Thứ ai cũng muốn

2 171 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:08

Thứ muốn By Nguyễn Hạo Nhiên March 15, 2014 256 Người ta muốn có thứ người khác có, khác biệt với người chút Một thực đơn với giá đặc biệt người khác chút Được ý người ngồi bên cạnh chút Giá thấp người khác chút Có smartphone trước người khác chút (nhưng dĩ nhiên loại smartphone xịn thích, loại đập đá quăng quật khắp nơi) Hoặc người ta thích mua vé xem phim rạp thông báo hết chỗ chẳng hạn Hoặc người ta muốn chủ cửa hàng tiếp đãi nhân viên Tóm lại, ai muốn đối xứ tốt chút Một chút Đối xử đặc biệt, người ta thường lại chẳng ưa Ai muốn ý chút Một chút Bị cửa tiệm ý, chẳng thích Ai muốn có thứ Ai muốn chút ưu tiên Lời bình: Một chút ưu tiên thứ thần kì Gieo suy nghĩ ưu tiên vào đầu khách hàng, chuyện lại, từ việc bán hàng tới trung thành tự kéo tới Nhưng vấn đề là, để khách hàng cảm thấy ưu tiên, phân phát ưu tiên bị lạm dụng, chẳng chút ưu tiên để ta sử dụng nữa? Chỉ cách: ta phải lựa chọn khách hàng Hay nói cách khác, phải biết phân biệt đối xử Phải biết hi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ ai cũng muốn , Thứ ai cũng muốn , Thứ ai cũng muốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay