Về việc trả đũa khách hàng

2 175 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:09

Về việc trả đũa khách hàng By Nguyễn Hạo Nhiên May 31, 2013 142 Bạn gặp khách hàng cà chớn, đòi hỏi đủ thứ cách vô lí? Nhiều lúc tưởng gã muốn chọc bạn tức điên lên? Có bạn muốn dạy gã ta học nhớ đời không? Thực bạn chả dạy họ học đâu, người cần học học không thèm học, chẳng thèm học đâu Chính xác việc bạn làm làm lệch bạn khỏi đường mình, làm thân bực bội cách thực hành động kiểu anh hùng chủ nghĩa đòi công cho nhân loại Một thứ mà bạn chẳng đòi Dĩ nhiên, bạn bắt họ ngậm mồm, làm họ trầy vi tróc vảy, kiện họ hay không cho họ làm điều họ muốn, gã lại tiếp tục bày trò với người khác Khi bạn cho khách hàng rắc rối cách đàng hoàng, bạn giúp tránh khỏi trò quậy phá họ Và rồi, bạn lại quay lại tập trung vào khách hàng có giá trị, khách hàng thực cần sản phẩm bạn, làm hai bên vui vẻ Bạn quay trở lại công việc sớm chừng nào, bạn tiến tới thành công gần chừng Đó thứ bạn muốn, không? Bi kịch lớn chống lại gã khách hàng càn quấy bạn phải trả giá đến hai lần Lần trả giá thứ hai bạn khiến tự chủ, bỏ hết có để chơi lại ta Lời bình: Đôi khi, khách hàng gây rắc rối, bạn đánh trả, họ khoái chí Cứ tưởng tượng cảm giác thằng nít chọc phá bạn gái bạn hiểu Mình người lớn rồi, không hợp với khách hàng thế, cho họ Muốn làm Hàn Tín phải biết nhịn nhục lòn trôn, không?
- Xem thêm -

Xem thêm: Về việc trả đũa khách hàng , Về việc trả đũa khách hàng , Về việc trả đũa khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay