Truyện kể mầm non chồn con lười học

1 194 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:27

Chồn lười học Chồn mướp sống khu rừng thông, nên cậu cha mẹ cưng chiều vô Tới tuổi học Chồn mướp không chịu đến trường, lo rong chơi Bố mẹ cưng nên Chồn sinh hư, khuyên bảo cậu không nghe, cãi lại Chồn rủ Nhím chơi, Nhím từ chối phải lo học Cả Thỏ Sóc Vậy Chồn phải chơi Do ham bắt bướm nên lúc Chồn lạc vào rừng Chồn tìm đường chữ nên không đọc bảng dẫn Cậu ngồi xuống vừa khóc vừa hối hận, chịu khó học để biết chữ Chồn đâu phải khổ Đúng lúc bác Sư Tử xuất hiện, Chồn tưởng bị ăn thịt nên quỳ lạy xin tha mạng Bác Sư Tử bảo: “Ta muốn giúp cháu thôi, cháu chữ gì?” Chồn gật đầu Được bác Sư Tử khuyên răn đường, Chồn mừng từ không mải chơi nữa, phải học giống bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non chồn con lười học , Truyện kể mầm non chồn con lười học , Truyện kể mầm non chồn con lười học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay