Truyện kể mầm non câu chuyện sóc nhỏ đón noel

1 505 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:26

Câu chuyện Sóc nhỏ đón Noel Ngày lễ Noel sắp đến, Sóc nhỏ nướng một hộp to bánh quy rồi ngồi dưới gốc thông Chim nhỏ bay đến và đậu chiếc ghế băng bên cạnh Sóc nhỏ - Críc Críc! Tớ lạnh quá ! – Chim nhỏ lật bật nói và lấy cánh trùm lên chân cho đỡ lạnh Tớ nhớ bán Mặt Trời ấm áp quá ! Nghe bạn than thở, Sóc nhỏ liền nói: - Hay là cậu vào nhà tớ Chim nhỏ liền reo lên: - Hoan hô! Chúng mình sẽ cùng đón Noel !
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non câu chuyện sóc nhỏ đón noel , Truyện kể mầm non câu chuyện sóc nhỏ đón noel , Truyện kể mầm non câu chuyện sóc nhỏ đón noel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay