Tại sao không nên dùng từ

3 143 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:07

Tại không nên dùng từ “không” content? By Nguyễn Hạo Nhiên March 31, 2016 398 Con người thường nghĩ tư logic, thực họ chẳng logic chút Người ta tư theo dòng tư tưởng, tức thời điểm, Ý TƯỞNG xuất đầu họ, việc lái họ Ý TƯỞNG MUA HÀNG (xem cụ thể http://bit.ly/1LZvO3q) Một ví dụ: Nếu bạn có nhỏ nhà, trước rời khỏi con, bạn nói “KHÔNG bỏ tay vào miệng nhé” bạn đi, bỏ tay vào miệng Lý do? Con người vô thức (dễ thấy trẻ nhỏ) tiếp nhận Ý TƯỞNG “bỏ tay vào miệng” không tiếp nhận ý tưởng phủ định “không bỏ tay vào miệng” Kèm theo tính hay quên nít, bỏ tay vào miệng ngay, bạn GỢI Ý, GIEO Ý TƯỞNG cho bỏ tay vào miệng Khi người lớn lên bắt đầu có tư logic (khẳng định, phủ định…), luôn tư vô thức (ý tưởng) mạnh Khi bạn bán áo, bạn nói “Áo vải xịn, không sợ nóng” dòng tư khách sau: TRƯỚC:”Mua áo không ta? Chắc mua phát xem.” SAU: “Mua áo không ta? Nóng à? Ờ có vải nóng Nó nói không nóng.” Như vậy, khách chưa nghĩ tới vụ vải nóng, sau bạn thêm “không sợ nóng”, bạn GIEO Ý TƯỞNG “nóng” đầu họ, làm họ tiếp tục suy nghĩ không Thay vậy, nói “Áo vải xịn, mát.” Lúc này, ý tưởng gieo vào đầu họ “mát” nóng Mà nói chung ko hỏi đừng nói Nói chung đừng bắt họ suy nghĩ logic kiểu phủ định phủ định phủ định… họ lười nghĩ lắm, họ nhớ ý tưởng chốt mà Vậy sau viết cho bánh đừng nói “bánh không gắt” Im tốt Nếu cần nói nói “bánh dịu” Nếu viết cho quần legging đừng nói “không sợ chật” Im tốt Nếu cần nói nói nói “vừa với dáng người” Nói chung đừng viết nhiều ý tưởng để thuyết phục Viết nhiều khách phải suy nghĩ Mà suy nghĩ nghĩa không đặt hàng MUỐN TRANH LUẬN THÌ DÙNG LOGIC MUỐN THUYẾT PHỤC PHẢI DÙNG THUẬT GỢI Ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao không nên dùng từ , Tại sao không nên dùng từ , Tại sao không nên dùng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay