Truyện kể mầm non cô vịt tốt bụng

1 891 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:27

Cô Vịt tốt bụng Một buổi sáng đẹp trời, Gà mẹ Vịt mẹ dẫn dạo chơi Gặp Vịt Gà vui mừng, chúng chạy nhảy tung tăng, vui đùa bãi cỏ xanh Vịt mẹ Gà mẹ ngắm nhìn đàn âu yếm kể đứa thân yêu Khi mặt trời lên cao, Vịt đói, chúng muốn mẹ đưa sang bên bờ ao để kiếm mồi Vịt hăm hở chạy phía bờ ao Đàn gà chạy ùa theo Thấy vậy, Gà mẹ nói: “Các ơi, để sang bên bờ phải bơi qua ao, mẹ bơi, đừng xuống nước!” Nghe thấy vậy, cô Vịt liền nói: “ Chị Gà đừng lo, có cách đưa chị cháu sang bờ bên kia” Thế cô Vịt cõng Gà mẹ, Vịt cõng Gà chúng bơi qua ao
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non cô vịt tốt bụng , Truyện kể mầm non cô vịt tốt bụng , Truyện kể mầm non cô vịt tốt bụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay