Tôi là người đầu tiên

2 176 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:09

Tôi người By Nguyễn Hạo Nhiên January 29, 2014 765 Mấy hôm trước, có nói chuyện với cậu nhóc Cậu nhóc bảo: “Tôi người dùng Wikipedia đấy.” Rồi để nhấn mạnh thêm, cậu nhắc lại: “Ngay từ có luôn.” Và nhóc năm 13 tuổi Dĩ nhiên, rõ ràng cậu nhóc người dùng Wikipedia Cậu người số người xung quanh cậu dùng Wikipedia mà Một khác biệt lớn Không Giống Tự người tạo thực tế riêng Nếu cậu nhóc nghĩ người đầu tiên, đầu cậu, cậu người Khi cậu nhóc bắt đầu dùng Wikipedia, Wikipedia bắt đầu tồn Khi cậu không dùng nữa, trang web biến Bất khám phá doanh nghiệp bạn lần bạn Họ chẳng biết công ty bạn ngày hôm qua, bạn cày cực khổ hay tìm vốn liếng Họ chẳng biết mồ hôi hay nước mắt đổ Và chẳng biết có người sử dụng sản phẩm bạn Họ đứng trước mắt bạn Họ người Tiến lên nào, làm quen với vị khách hàng bạn đi! Lời bình: Cả giới ta có ý nghĩa ta nhận thức Và ta coi khách hàng trung tâm, nên thứ phải dựa giới quan khách, công ty Hãy nhìn giới góc nhìn họ Hãy khiến cho họ thấy người đặc biệt Hãy trở thành phần câu chuyện đời họ Đừng đóng vai Hãy nhường vị trí cho khách hàng Đâu thích xem phim mà đóng vai quần chúng chứ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tôi là người đầu tiên , Tôi là người đầu tiên , Tôi là người đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay