2088 BYT QD quy dinh ve y duc

3 250 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:44

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 2088/BYT-QĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ Y tế Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ điều trị, Bộ Y tế; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành kèm theo định "Quy định y đức" (tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế) để áp dụng cho người hành nghề y tế kể người nước hành nghề y tế Việt Nam Điều 2.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Người thực tốt quy định y đức khen thưởng theo chế độ chung Nhà nước, người vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 3.- Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ điều trị, Vụ quan Bộ y tế, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, y tế ngành, sở khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối tượng quy định Điều chịu trách nhiệm thi hành định Đỗ Nguyên Phương (Đã ký) QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC (TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế) Y đức phẩm chất tốt đẹp người làm công tác y tế, biểu tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đơn đau đớn, lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Lương y phải từ mẫu" Phải thật đoàn kết, khắc phục khó khăn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng Y học Việt Nam Y đức phải thể qua tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức xã hội thừa nhận 1- Chăm sóc sức khoẻ cho người nghề cao quý Khi tự nguyện đứng hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực lời dạy Bác Hồ Phải có lương tâm trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức người thầy thuốc Không ngừng học tập tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn Sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân 2- Tôn trọng pháp luật thực nghiêm túc quy chế chuyên môn Không sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học chưa phép Bộ Y tế chấp nhận người bệnh 3- Tôn trọng quyền khám bệnh chữa bệnh nhân dân Tôn trọng bí mật riêng tư người bệnh; thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo lịch Quan tâm đến người bệnh diện sách ưu đãi xã hội Không phân biệt đối xử người bệnh Không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh Phải trung thực toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 4- Khi tiếp xúc với người bệnh gia đình họ, có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị; phổ biến cho họ chế độ, sách, quyền lợi nghĩa vụ người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục Trong trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết 5- Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không đun đẩy người bệnh 6- Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; không lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh 7- Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi xử trí kịp thời diễn biến người bệnh 8- Khi người bệnh viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc giữ gìn sức khoẻ 9- Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết 10- Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn 11- Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước 12- Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 2088 BYT QD quy dinh ve y duc , 2088 BYT QD quy dinh ve y duc , 2088 BYT QD quy dinh ve y duc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay