Nếu như khách hàng không chịu nghe bạn

2 168 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:05

Nếu khách hàng không chịu nghe bạn… By Nguyễn Hạo Nhiên May 23, 2013 170 Khách hàng không làm theo hướng dẫn bạn? Người khác không thèm hiểu ý bạn viết? Người nghe chả thèm tập trung nghe bạn thuyết trình? Học sinh không chịu học? Vậy bạn gặp vấn đề lớn Seth Godin cho bạn thấy Nếu bạn mua sản phẩm mà không đọc hướng dẫn, lỗi bạn Là có lỗi Nếu bạn đọc viết hiểu sai ý tôi, điều chọn, bạn Nếu bạn nghe thuyết trình mà thấy chán, dở Nếu bạn sinh viên lớp bạn không chịu học thứ mà dạy, Thật dễ dàng ta đòi khách hàng phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước dùng Thật dễ để đổ thừa cho người dùng/sinh viên/khách hàng không chịu tìm hiểu hay đần để sử dụng sản phẩm mà ta cung cấp Nhiều phàn nàn Nhưng chả lợi lộc cho ta Điều ta đáng phải làm nhận thấy ta có lựa chọn thực giao tiếp – truyền thông Ta thiết kế sản phẩm cho dễ dùng tí Ta viết lách để độc giả dễ hiểu Ta thuyết trình theo cách đảm bảo người nghe bị thu hút lắng nghe ta Trong hầu hết trường hợp, bạn phải chọn người cần phải hiểu (và việc không cần phải hiểu nữa) Lời bình: Nếu bạn người có khả năng, bạn lựa chọn: làm cho khách hàng chịu nghe bạn, không Nếu khách hàng không chịu nghe hiểu bạn nói, bạn lựa chọn chấp nhận không chơi với nhóm khách hàng đó, là… bạn thiếu khả Rất buồn quãng đời sinh viên mình, người dịch bạn thường nhiều giảng viên (và bạn bè lên thuyết trình nữa) đặt vào nhóm “không cần phải hiểu” Một số giận mỉa mai không thèm nghe họ (kiểu như: “Nếu muốn người khác tôn trọng trước tiên bạn phải…”) Thật chả hiểu nổi, họ chọn vào nhóm “không cần phải hiểu” mà!?
- Xem thêm -

Xem thêm: Nếu như khách hàng không chịu nghe bạn , Nếu như khách hàng không chịu nghe bạn , Nếu như khách hàng không chịu nghe bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay