Truyện kể mầm non câu chuyện về chú xe ủi

2 1,353 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:26

Câu chuyện Xe Ủi Ở nông trường có nhiều Xe Ủi Nhỏ số Xe Ủi màu xanh Chú đến trang trại chưa lâu nên muốn làm quen giúp đỡ người Một hôm, qua đống đất to, cố sức để ủi đống đất đất to nặng nên làm Vừa lúc có bác Xe Ủi to tới, bác nói: “Cháu lùi bên để bác làm cho, cháu nhỏ nên không đủ sức làm đâu” Nghe Xe Ủi xanh liền đứng lùi để bác Xe Ủi to tiến tới Bác Xe Ủi to dễ dàng xúc đống đất đỗ chỗ khác Chú Xe Ủi xanh buồn mà chưa làm việc để giúp đỡ moị người Chú định theo bác Xe Ủi to Xe Ủi to Xe Ủi nhỏ vừa vừa hát vui vẻ Bỗng nhìn thấy vườn cam chín vàng, có nhiều thật thơm Nhiều cam chín rụng xuống đất, bác Xe Ủi to tiến tới để xúc chỗ rụng bác to nên xúc cam nhỏ Bác liền nói: “Xe Ủi nhỏ ơi! Cháu thử xúc xem cháu làm đó” Chú Xe Ủi màu xanh liền tiến tới, nhẹ nhàng xúc quả, “Ôi, thật tuyệt vời, cuối cháu làm việc có ích rồi” Chú Xe Ủi reo lên vui sướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non câu chuyện về chú xe ủi , Truyện kể mầm non câu chuyện về chú xe ủi , Truyện kể mầm non câu chuyện về chú xe ủi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay