Thay đổi kích cỡ sản phẩm

2 149 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:08

Thay đổi kích cỡ sản phẩm: Đâu cách làm hiệu quả? By Jeannie Chan June 12, 2013 166 Bạn có ý định tăng giảm kích cỡ sản phẩm Bạn muốn tìm cách làm hiệu nhất? Jeannie Chan cho bạn chiêu đơn giản hiệu cho việc Mục tiêu người làm marketing phải bán hàng có lãi Và để có lãi, giá bán dĩ nhiên phải cao chi phí Trong kinh tế mà giá hàng hóa tăng không ngừng, việc cân chi phí giá bán ngày khó khăn Để trì mức lợi nhuận biên đó, giá phải thay đổi cho phù hợp với việc chi phí thay đổi thường xuyên Thế nhưng, lúc tăng giá tốt Vì vậy, người làm marketing dùng chiêu hoàn toàn khác: thay đổi kích cỡ Bằng cách giảm kích cỡ sản phẩm, bạn coi tăng giá bán hợp lí Dĩ nhiên giảm kích cỡ có khó khăn riêng Người tiêu dùng không thích tăng giá, chả thích sản phẩm nhỏ lại chút Vậy nên, nhiệm vụ người làm marketing giảm thiểu tác động việc làm sản phẩm nhỏ lại khách hàng Một chiêu hữu dụng khiến cho khách hàng không tâm đến việc giảm kích cỡ sản phẩm Dù giới marketing, nhận thức khách hàng thật Để làm công việc khó khăn đó, nghiên cứu cho thấy giảm kích cỡ sản phẩm theo hướng 3D hữu dụng Đơn toán học Để tăng gấp đôi thể tích sản phẩm, bạn tăng gấp đôi số chiều (cao, rộng, dài), đơn giản tăng chiều lên 26% đủ 26% khó nhận 50% Và áp dụng cách thức cho việc giảm cỡ sản phẩm, bạn khiến việc giảm cỡ sản phẩm khó nhận hơn, từ gia tăng giá trị nhận thức sản phẩm bày bán Và ngược lại, bạn tình muốn tăng kích cỡ sản phẩm (ví dụ tặng thêm chẳng hạn), nghiên cứu bạn nên tập trung tăng chiều mà Ví dụ, tăng chiều cao khiến sản phẩm bạn trông lớn bạn tăng cao, dài rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay đổi kích cỡ sản phẩm , Thay đổi kích cỡ sản phẩm , Thay đổi kích cỡ sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay