Truyện kể mầm non gà vịt giúp nhau

1 689 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:27

Gà vịt giúp Gà Vịt rủ chơi, tới bờ ao Vịt nói với gà rằng: - Bạn Gà ơi, bạn bơi, để giúp bạn qua ao nhé! Thế Gà trèo lên lưng Vịt để Vịt cõng sang bờ bên Lên tới bờ, Vịt lạch bạch bị ngã xuống hố sâu, không lên Gà vội nói: - Bạn Vịt ơi! Bạn đừng sợ nhé! Mình giúp bạn Nói xong, Gà quay tìm sen hứng nước từ ao mang đổ vào hố sâu nơi Vịt bị ngã, Gà chạy chạy lại nhiều lần lấy nước nước hố cao dần lên vừa đủ để Vịt bơi Sau hai người bạn vui vẻ cầm tay vừa ca hát vừa nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non gà vịt giúp nhau , Truyện kể mầm non gà vịt giúp nhau , Truyện kể mầm non gà vịt giúp nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay