chính sách xã hội phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện về BHYT ở việt nam

19 157 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:39

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, phát triển nhu cầu ngày cao người nhu cầu sức khỏe; thực tế cho thấy tuổi thọ người ngày gia tăng, phương pháp chữa bệnh đời, phương pháp khoa học ứng dụng ngày rộng rãi, kèm với chi phí chăm sóc sức khỏe ngày gia tăng Bảo hiểm y tế đời nhanh chóng trở thành sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc Bảo hiểm Y tế mảng lớn hệ thống Bảo hiểm Xã hội hệ thống An sinh Xã hội quốc gia Từ lâu coi phần thiếu đời sống người, giai đoạn mà mức sống người dân Việt Nam ngày nâng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân tố thiếu Vì em chọn đề tài “phân tích trình hoạch định tổ chức thực BHYT Việt Nam” Nội dung đề tài tiểu luận em gồm vấn đề chính: Chương I: Cơ sở lý luận trình hoạch định tổ chức thực sách xã hội Chương II: Khái Quát Chính sách BHYT Việt Nam Page Do trình độ nhận thức lý luận thực tiễn em nhiều hạn chế, nên viết em nhiều thiếu xót tránh khỏi Vì em mong nhận góp ý từ phía thầy Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí ( cô) Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo- Đặng Thị Phương Lan tận tình giúp em hoàn thành tiểu luận Page CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I Một số khái niệm 1.1 Khái niệm sách Có nhiều cách hiểu sách khác nhau, có hai cách hiểu sách cụ thể xác là: • Chính sách xã hội tổng thể quan điểm, tư tưởng, giải pháp công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên chủ thể KT – XH nhằm giải vấn đề nhằm thực mục tiêu định • Chính sách xã hội bao gồm tập hợp sách cụ thể, thể chế hóa, cụ thể hóa giải pháp Nhà nước việc giải vấn đề xã hội liên quan đến nhóm người hay toàn dân cư, sở phù hợp với quan điểm, đường lối Đảng, nhằm hướng tới công bằng, tiến xã hội phát triển toàn diện người 1.2 Khái niệm hoạch định sách xã hội Hoạch định sách xã hội trình bao gồm việc nghiên cứu đề xuất sách với mục tiêu, giải pháp công cụ nhằm đạt tới mục tiêu quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua ban hành sách hình thức văn quy Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phạm pháp luật Vai trò hoạch định sách xã hội Hoach định sách xã hội có vai trò quan trọng nâng cao tính khoa học thực tiễn sách Hoạch định sách xã hội nhằm tạo sách Page hợp lý, đáp ứng số yêu cầu định định giải vấn đề xã hội Các sách xã hội hợp lý phải thể chế hóa, thông qua văn pháp luật định II Quá trình hoạch định sách xã hội Hoạch định sách trình bao gồm tập hợp công việc thực theo trình tự sau: 1, Xác định lựa chọn vấn đề xã hội Trong xác định lựa chọn vấn đề xã hội để hoạch định sách xã hội, cần phải quan tâm tới nội dung sau: • Vấn đề sách xã hội • Căn để lựa chọn vấn đề sách xã hội • Phân tích “cơ sở sách xã hội” Xác định mục tiêu sách xã hội Việc xác định mục tiêu sách xã hội bao gồm: • Cơ sở xác định mục tiêu • Nguyên tắc xác định mục tiêu Xây dựng phương án sách xã hội Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Xác định phương án sách dựa vào nguyên tắc sau đây: • Xác định tất phương án sách thức mục tiêu: Nghiên cứu đưa toàn phương án có khả giải vấn đề xã hội theo mục tiêu sách xác định • Việc đưa phương án sách xã hội đòi hỏi nhà hoạch định phải: Page  Dựa sở lý luận vững để giải vấn đề điều kiện định  Dựa sở mặt thực tiễn, cần có đầy đủ, xác, kịp thời…những thông tin môi trường bên bên hệ thống mà ta xây dựng sách xã hội cho  Dựa vào ý kiến chuyên gia, nhiên cần phải phân tích, xem xét cẩn trọng sử dụng • Xây dựng phương án sách phải dựa sở • Khi giải vấn đề sách xã hội cần có nhiều phương án để lựa chọn, phải xác định điều kiện khách quan chủ quan chi phối để đảm bảo chấp nhận • Nguyên tắc xác định giải pháp, công cụ thực sách xã hội • Phương pháp xác định giải pháp, công cụ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Lựa chọn phương án sách xã hội tối ưu Khi có nhiều phương án đưa phương án sách lựa chọn cuối phải đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn sau:  Phương án thực mục tiêu ảnh hưởng mạnh đến mục tiêu đề  Phương án có khả tác động vào nguyên nhân vấn đề  Phương án có mức chi phí thấp  Phương án tối đa hóa ảnh hưởng tích cực giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực Page  Phương án có khả tạo hưởng ứng tích cực đối tượng hưởng lợi từ sách mà xã hội Thông qua định sách Việc dự thảo sách xã hội thường quan chức Nhà nước tiến hành định hướng, đường lối Đảng III Tổ chức thực sách xã hội Khái niệm tổ chức thực sách xã hội Tổ chức thực sách xã hội trình tổ chức thúc đẩy hoạt động áp dụng sách xã hội vào sống nhằm tạo kết thực tế thông qua hoạt động có tổ chức quan chức nhà nước quản Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí lý xã hội, nhằm thực hóa mục tiêu mà sách xã hội đề Nội dung tổ chức thực sách xã hội • Chuẩn bị triển khai sách xã hội • Chỉ đạo tổ chức thực sách xã hội • Đánh giá thực sách xã hội • Điều chỉnh sách xã hội • Tổng kết việc thực sách xã hội CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT CHÍNH SÁCH CỤ THỂ I-Sự tất yếu khách quan hình thành sách bảo hiểm y tế Một số khái niệm - Khái niệm sách bảo hiểm xã hội Page Theo thuật ngữ nghành Lao động-Thương binh Xã hội, năm 1999 thì: “Chính sách bảo hiểm xã hội quy định chung Nhà nước gồm chủ trương, định hướng lớn vấn đề bảo hiểm xã hội, mục tiêu, đối tượng, phạm vi chế độ trợ cấp, nguồn đóng góp, cách thức thực chế độ bảo hiểm xã hội” - Khái niệm sách bảo hiểm y tế Chính sách bảo hiểm y tế quy định Nhà nước đối tượng, điều kiện quyền lợi tham gia BHYT trách nhiệm tổ chức có liên quan tới việc Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm tạo hội điều kiện cho tất thành viên xã hội tiếp cận với dịch vụ y tế cách thuận lợi, bình đẳng có chất lượng dựa theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít, chia sẻ rủi ro thành viên xã hội ốm đau bảo vệ họ không bị rơi vào tình trạng khó khăn nghèo đói Sự đời phát triển sách BHYT Trong sống, tất mong muốn có sống khỏe mạnh, ấm no hạnh phúc Nhưng thực tế không lường hết rủi ro xảy hay gia đình ốm đau, bệnh tật, Chi phí khám chữa bệnh xác định trước, thăm khám điều trị bệnh vấn đề kinh tế thân gia đình, đặc biệt người có thu nhập thấp Để khắc phục khó khăn lại vừa chủ động tài có rủi ro sức khỏe hay xảy người có biện pháp khắc phục khác rút tiền, nhờ giúp đỡ Page người thân, bán tài sản, vay,…Các biện pháp có ưu nhược điểm định lại khó áp dụng thời gian kéo dài lặp lặp lại Đồng thời, với tăng trưởng kinh tế, đời sống người nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh tăng lên Hơn nữa, số bệnh nguy hiểm xuất đe dọa đời sống người Trong chi phí khám chữa bệnh ngày tăng lên vì: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Ngành y tế sử dụng trang thiết bị y tế đại, đắt tiền việc chẩn đoán điều trị bệnh - Các loại biệt dược thuốc men tăng giá biến động giá chung thị trường - Đặc biệt có bệnh phải sử dụng thuốc quý chi phí lớn  Vì vậy, bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế đời nhằm hỗ trợ cho người lao động gia đình gặp rủi ro sức khỏe, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an toàn đời sống xã hội bao phủ toàn diện tới tất đối tượng Ở nước ta, lịch sử BHYT hình thành thời gian gần hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng có từ sớm Hệ thống y tế Việt Nam trước năm 1989 có đặc điểm sau đây: - Hệ thống chăm sóc y tế nhà nước bao cấp toàn - Sử dụng chủ yếu biện pháp phòng bệnh (cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường kiểm soát dịch bệnh), sử dụng thêm biện pháp điều trị theo y học cổ truyền - Cộng đồng làng, xã đóng vai trò quan trọng việc thực sách y tế cho nhân dân Page - Có phát triển không cân đối vùng miền lĩnh vực y tế Khi kinh tế đất nước chuyển dần sang kinh tế thị Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí trường bao cấp cho y tế không phù hợp ngày bộc lộ hạn chế Đảng nhà nước ta thức giao cho Bộ y tế Bộ tài xem xét thực sách BHYT Việt Nam lấy Hải Phòng làm nơi thí điểm vào năm 1989 Thêm vào Chính phủ xem xét ban hành Nghị định BHYT, Bộ y tế tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán tương lai BHYT, trang bị cho họ kiến thức tổ chức hoạt động BHYT, trang bị cho họ kiến thức tổ chức hoạt động BHYT Đây việc làm cần thiết kịp thời đón nhận đời hệ thống BHYT Việt Nam Ngày 15/08/1992 hội đồng Bộ trưởng (nay phủ) ban hành điều lệ BHYT kèm theo Nghị định số 299/HĐBT Tuy nhiên, sau gần năm thực hiện, điều lệ BHYT ban hành năm 1992 bộc lộ vấn đề cần sửa đổi Để khắc phục hạn chế này, ngày 13/08/1998 Chính phủ ban hành điều lệ BHYT ban hành kèm theo nghị định số 58/1998/NĐ-CP thay điều lệ BHYT năm 1992 Tuy nhiên, sau 10 năm tổ chức thực BHYT ban hành năm 1998, xuất số bất hợp lý cần phải bổ sung, sửa đổi phát triển mặt pháp lý Tại kỳ họp thứ IX ngày 14/11/2008, Chính phủ ban hành nghị định số 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật BHYT Kể từ ban hành luật BHYT tạo thay đổi quan trọng chế độ sách BHYT, bước đầu tạo sở pháp lý cho việc thực Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí BHYT toàn dân Page - Đối tượng sách BHYT: chia làm ba loại đối tượng bắt buộc, Nhà nước bao cấp tự nguyện  Đối tượng áp dụng bảo hiểm y tế bắt buộc đồng thời đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc người hưởng chế độ hưu trí trợ cấp bảo hiểm xã hội  Đối tượng nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em tuổi, người nghèo theo quy định Nhà nước thời kỳ  Đối tượng áp dụng bảo hiểm y tế tự nguyện tất công dân không nằm hai loại bắt buộc Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế nêu Đối tượng tham gia bảo hiểm ngày mở rộng, loại hình bảo hiểm y tế ngày đa dạng, người dân ngày ý thức trách nhiệm đóng góp để đảm bảo chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt - Chế độ bảo hiểm y tế  Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền bình đẳng việc khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí theo quy định kể nội trú ngoại trú  Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi toán cho số dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc HIV, điều trị bệnh nhân AIDS giai đoạn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cuối Được toán theo tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp trường hợp khám chữa bệnh tự chọn nước  Được miễn giảm chi phí khám chữa bệnh vượt mức trần cho lần khám chữa bệnh trường hợp bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn Page 10 Chương III: Vận dụng trình hoạch định tổ chức thực sách BHYT tỉnh Thanh Hóa I Các chế độ Bảo hiểm y tế hành Kể từ ngày 1/1/ 2010, mức đóng BHYT đối tượng tham gia bảo hiểm 4,5% tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp sức lao động 3% mức lương tối thiểu học sinh, sinh viên Website Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế thay cho Nghị định số 63/2005/NĐ-CP điều 18 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 Chính phủ Nghị định có hiệu lực từ 1/10/2009 Theo đó, kể từ ngày 1/7/2009 đến ngày 31/12/2009, mức đóng BHYT hàng tháng đối tượng tham gia BHYT 3% mức tiền lương, tiền công hàng Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT đối Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tượng 4,5% mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp sức lao động 3% mức lương tối thiểu học sinh, sinh viên Từ ngày 1/1/2012, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức đóng góp 4,5% mức lương tối thiểu Từ ngày 1/1/2014, mức đóng BHYT thân nhân người lao động có hưởng lương 3% mức lương tối thiểu áp dụng cho xã viên hợp tác xã, họ kinh doanh cá thể Cũng theo Nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngày 1/7/2009 Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng học sinh, sinh viên mà thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ tối Page 11 thiểu 30% mức đóng học sinh, sinh viên mà thuộc hộ cận nghèo, sách thực từ ngày 1/1/2010 Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng từ ngày 1/1/2012 Người thuộc hộ gia đình cận nghèo người thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có từ người trở lên tham gia BHYT người thứ nhất, từ người thứ trở đóng 60% mức đóng người thứ Mức hưởng BHYT Theo Nghị định, người tham Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí gia BHYT khám, chữa bệnh theo quy định hưởng quỹ BHYT toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh hưởng: 100% chi phí khám, chữa bệnh đối tượng sĩ quan, hạ sĩ quan công tác lực Công an nhân dân, người có công với cách mạng trẻ em tuổi; 100% chi phí khám chữa bệnh tuyến xã; 100% chi phí khám chữa bệnh trường hợp tổng chi phí lần khám chữa bệnh tuyến xã; 100% chi phí khám chữa bệnh trường hợp tổng chi phí lần khám, chữa bệnh thấp 15% mức lương tối thiểu 95% chi phí khám, chữa bệnh người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng theo quy định pháp luật người thuộc gia đình hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn Page 12 Nếu khám chữa bệnh có dùng đến dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn chi phí cho lần sử dụng không vượt 40 tháng lương tối thiểu Người tham gia BHYT có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn quỹ BHYT toán 100% chi phí trẻ em tuổi, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Bà mẹ Việt Nam anh Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hùng…;100% chi phí sĩ quan, hạ sĩ quan công tác lực lượng Công an nhân người có công với cách mạng không vượt 40 tháng lương tối thiểu cho lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật II Một vài nét BHXH tỉnh Thanh Hóa năm gần Thanh Hóa tỉnh có số lượng đối tượng hưởng sách BHXH, BHYT lớn so với tỉnh, thành phố nước Trong trình thực gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền, BHXH Việt Nam, cán công chức BHYT tỉnh Thanh Hóa đoàn kết trí, vượt qua khó khăn, tổ chức thực có hiệu sách BHYT, đạt kết đáng khích lệ, góp phần thiết thực phát triển kinh tếxã hội, hướng đến mục tiêu BHXH cho người, BHYT toàn dân BHXH tỉnh Thanh Hóa xác định mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhiệm vụ Page 13 trọng tâm, xuyên suốt để ngày có nhiều người tham gia hưởng chế độ BHXH, BHYT Để thực mục tiêu này, nghành tập trung phát triển đối tượng thuộc đơn vị như: doanh nghiệp quốc doanh, đơn vị công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, BHYT tự nguyện Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Trên sở tiêu năm Trung ương giao tình hình thực tiễn địa phương BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch giao tiêu cụ thể cho đơn vị trực thuộc Căn kế hoạch đơn vị chủ động xây dựng chương trình công tác phối hợp với nghành hữu quan địa bàn để tổ chức thực Trong trình tổ chức triển khai, BHXH tỉnh phối hợp với nghành chức để nắm vững số lượng doanh nghiệp thực tế hoạt động, khối doanh nghiệp quốc doanh Phân công cán đến địa bàn để điều tra, phân loại doanh nghiệp hoạt động, nắm số doanh nghiệp không hoạt động, số lao động doanh nghiệp, nắm số doanh nghiệp không hoạt động, số lao động doanh nghiệp, làm sở cho việc xác định kế hoạch thu nộp đơn vị Thông qua để kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh, nghành chức có liên quan cấp ủy, quyền địa phương nơi có đơn vị hoạt động thực trạng hoạt động doanh nghiệp, tình hình thực chế độ BHXH, BHYT đơn vị để tranh thủ đạo Đối với đơn vị tham gia BHXH, BHXH phân công cán chuyên môn quản lý, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thực tốt quy định thu nộp BHXH, hướng dẫn công tác Page 14 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cấp, phát sổ BHXH hồ sơ thủ tục giải chế độ BHXH đơn vị sử dụng người lao động có yêu cầu Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp quan thông báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với nội dung hình thức đa dạng để bước nâng cao nhận thức toàn xã hội, cho người lao động chủ sử dụng lao động BHXH, kết hợp việc vận động mở rộng đối tượng với kiểm tra xử lý vi phạm, quản lý thu nộp BHXH với việc giải chế độ BHXH theo phương châm “có tham gia BHXH hưởng chế độ BHXH, tích cực ứng dụng chương trình công nghệ thông tin quản lý đối tượng tham gia BHXH Những năm gần đây, có nhiều lần điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH, có chuẩn bị chu đáo ý thức phục vụ tốt nên đảm bảo xác, khịp thời Số người tham gia BHYT lớn, số lượng tiếp nhận hồ sơ hàng năm tăng bình quân 10% Song tích cực cải cách hành chính, cải tiến quy trình xét duyệt hồ sơ BHXH theo mô hình cửa nên việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định xét duyệt chế độ BHXH cho người lao động thực kịp thời, chấm dứt tình trạng chậm trễ trước đây, tạo niềm tin cho người hưởng sách BHXH, đối tượng thực yên tâm đối chế, sách BHXH Đảng Nhà nước Công tác quản lý nguồn kinh phí thực tốt, xảy tình trạng thất thoát, Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tham nhũng, lãng phí lợi dụng tiền chế độ đối tượng việc chi trả chế độ BHXH trì ổn định có nề nếp, chi trả đối tượng, chế độ, an toàn, quản lý tăng, giảm đối tượng kịp thời, xác, đối v Page 15 Thực trạng thực bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Thanh Hóa 1.1 Kết triển khai thực sách Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa tỉnh đông dân, tỷ lệ đói nghèo cao Những năm trước để chăm lo sức khỏe cho người nghèo tỉnh thực giải pháp tạm thời cấp sổ chứng nhận hộ nghèo để sở y tế miễn phí cho người nghèo khám chữa bệnh Những năm gần đây, tỉnh thực cấp thẻ BHYT theo chủ trương Đảng Nhà nước, với số lượng triệu thẻ BHYT, đưa số người có thẻ BHYT địa bàn tỉnh Thanh Hóa lên triệu thẻ BHYT (trên 50% dân số) Thực Nghị định số 63/2005 /NĐ-CP ngày 16/5/2005 Chính phủ việc ban hành Điều lệ BHYT; ngày 14/04/2006 Chủ tịch Uỷ ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBTH phê duyệt kế hoạch mua thẻ BHYT cho người nghèo địa bàn tỉnh giao cho BHXH tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm phát hành thẻ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí BHYT kể từ ngày 01/7/2006 Thanh Hóa tỉnh có số lượng người nghèo lớn nước, phần lớn người nghèo lại phân bố 11 huyện miền núi, địa bàn rộng, giao thông lại khó khăn Để việc phát hành thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho đối tượng người nghèo Liên nghành Lao động-Thương binh xã hội (LĐ-TB & XH), Tài BHXH tỉnh tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực chủ trương trên, đồng thời Page 16 Sở LĐ-TB&XH BHXH tỉnh tổ chức ký hợp đồng mua thẻ BHYT cho đối tượng Trên sở đó, Sở LĐ-TB & XH kiểm tra, tổng hợp bàn giao cho BHXH tỉnh Thanh Hóa với tổng số đối tượng 1.092.222 người Căn danh sách nhận bàn giao, BHXH tỉnh tổ chức triển khai in ấn thẻ BHYT, thời gian gần tháng, BHXH tỉnh in xong triệu thẻ chuyển giao cho BHXH cấp huyện phối hợp Phòng Nội vụ, LĐ-TB & XH bàn giao cho xã trước ngày 30/6/2006 để cấp thẻ BHYT cho đối tượng sử dụng khám chữa bệnh kể từ ngày 01/7/2006 Căn hợp đồng mua thẻ BHYT lý hợp đồng bên, Sở Tài chuyển đủ kinh phí cho BHXH tỉnh là: 32.007.550.500đ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Năm 2007, tổng số thẻ BHYT người nghèo đối tượng vùng 135 là: 1.312.610 người (trong đối tượng 135: 128.360 người), tổng số kinh phí mua thẻ theo danh sách ngành đối chiếu thống Sở Tài chuyển là: 98.775.768.500đ Năm 2008, thực Quyết định số 3701/QĐUBND ngày 03/12/2007 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh việc phân cấp nhiệm vụ quản lý kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo cho UỶ ban nhân dân huyện quản lý; ngày 07/12/2007, Liên nghành: LĐ-TB & XH, Tài BHXH tỉnh có Công văn số 2408/LN, hướng dẫn việc quản lý mua thẻ BHYT năm 2008 gửi Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để phối hợp thực Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đạo Phòng Nội vụ -LĐ-TB & XH, Phòng Page 17 Tài chính-Kế hoạch, BHXH huyện thực ký hợp đồng, lập dự toán kinh phí, tiếp nhận thẻ BHYT từ BHXH tỉnh thời gian ngắn từ 20/12/2007 đến 10/01/2008, BHXH tỉnh in
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách xã hội phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện về BHYT ở việt nam , chính sách xã hội phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện về BHYT ở việt nam , chính sách xã hội phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện về BHYT ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay