Truyện kể mầm non NHỔ củ cải

2 215 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:27

NHỔ CỦ CẢI Ngày xửa, có hai ông bà già cô cháu gái sống nhà gỗ bên cạnh mảnh vườn xinh xắn Trong nhà có Chó, Mèo Chuột nhắt Một hôm, ông già mang củ cải nhỏ trồng vườn Ngày ngày, ông sức chăm chút cho Chẳng trở thành cải khổng lồ, to chưa thấy Một buổi sáng, ông già vườn định nhổ củ cải cho bà cháu cháu gái Ông nhổ mãi, nhổ mà cải không nhúc nhích Ông gọi bà già: Bà già chạy túm áo ông, ông nắm cải nhổ mãi, nhổ không Bà già gọi cháu gái: Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cải nhổ mãi, nhổ chẳng ăn thua Cháu gái gọi Chó Chó chạy lại ngậm lấy bím tóc cháu gái Cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cải Kéo mãi, nhổ mà cải trơ trơ Chó gọi mèo Mèo chạy lại cắn đuôi Chó con, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cải Kéo mãi, nhổ mà cải ì Mèo gọi Chuột nhắt: Chuột nhắt chạy lại bắm đuôi Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cải Một, hai, ba… Cây cải gan lì bị kéo lên khỏi mặt đất Tất sung sướng, nhảy múa quanh cải: “Nhổ cải lên! Nhổ cải lên! Ái chà chà! Ái chà chà! Lên rồi!”
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non NHỔ củ cải , Truyện kể mầm non NHỔ củ cải , Truyện kể mầm non NHỔ củ cải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay