Ý tưởng mới

2 187 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:10

Ý tưởng By Nguyễn Hạo Nhiên August 19, 2013 194 Khi bạn có ý tưởng sản phẩm hay dịch vụ mới, bạn làm gì? Hầu hết chủ doanh nghiệp nhỏ đưa ý tưởng ra, thử lấy phản hồi từ người Bạn thấy họ lấy ý kiến trang mạng xã hội, tung thăm dò kiểu Và lí cách làm thường không hiệu Bạn có đoán nói không? Tôi muốn bạn đọc câu sau Đây loại câu nói điển hình người họ nghe ý tưởng • Thứ chẳng bán đâu Mắc quá, mà kinh tế ảm đạm này… • Chẳng mua đâu Với số tiền người ta mua netbook rẻ hơn, làm nhiều thứ • Chẳng có nhu cầu đâu Mấy máy móc công nghệ ông lớn hốt hết Và họ sai iPad tiếp tục sản phẩm điện tử bán chạy thời đại Đôi bạn phải theo Tin vào cảm nhận thân Hầu hết người đoán trước sản phẩm thành công, sản phẩm thất bại Đó lí ta phải cẩn trọng nghe ý kiến ảnh hưởng từ hầu hết người việc ta làm Nếu bạn tin vào ý tưởng Nếu Nếu ý tưởng dồn đống lại, cho hội bay cao Lời bình: Thật vui dù hầu hết người nghĩ thân giỏi đa số, họ lại hỏi tin vào ý kiến người Tương lai thứ khó dự báo người ta tưởng, ý tưởng thứ khó định giá người nghĩ, đó, chẳng có lí để tin đầu nhiều người giúp ta làm thứ xác Và hầu hết người thông minh thế, số lượng người thành công phải nhiều nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý tưởng mới , Ý tưởng mới , Ý tưởng mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay