Chọn mục View menu để hiển thị lệnh thay đổi hình thức hiển thị đối tượng cửa sổ Click mục Detail để hiển thị thông tin chi tiết đối tượng cửa sổ Chọn View  Status Bar để ẩn trạng thái Chọn View  ToolbarsStandard Buttons để ẩn công cụ chuẩn Click phải vào đối tượng sổ để menu tắt chọn Properties để mở hộp thoại chứa thông tin chi tiết đối tượng 15 BÀI 3: QUẢN LÝ FOLDER, FILE VÀ Ổ ĐĨA I Các đối tượng hệ điều hành quản lý Tập tin (File) Tập tin tập hợp thông tin/dữ liệu tổ chức theo cấu trúc Nội dung tập tin chương trình, liệu, văn bản, Mỗi tập tin lưu lên đĩa với tên riêng phân biệt Mỗi hệ điều hành có qui ước đặt tên khác nhau, tên tập tin thường có phần: phần tên (name) phần mở rộng (extension) Phần tên phần bắt buộc phải có tập tin, phần mở rộng có không - Phần tên: Bao gồm ký tự chữ từ A đến Z, chữ số từ đến 9, ký tự khác #, $, %, ~, ^, @, (, ), !, _, khoảng trắng Phần tên người tạo tập tin đặt Với MS-DOS phần tên có tối đa ký tự, với Windows phần tên đặt tối đa 128 ký tự - Phần mở rộng: thường dùng ký tự ký tự nêu Thông thường phần mở rộng chương trình ứng dụng tạo tập tin tự đặt - Giữa phần tên phần mở rộng có dấu chấm (.) ngăn cách Ví Ví dụ: bao cao.doc winword.exe Autoexec.bat phần tên phần mở rộng Ta vào phần mở rộng để xác định kiểu file: - COM, EXE : Các file thực thi chạy trực tiếp hệ điều hành - TXT, DOC, : Các file văn - MP3, DAT, WMA, … : Các file âm thanh, video Ký hiệu đại diện (Wildcard) Để nhóm tập tin, ta sử dụng hai ký hiệu đại diện: Dấu ? dùng để đại diện cho ký tự tên tập tin vị trí xuất Dấu * dùng để đại diện cho chuỗi ký tự tên tập tin từ vị trí xuất Ví dụ: Bai?.doc  Bai1.doc, Bai6.doc, Baiq.doc, … Bai*.doc  Bai.doc, Bai6.doc, Bai12.doc, Bai Tap.doc, … BaiTap.*  BaiTap.doc, BaiTap.xls, BaiTap.ppt, BaiTap.dbf, … Thư mục (Folder/ Directory) Thư mục nơi lưu giữ tập tin theo chủ đề theo ý người sử dụng Đây biện pháp giúp ta quản lý tập tin, dễ dàng tìm kiếm chúng cần truy xuất Các tập tin có liên quan với xếp thư mục Trên đĩa có thư mục chung gọi thư mục gốc Thư mục gốc tên riêng ký hiệu \ (dấu xổ phải: backslash) Dưới thư mục gốc có tập tin trực thuộc thư mục Trong thư mục có tập tin trực thuộc thư mục Thư mục chứa thư mục gọi thư mục cha Thư mục làm việc gọi thư mục hành Tên thư mục tuân thủ theo cách đặt tên tập tin Ổ đĩa (Drive) Ổ đĩa thiết bị dùng để đọc ghi thông tin, ổ đĩa thông dụng là: - Ổ đĩa mềm: thường có tên ổ đĩa A:, dùng cho việc đọc ghi thông tin lên đĩa mềm 16 - Ổ đĩa cứng: đặt tên ổ C:,D:, có tốc độ truy xuất liệu nhanh ổ đĩa mềm nhiều lần Một máy tính có nhiều ổ đĩa cứng - Ổ đĩa CD: có loại như: loại đọc gọi ổ đĩa CD-ROM, loại khác ghi liệu đĩa CD gọi ổ CD-RW, có ổ đĩa DVD Cấu trúc phân cấp (đường dẫn (Path)) Khi sử dụng thư mục nhiều cấp (cây thư mục) ta cần rõ thư mục cần truy xuất Đường dẫn dùng để đường đến thư mục cần truy xuất (thư mục sau cùng) Cách nhận biết thư mục có thư mục hay không, dựa vào thư mục, trước tên thư mục có dấu cộng phía trước thư mục có thư mục Muốn xem thư mục con, bạn click vào dấu cộng phí trước tên, dấu cộng trở thành dấu trừ thư mục Cây thư mục Windows II Windows Explorer Giới thiệu Windows Explorer chương trình cho phép người sử dụng thao tác với tài nguyên có máy tính tập tin, thư mục, ổ đĩa tài nguyên khác có máy bạn máy tính hệ thống mạng (nếu máy tính bạn có nối mạng) Với Windows Explorer, thao tác chép, xóa, đổi tên thư mục tập tin, thực cách thuận tiện dễ dàng  Khởi động chương trình Windows Explorer: bạn thực cách sau: - Chọn lệnh Start/ Programs/ Accessories/ Windows Explorer - Click phải lên Start, sau chọn Explore - Click phải lên biểu tượng My Computer, sau chọn Explore …  Cửa sổ làm việc Windows Explorer: Cửa sổ làm việc Windows Explorer - Cửa sổ trái (Folder) cấu trúc thư mục Nó trình bày cấu trúc thư mục đĩa cứng tài nguyên kèm theo máy tính, bao gồm ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD Những đối tượng có dấu cộng (+) phía trước cho biết đối tượng chứa đối tượng khác không hiển thị Nếu Click vào dấu + Windows Explorer hiển thị đối tượng chứa đối tượng Khi đó, dấu + đổi thành dấu -, Click vào dấu - đối tượng thu gọn trở lại 17 - Cửa sổ phải liệt kê nội dung đối tượng chọn tương ứng bên cửa sổ trái  Thanh địa (Address): Cho phép nhập đường dẫn thư mục/ tập tin cần tới để xác định đường dẫn hành  Các nút công cụ Toolbar: - Back: Chuyển thư mục trước - Up: Chuyển lên thư mục cha - Forward: Chuyển tới thư mục vừa quay (Back) - Search: Tìm kiếm tập tin/ thư mục - Folder: Cho phép ẩn/ cửa sổ Folder bên trái - Views : Các chế độ hiển thị đối tượng (tập tin/ thư mục/ ổ đĩa) Nội dung cửa sổ xếp thể theo thứ tự Đối với kiểu thể Details, bạn thực cách luân phiên nhấn chuột lên cột tương ứng (Name, Size, Type, Date Modified) Trong kiểu thể khác bạn thực lệnh View/ Arrange Icons By lựa chọn tiếp khóa xếp (theo tên, kích cỡ tập tin, kiểu tập tin, ngày tháng cập nhật) Trong kiểu thể biểu tượng lớn biểu tượng nhỏ bạn để Windows xếp tự động lệnh View/Arrange Icons By/Auto Arrange Tuỳ chọn Auto Arrange áp dụng cho cửa sổ thư mục hành Các thao tác với thư mục tập tin 2.1 Mở tập tin/ thư mục Có thể thực cách sau: - Cách 1: click đúp lên biểu tượng tập tin/thư mục - Cách 2: Click phải lên biểu tượng tập tin/thư mục chọn mục Open - Cách 3: Chọn tập tin/ thư mục nhấn phím Enter Trong trường hợp chương trình ứng dụng không cài đặt máy tính, Windows mở hộp thoại Open With cho chọn chương trình Nếu tập tin thuộc dạng chương trình ứng dụng chương trình tương ứng khởi động 2.2 Chọn tập tin/thư mục - Chọn tập tin/thư mục: Click lên biểu tượng tập Chọn lệnh mở tập tin tin/thư mục - Chọn nhóm tập tin/thư mục: thực theo cách: + Các đối tượng cần chọn liên tục nhau: Click lên đối tượng đầu danh sách để chọn, sau nhấn giữ phím Shift Click lên đối tượng cuối danh sách + Các đối tượng cần chọn nằm rời rạc nhau: nhấn giữ phím Ctrl Click chọn đối tượng tương ứng 2.3 Tạo thư mục - Chọn nơi chứa thư mục cần tạo (thư mục/ ổ đĩa cửa sổ bên trái) - Chọn menu File/ New/ Folder click phải/ New/ Folder - Nhập tên thư mục mới, sau gõ Enter để kết thúc 2.4 Sao chép thư mục tập tin Chọn thư mục tập tin cần chép Sau thực cách sau: • Cách 1: Nhấn giữ phím Ctrl Drag đối tượng chọn đến nơi cần chép 18 • Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C (hoặc Edit/ Copy Click phải chọn Copy), sau chọn nơi đến nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Edit/ Paste Click phải chọn Paste) 2.5 Di chuyển thư mục tập tin Chọn thư mục tập tin cần di chuyển Sau thực cách sau • Cách 1: Drag đối tượng chọn đến nơi cần di chuyển • Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X (hoặc Edit/ Cut Click phải chọn Cut) để chép vào Clipboard, sau chọn nơi cần di chuyển đến nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Edit/ Paste Click phảivà chọn Paste) 2.6 Xoá thư mục tập tin - Chọn thư mục tập tin cần xóa - Chọn File/ Delete hoặc: Nhấn phím Delete hoặc: Click phải chọn mục Delete - Xác nhận có thực muốn xoá hay không (Yes/ No) 2.7 Phục hồi thư mục tập tin Đối tượng bị xóa đưa vào Recycle Bin Nếu muốn phục hồi đối tượng xóa, bạn thực thao tác sau đây: - Click đúp lên biểu tượng Recycle Bin - Chọn tên đối tượng cần phục hồi - Thực lệnh File/ Restore Click phải chọn mục Restore Ghi chú: Nếu muốn xóa hẳn đối tượng, ta thực thao tác xóa lần đối tượng Recycle Bin Nếu muốn xoá hẳn tất đối tượng Recycle Bin, Click phải lên mục Recycle Bin chọn mục Empty Recycle Bin 2.8 Đổi tên thư mục tập tin - Chọn đối tượng muốn đổi tên - Thực lệnh File/ Rename nhấn phím F2 Click phải đối tượng chọn mục Rename - Nhập tên mới, sau gõ Enter để kết thúc Ghi chú: với tập tin sử dụng thao tác di chuyển, xoá, đổi tên thực 2.9 Thay đổi thuộc tính tập tin thư mục - Nhấn chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc tính chọn mục Properties - Thay đổi thuộc tính - Chọn Apply để xác nhận thay đổi, ngược lại nhấn Cancel Thao tác với lối tắt (Shortcuts) 3.1 Tạo lối tắt hình − Click phải lên hình nền, chọn New/ Shortcut − Trong mục Type the location of the Tạo lối tắt item, nhập đường dẫn đối tượng cần tạo lối tắt (ổ đĩa/ thư mục/ tập tin, …) Click lên nút Browse để chọn đường dẫn cho đối tượng Click Next để qua bước − Nhập tên cho lối tắt cần tạo − Click Finish để hoàn thành 3.2 Các thao tác với lối tắt  Đổi tên cho lối tắt 19 - Click phải lên lối tắt, chọn Rename - Nhập tên cho lối tắt - Nhấn Enter  Xoá bỏ lối tắt - Chọn lối tắt cần xoá - Nhấn phím Delete Click phải lên lối tắt, chọn Delete - Xác nhận có thực muốn xoá hay không (Yes/ No)  Thay đổi thuộc tính cho lối tắt - Click phải lên lối tắt, chọn Properties - Lớp General: cho phép chọn thuộc tính đọc (Read-only), hay ẩn (Hidden) - Lớp Shortcut: cho phép chọn thay đổi số lựa chọn sau: Shortcut key: gán phím nóng cho lối tắt Ví dụ: nhấn phím A (nếu muốn đặt phím nóng cho lối tắt Ctrl + Alt + A, phải có Ctrl + Alt) Khi muốn mở đối tượng ta cần nhấn tổ hợp phím vừa gán Run: chọn chế độ hiển thị hình mở (bình thường/ thu nhỏ/ phóng to) Change Icon: thay đổi biểu tượng lối tắt Thao tác với đĩa 4.1 Sao chép đĩa USB: Bạn thực thao tác sau: - Cắm đĩa nguồn ổ đĩa đích vào cổng USB - Click phải vào ổ đĩa USB nguồn, chọn mục Copy - Sau Click phải vào ổ đĩa USB đích, chọn Paste Chú ý: toàn liệu đĩa đích bị xoá 4.2 Định dạng đĩa - Click phải vào tên ổ đĩa (có thể đĩa USB Định dạng đĩa đĩa cứng) cần định dạng, sau chọn Format - Đặt tên cho đĩa nhập tên vào ô Volume label - Định dạng nhanh: chọn Quick Format - Dùng làm đĩa khởi động: chọn Create an MS-DOS startup disk - Nhắp chọn Start để tiến hành định dạng Chú ý: liệu đĩa bị xoá hoàn toàn 4.3 Hiển thị thông tin đĩa Click phải vào tên ổ đĩa cần hiển thị thông tin/chọn mục Properties - Lớp General: cho biết dung lượng đĩa (Capacity), sử dụng (Used space), lại (Free space) - Lớp Tools: cung cấp số công cụ kiểm Thông tin đĩa tra đĩa (Error-checking), tạo đĩa dự phòng (Backup), chống phân mảnh đĩa (Defragment) - Lớp Sharing: cho phép đặt cách thức chia sẻ tài nguyên có đĩa III Tìm kiếm Windows Chức cho phép tìm kiếm tập tin, thư mục tên máy tính mạng LAN Sau tìm thấy đối tượng, bạn làm việc trực tiếp với kết tìm kiếm cửa sổ Search Results 20 Tìm kiếm tập tin thư mục Chọn lệnh Start/ Search/ For Files or Folders…, xuất cửa sổ Search Results, Click chọn All files and folders Cửa sổ Search Results All or part of the file name: nhập tên thư mục hay tập tin cần tìm, sử dụng ký tự đại diện * ? A word or pharse in the file: nhập từ/ cụm từ nội dung tập tin cần tìm Look in: nơi tìm kiếm: ổ đĩa, đường dẫn mà từ việc tìm kiếm thực Windows tìm kiếm đĩa thư mục định ô Look in với thư mục Ngoài ta thay đổi lựa chọn để tìm nhanh xác với thuộc tính sau:  When was it modified? Tìm kiếm tập tin thư mục dựa theo ngày sửa đổi Các tùy chọn áp dụng cho tập tin thư mục tạo sửa đổi khoảng thời gian Chọn khai báo thời gian theo lựa chọn với ý nghĩa: - Don’t remember: không xác định thời gian (tìm tất cả) Tìm theo thời gian - Within the last week: tìm tập tin tuần gần - Past month: tìm tập tin tháng gần - Within the past year: tìm tập tin vòng năm gần - Specify dates: tìm tập tin khoảng thời gian xác định Có thể chọn theo ngày tạo - (Created Date), ngày cập nhật (Modified Date), hay ngày truy cập (Accessed Date)  What size is it? Cho phép tìm kiếm tập tin thư mục dựa theo kích thước tập tin Trong mục tùy chọn áp dụng tìm tập tin thư mục có kích thước xác định khoảng Chọn khai báo kích thước theo lựa chọn với ý nghĩa: - Don’t remember: không xác định kích thước (tìm tất cả) - Small (less than 100 KB): tìm tập tin có kích thước nhỏ (dưói 100 KB) - Medium (less than MB): tìm tập tin có kích thước vừa phải (dưới MB) - Large (more than MB): tìm tập tin có kích thước lớn Tìm theo kích thước 21 (trên MB) - Specify size (in KB): tìm tập tin có kích thước tối thiểu (at least) hay tối đa (at most) giới hạn  More advanced options? Cho phép thay đổi số tuỳ chọn nâng cao khác - Type of file: kiểu tập tin cần tìm (tập tin văn bản, hình ảnh, bảng tính, thư mục, ) - Search system folders: tìm/không tìm thư mục hệ thống - Search hidden files and folders: tìm/không tìm tập tin/ thư mục ẩn - Search subfolders: tìm/ không tìm thư mục - Case Sensitive: phân biệt/ không phân biệt chữ hoa/ thường - Search tape backup: tìm/ không tìm đĩa dự phòng Các tùy chon khác Sau khai báo xong liệu để tìm kiếm, Click nút Search, chương trình tiếnhành tìm thông báo kết 22 BÀI 4: CONTROL PANEL Control Panel chương trình thiết lập lại cấu hình hệ thống , thay đổi hình thức Windows nhằm thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp với người sử dụng I Thay đổi cấu hình máy tính Click nút Start chọn mục Control Panel Cửa sổ chương trình Control Panel Thay đổi cách biểu diễn Ngày, Giờ, Số, Tiền tệ Để thay đổi cách biểu diễn ngày, giờ, số, tiền tệ chương trình chạy Windows Bạn cần thực bước sau: - Khởi động Control Panel - click đúp vào biểu tượng Regional and Language Options cửa sổ Control Panel - Trên trang Regional Options, click nút Customize Cửa sổ Regional and Language Options Thay đổi định dạng số  Number: Thay đổi định dạng số, cho phép định dạng việc hiển thị giá trị số: - Decimal symbol: Thay đổi ký hiệu phân cách hàng thập phân - No of digits after decimal: Thay đổi số số lẻ phần thập phân - Digit grouping symbol: Thay đổi ký hiệu phân nhóm hàng ngàn - Digit grouping: Thay đổi số ký số nhóm (mặc nhiên 3) - Negative sign symbol: Thay đổi ký hiệu số âm - Negative number format: Thay đổi dạng thể số âm - Display leadingzeroes: Hiển thị hay không hiển thị số số có phần thập phân: 0.7 hay - Measurement system: Chọn hệ thống đo lường cm, inch, … 23 - List separator: Chọn dấu phân cách mục danh sách  Currency: Thay đổi định dạng tiền tệ ($,VND, )  Time: Thay đổi định dạng thời gian, cho phép bạn định dạng thể ngày theo chế độ 12 hay 24  Date: Thay đổi định dạng ngày thán(Date), cho phép bạn chọn cách thể liệu ngày theo tiêu chuẩn Short date format: cho phép chọn quy ước nhập liệu ngày tháng Ví dụ: ngày/tháng/năm (d/m/yy) tháng/ngày/năm (m/d/yy) Quy ước: - d/ D (date): dùng để ngày - m/ M (month): dùng để tháng - y/ Y (year): dùng để năm Quản lý Fonts chữ Fonts dùng để hiển thị văn hình máy in Ta xóa bỏ Font không cần sử dụng cài đặt thêm Font  Mở trình quản lý Fonts: Bấm đúp vào biểu tượng Fonts cửa sổ Control Panel, cửa sổ font xuất hình sau: Cửa sổ Fonts  Thêm font chữ - Chọn menu File - Chọn mục Install New Font - Chọn ổ đĩa chứa Font hộp Drives - Chọn thư mục chứa Font khung Folders - Chọn Font List of Fonts - Click nút OK Thêm Fonts chữ  Xóa Font chữ 24 - Click phải vào Font cần xoá danh sách Font cửa sổ Fonts - Click chọn mục Delete Thay đổi hình Destop Có thể thay đổi màu nền, hình thành phần khác theo ý thích bạn  Khởi động trình quản lý hình: Nhấp đúp vào biểu tượng Display cửa sổ Control Panel Chọn lệnh Start/ Settings/ Control Panel/ Display click phải hình (Desktop), chọn Properties Xuất cửa sổ Display Properties với thành phần bên  Thay đổi kiểu dáng cửa sổ: Cửa sổ Display Properties - Trong hộp thoại Display Properties, chọn trang Themes - Click mũi tên hướng xuống danh sách Theme, chọn kiểu bạn muốn Click nút Apply OK  Desktop - Trong hộp thoại Display Properties, chọn trang Destop - Trong danh sách Background, chọn ảnh mà bạn thích - Trong Position, Click mũi tên hướng xuống chọn Center, Tile hay Strech để định vị hình Destop - Click nút Apply OK Chú ý: Bạn chọn ảnh khác thư mục ổ đĩa, cách click nút Browse  Thiết lập chương trình bảo vệ hình - Trong hộp thoại Display Properties, chọn trang Screen Saver - Click mũi tên hướng xuống danh sách Screen saver, chọn chương trình bạn thích Click Preview để xem trước Screen saver - Trong hộp Wait, định thời gian xuất Screen saver - Click nút Apply OK Chú ý: Bạn mua Screen saver khác tải xuống miễn phí Web  Appearance Thay đổi màu sắc, Font chữ cỡ chữ Menu, Shortcut, Title bar  Settings Thay đổi chế độ màu độ phân giải hình 25 - Chế độ màu cao hình ảnh đẹp rõ nét Các chế độ màu phổ biến là256 màu, 64.000 màu (16 bits) , 16 triệu màu (24 bits) Chế độ màu máy tính khác tùy thuộc vào dung lượng nhớ card hình - Độ phân giải lớn hình hiển thị nhiều thông tin đối tượng hình thu nhỏ lại Các chế độ phân giải hình thông dụng 64 0x480, 800x600, 1024x768 Tuỳ theo loại hình mà Windows hiển thị chế độ phân giải khác Thay đổi ngày, hệ thống: Bạn thay đổi ngày hệ thống cách click phải lên biểu tượng đồng hồ Taskbar chọn lệnh Start/ Settings/Control Panel, chọn nhóm Date/Time - Date & Time: thay đổi ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây - Time Zone: thay đổi múi giờ, cho phép chỉnh lại giá trị múi theo khu vực tên thành phố lớn - Internet Time: cho phép đồng hoá theo máy chủ Internet II Máy in Cài đặt thêm máy in Với số máy in thông dụng Windows tích hợp sẵn chương trình điều khiển (driver) máy in, nhiên có máy in mà Windows sẵn driver, trường hợp ta cần phải có đĩa driver kèm với máy in Các bước cài đặt máy in: - Chọn lệnh Start/ Settings/ Printers and Faxes - Click chọn Add a Printer, xuất hộp thoại Add Printer Wizard - Làm theo bước hướng dẫn trình Wizard Loại bỏ máy in cài đặt - Chọn lệnh Start/ Settings/ Printers and Faxes - Click chuột chọn máy in muốn loại bỏ - Nhấn phím Delete, sau chọn Yes để bỏ, ngược lại chọn No Thiết lập máy in mặc định Nếu máy tính cài nhiều máy in, ta máy in làm đặt máy in mặc định cách chọn máy in chọn File/ Set as Default Printer R_Click/ Set as Default Printer Cửa sổ hàng đợi in (Print Queue) Nhấn đúp chuột lên biểu tượng máy in cửa sổ Printers and Faxes biểu tượng máy in Taskbar Khi xuất hộp thoại liệt kê hàng đợi tài liệu in hình 26 [...]... cách thuận tiện và dễ dàng  Khởi động chương trình Windows Explorer: bạn có thể thực hiện một trong những cách sau: - Chọn lệnh Start/ Programs/ Accessories/ Windows Explorer - Click phải lên Start, sau đó chọn Explore - Click phải lên biểu tượng My Computer, sau đó chọn Explore …  Cửa sổ làm việc của Windows Explorer: Cửa sổ làm việc Windows Explorer - Cửa sổ trái (Folder) là cấu trúc cây thư mục... trừ và thư mục con hiện ra Cây thư mục trong Windows II Windows Explorer 1 Giới thiệu Windows Explorer là một chương trình cho phép người sử dụng thao tác với các tài nguyên có trong máy tính như tập tin, thư mục, ổ đĩa và những tài nguyên khác có trong máy của bạn cũng như các máy tính trong hệ thống mạng (nếu máy tính của bạn có nối mạng) Với Windows Explorer, các thao tác như sao chép, xóa, đổi... đối các tuỳ chọn như màu phím nhấp nháy khi gõ, Font chữ hiển thị, thêm/ xoá người học và bài học Thoát (Exit): Đóng chương trình KP Typing Tutor IV Màn hình nền (Desktop) của Windows XP Màn hình Desktop hệ điều hành windows XP 11 1 Các biểu tượng (Icons) thông dụng Nằm cuối màn hình là thanh tác vụ Taskbar, bên trái màn hình là biểu tượng My Documents, My Computer, My Network Places, Recycle Bin,... giúp bạn truy nhập nhanh một đối tượng nào đó, ví dụ một chương trình, một đĩa cứng, một thư mục v.v Để mở 1 đối tượng, bạn Click đúp trên Shortcut của nó hoặc click phải/Open  Menu đối tượng Trong Windows XP khi bạn Click phải trên một biểu tượng của một đối tượng, một menu tương ứng với đối tượng đó sẽ được mở ra để bạn chọn các lệnh trên đối tượng đó Trong các phần tiếp theo, những menu như vậy sẽ... bao gồm ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD Những đối tượng có dấu cộng (+) ở phía trước cho biết đối tượng đó còn chứa những đối tượng khác trong nó nhưng không được hiển thị Nếu Click vào dấu + thì Windows Explorer sẽ hiển thị các đối tượng chứa trong đối tượng đó Khi đó, dấu + sẽ đổi thành dấu -, và nếu Click vào dấu - thì đối tượng sẽ được thu gọn trở lại 17 - Cửa sổ phải liệt kê nội dung của đối tượng... lại cấu hình hệ thống , thay đổi hình thức của Windows nhằm thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp với người sử dụng I Thay đổi cấu hình máy tính Click nút Start và chọn mục Control Panel Cửa sổ chương trình Control Panel 1 Thay đổi cách biểu diễn Ngày, Giờ, Số, Tiền tệ Để thay đổi cách biểu diễn ngày, giờ, số, tiền tệ trong các chương trình chạy trên Windows Bạn cần thực hiện các bước sau: - Khởi... các thành phố lớn - Internet Time: cho phép đồng bộ hoá theo giờ của máy chủ Internet II Máy in 1 Cài đặt thêm máy in Với một số máy in thông dụng Windows đã tích hợp sẵn chương trình điều khiển (driver) của các máy in, tuy nhiên cũng có những máy in mà trong Windows không có sẵn driver, trong trường hợp này ta cần phải có đĩa driver đi kèm với máy in Các bước cài đặt máy in: - Chọn lệnh Start/ Settings/... Bao gồm các ký tự chữ từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9, các ký tự khác như #, $, %, ~, ^, @, (, ), !, _, khoảng trắng Phần tên do người tạo ra tập tin đặt Với MS-DOS phần tên có tối đa là 8 ký tự, với Windows phần tên có thể đặt tối đa 128 ký tự - Phần mở rộng: thường dùng 3 ký tự trong các ký tự nêu trên Thông thường phần mở rộng do chương trình ứng dụng tạo ra tập tin tự đặt - Giữa phần tên và phần... Arrange Icons By và lựa chọn tiếp một trong các khóa sắp xếp (theo tên, kích cỡ tập tin, kiểu tập tin, hoặc ngày tháng cập nhật) Trong kiểu thể hiện bằng các biểu tượng lớn và biểu tượng nhỏ bạn có thể để Windows sắp xếp tự động bằng lệnh View/Arrange Icons By/Auto Arrange Tuỳ chọn Auto Arrange chỉ áp dụng cho cửa sổ của thư mục hiện hành 2 Các thao tác với thư mục và tập tin 2.1 Mở tập tin/ thư mục Có... tin/thư mục - Cách 2: Click phải lên biểu tượng của tập tin/thư mục và chọn mục Open - Cách 3: Chọn tập tin/ thư mục và nhấn phím Enter Trong trường hợp chương trình ứng dụng không cài đặt trên máy tính, Windows sẽ mở hộp thoại Open With và cho chọn chương trình Nếu tập tin thuộc dạng chương trình ứng dụng thì chương trình tương ứng sẽ được khởi động 2.2 Chọn tập tin/thư mục - Chọn một tập tin/thư mục:
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu thi công chức tin học văn phòng, tài liệu thi công chức tin học văn phòng, tài liệu thi công chức tin học văn phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay