Thương hiệu apple hứa hẹn những gì

3 168 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:08

Thương hiệu Apple hứa hẹn gì? By Nguyễn Hạo Nhiên September 13, 2013 157 Ai quan tâm chứ? [Và chí chả nói nhiều Apple nữa.] Tôi nói điều nhiều lần, thấy muốn nói lại lần Một thương hiệu lời hứa tổ chức Mà kì vọng người Và ngày trước, Apple đáp ứng kì vọng Bạn nói: “Nhưng… ‘hứa hẹn’ từ, định nghĩa mà.” Không đâu Từ đại diện cho mô hình thị trường đơn giản cổ hủ Nó đặt điều kiện cảm xúc hành vi [dù giả định hoàn toàn ngây ngô] Và làm theo tư tưởng đó, bạn tiêu tùng sớm Nghe này: thay đổi trước? Nhu cầu kì vọng thương hiệu bạn thị trường khách hàng… … hay là… … khả tổ chức thay đổi để thực lời hứa hẹn mình, để trở thành công ty hấp dẫn mắt khách hàng thị trường? Một thương hiệu kì vọng không ngừng biến đổi giá trị đến từ khách hàng Một kì vọng giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng mắt chủ quan họ Thương hiệu lời hứa hẹn, tuyên bố chậm thay đổi nội tổ chức bạn sản sinh Khi mà bạn thấu hiểu vấn đề lúc bạn thích ứng với giới đổi thay khách hàng mình, để mơ tưởng đến khả thay đổi, tạo giá trị giữ hấp dẫn mắt khách hàng mình… Lời bình: Thực ra, thương hiệu lời hứa thôi, lời hứa thứ công ty bạn tưởng tượng Lời hứa phải bắt nguồn từ kì vọng khách hàng, chẳng khác câu chuyện nho nhỏ thương hiệu bạn mà khách hàng tự kể để huyễn thân họ Giọng nói khách hàng nghe tin tưởng giọng nói bên họ Đừng để tiếng nói chủ quan bạn lấn át khách hàng, cách tự bóp cổ nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thương hiệu apple hứa hẹn những gì , Thương hiệu apple hứa hẹn những gì , Thương hiệu apple hứa hẹn những gì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay