Thấu hiểu

2 141 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:08

Thấu hiểu By Nguyễn Hạo Nhiên September 15, 2013 215 Nếu đề nghị bạn mô tả người mà bạn thật thấu hiểu, bạn nói gì? Bạn tả: “… nữ, nằm khoảng 25 – 35 tuổi, thu nhập cao, động, cá tính, thích khám phá…”? Nếu người tả nghe dòng này, có lẽ thật thất vọng Khi bạn thật quan tâm người, thứ kể lại phải câu chuyện bạn họ, lời mô tả khô khan vô giá trị Nếu đề nghị bạn mô tả khoảnh khắc chung bạn người bạn vừa tả sao? Bạn kể: “Tôi cô thường chơi vào tối hai tư sáu tuần, lần tiếng, từ pm đến pm Mỗi lần chơi nắm tay trung bình 10 lần, lần kéo dài 7.25 phút.”? Khá đáng thất vọng, cô người bạn yêu Nếu bạn thật quan tâm họ, khoảnh khắc chẳng tự đơn Nó phải hóa thành cảm xúc Một bạn phân khúc mô tả khách hàng mục tiêu cách đơn giản thế, mô tả, tự sự, người nghe không nghi ngờ thấu hiểu bạn “người yêu” Hãy tìm hiểu sâu khách hàng mình, để ngày câu mô tả có câu chuyện, câu chuyện tràn đầy cảm xúc Khách hàng người nuôi sống bạn, thường nguyên nhân mà tổ chức bạn đời Đừng hời hợt Chẳng yêu thứ vô hồn đâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thấu hiểu , Thấu hiểu , Thấu hiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay