Người đầu tiên uống cà phê chồn

2 164 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:05

Người uống cà phê chồn By Nguyễn Hạo Nhiên November 7, 2015 336 Chắc chắn người uống cà phê chồn thằng ngu Rõ ràng Uống phân chồn Không tỉnh táo mà làm Chỉ may mắn uống phân chồn Giả sử phân chồn mà phân khác, hẳn ai xác nhận thằng ngu Có lẽ lúc đói mờ mắt Có thể bị lừa Có thể ngu thật Mà nói nói, kết cuối tống vào mồm phân chồn Gớm Nhưng gã bán hàng đại tài Và điều may mắn cho nhân loại Sau lần ngu dại uống phân động vật, may mắn phát thứ ngon chưa có Như có sản phẩm tốt mà tin tưởng Một tảng tốt cho người bán hàng Nhưng bề ngoài, hành động uống phân chồn rõ ràng kinh dị để người thứ hai làm theo Rào cản thuyết phục khó Thế mà thuyết phục thành công Nếu dân bán hàng, ngày giới làm có loại cà phê chồn số nếm thử Bởi nói, giới cần nhà bán hàng ngu ngốc tài ba Đủ ngu để thử thứ mới, đủ tài để thuyết phục kẻ khác làm theo Giúp người khác vượt qua rào cản tâm lí thử thực tốt cho họ, nhiệm vụ dân bán hàng hay sao? Chả trách mà Steve Jobs có lần bảo: “Stay hungry, stay foolish.” Tôi không muốn tưởng tượng tiếp Steve Jobs hungry nào, foolish thử đâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Người đầu tiên uống cà phê chồn , Người đầu tiên uống cà phê chồn , Người đầu tiên uống cà phê chồn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay