Truyện kể mầm non cô và các bạn cùng xem hoa

1 166 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:27

Cô bạn xem hoa CÂU CHUYỆN: CÔ VÀ CÁC BẠN CÙNG XEM HOA Cô dẫn các bé chơi vườn hoa, My giẫm lên cỏ xanh, làm cỏ đau, cỏ khóc Cô giáo nhắc My, My liền dỗ dành cỏ, cỏ nín nín Hoa hồng khoe sắc đỏ, Châu đưa tay muốn hái, hoa nép mình sợ hãi, cô giáo liền bảo không nên hái hoa Bé nhớ lời cô dặn, không bứt lá, hái hoa, bẻ cành cho thêm đẹp nhé
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non cô và các bạn cùng xem hoa , Truyện kể mầm non cô và các bạn cùng xem hoa , Truyện kể mầm non cô và các bạn cùng xem hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay