Tôi viết có chán không

2 166 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:09

Tôi viết có chán không? By Nguyễn Hạo Nhiên July 8, 2016 736 Dạo có nhiều người liên lạc với tôi, nhờ xem qua blog hay đọc sách họ cho ý kiến Có người hỏi thật tình: “Tôi viết có chán không?” Nếu anh phải hỏi, anh biết câu trả lời Sai lầm phổ biến viết: họ viết cho người viết, không người đọc Mấy năm trước, anh bạn có sáng tác tiểu thuyết Nó dựa câu chuyện có thật xảy với anh Nó dở ẹc Vì sao? Vì việc chuyện thật xảy với anh khiến anh thích, không khiến độc giả thích Độc giả có biết anh đâu mà quan tâm tới chuyện xảy với anh! Chuyện xảy đời bạn khiến bạn hào hứng thường chán người lạ Người lạ muốn đọc đời họ, đời bạn Ừ đoán thử xem, nguyên lí nói khách hàng tất liên quan đến marketing mà bạn nghĩ bạn biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tôi viết có chán không , Tôi viết có chán không , Tôi viết có chán không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay