Sự lặng yên đáng sợ

2 123 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:07

Sự lặng yên đáng sợ By Nguyễn Hạo Nhiên December 1, 2015 2944 Năm 2008, Airbus tạo siêu phẩm Airbus tuyên bố máy bay A380 điều chỉnh để giảm tiếng ồn động Họ muốn khách chịu tiếng động khó chịu ấy, từ khiến chuyến dễ chịu cho tất người Nhưng họ lầm Từ A380 siêu yên tĩnh đời, Airbus bắt đầu nhận không lời phàn nàn từ vị khách lẫn phi hành đoàn máy bay… yên tĩnh Hóa tiếng ồn động lúc trước khó chịu, giúp át chế nhiều thứ khó chịu Giờ đây, tiếng động hoàn toàn bị loại bỏ, tiếng thầm, ho, át xì, tiếng trẻ khóc nhè, tiếng đồ sột soạt… lúc trước bị động át vang vọng khắp khoang Hành khách lúc cảm giác chẳng khác ngồi bồn tắm công cộng với hàng trăm người khác Mấy người lịch chẳng dám cử động, sợ ồn ào, phá không gian yên tĩnh mà Airbus tạo Thế chẳng thoải mái Siêu phẩm Airbus hoàn toàn thất bại lí ảo diệu Cuối cùng, họ phải điều chỉnh lại cho khoang máy bay… ồn tí!
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự lặng yên đáng sợ , Sự lặng yên đáng sợ , Sự lặng yên đáng sợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay