Tại sao không nên tuyển nhân viên

3 135 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:07

Tại không nên tuyển nhân viên “sáng tạo”? By Nguyễn Hạo Nhiên May 18, 2014 410 I have a lot of good ideas “Nuôi tay thích sáng tạo* phí tiền phí thôi.” – bà sếp bảo Thế người ta cho sếp tháng để thực thi ý tưởng Mà dù sếp bắt tay vào thực Thế tay sáng tạo công ty khăn gói Trên internet ngày đầy ắp câu nói tiếng tinh thần chấp nhận rủi ro, sáng tạo, đổi không ngừng nghỉ Thế bà sếp lại chẳng thèm quan tâm Với sếp, dân sáng tạo người đầy ý tưởng, lại thiếu kỉ luật khả phân biệt ý tưởng khả thi bất khả thi Và họ lựa chọn ý tưởng sinh lợi mà làm Còn nữa, dự án thất bại, họ toàn vin vào sáng tạo họ, tự an ủi: “Thôi dù nhóm chịu thử nghiệm ý tưởng sáng tạo Thế hay rồi.” Thế vị trí dân sáng tạo dần thay người có khả xây dựng dự án bền vững Những người không đưa ý tưởng, họ biết cách xây dựng theo mà người ta xây dựng nhà kiên cố: lấy nghiên cứu so sánh thị trường làm móng, lấy kĩ thuật quản trị dự án làm tường kiên cố, lấy mục tiêu thực tế làm mái nhà vững Dù sách trừ sáng tạo nghe cực đoan bảo thủ, kinh tế ngày thay đổi không ngừng, bình tĩnh Bởi hiệu Thực hiệu Và thay đổi dân sáng tạo gói đi: Không cần brainstorming nữa: Những buổi brainstorm thay cách buổi thảo luận với tinh thần quản trị chất lượng Tất dựa vào thông số kĩ thuật benchmark (so sánh) Chỉ bắt chước, không sáng tạo đổi nữa: Khả thành công tăng cao Dẹp phòng riêng cho marketing: Bỏ văn phòng đầy thứ trông hay ho, đặt dân marketing vào trung tâm công ty (dĩ nhiên, ngăn họ làm việc gọi “sáng tạo” không tạo giá trị) Dân sales tập trung vào kế hoạch hơn: Những quản lí đội sales hiểu nguy hiểm việc thử nghiệm bán hàng theo phong cách “sáng tạo” Không cần ngồi chế chiến lược bán hàng hay marketing (thay vào bắt chước): Nếu không bán hàng hay marketing theo cách bạn tưởng mẻ, chắn phải có lí Thường có người nghiên cứu thị trường trước rồi, thấy cách không khả thi Dĩ nhiên, ý tưởng thành công, bạn có đủ sức cược công việc để lãnh rủi ro thất bại lớn cỡ hay không? Không lấy “sáng tạo” để biện minh cho thất bại nữa: Và từ đó, người ta chịu tư nỗ lực Có thể bạn nói rằng: “Tôi chả muốn làm môi trường khó chịu đâu.”, nghĩ lại đi, bạn muốn làm công ty hấp dẫn, hay ho thỏa sức sáng tạo tương lai bấp bênh tiêu theo khuôn khổ, hay muốn làm việc khuôn khổ thỏa sức sáng tạo cách sử dụng tiền lương tương lai? Lời bình: Như viết nhiều trước, sáng tạo phải gắn liền với giới hạn nguồn lực mục tiêu rõ ràng Nếu hiệu quả, việc tạo nhiều ý tưởng chẳng để làm Hãy nhớ rằng, ý tưởng có, khả thức hóa ý tưởng thành công nhờ thật điều quan trọng * Ghi “dân sáng tạo” người thích sáng tạo (đúng “sáng tạo”) người làm nghề sáng tạo (Creative) Nhiều tay Creative làm việc vô chuyên nghiệp hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao không nên tuyển nhân viên , Tại sao không nên tuyển nhân viên , Tại sao không nên tuyển nhân viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay