Mục đích duy nhất của dịch vụ khách hàng

2 133 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:05

Mục đích dịch vụ khách hàng… By Nguyễn Hạo Nhiên November 5, 2013 141 … để thay đổi cảm nhận họ Không phải thay đổi thật, mà cảm nhận khách hàng Sự thật giá không thay đổi, khách hàng trả lại hàng, hay họ phải chờ đợi lâu phục vụ Đôi khi, thay đổi thật cách để thay đổi cảm nhận Nhưng lúc thay đổi thật cách tốt để giúp khách hàng vui vẻ Nếu dịch vụ khách hàng bạn xây dựng dựa vô tâm, chối bỏ trách nhiệm để đối xử với phần nhỏ khách hàng chịu phản hồi, chắn bạn tiết kiệm tiền, thất bại nhanh chóng Những người khách hàng tìm kiếm giúp đỡ từ bạn thường chẳng cần hoàn tiền hay Họ muốn có người bên, hỗ trợ, giúp họ cảm thấy vui [hay đỡ buồn?] mà Chỉ tiêu tốt để đo lường chất lượng dịch vụ khách hàng việc, sau tương tác với bạn, khách hàng có giới thiệu công ty bạn cho người quen hay không Những tiêu thời gian gọi hỗ trợ, mức tiền bồi hoàn,… tiêu không thực tốt Cảm nhận thứ quan trọng nhất, thay đổi cảm nhận khách hàng lại cần tính nhân văn kết nối, tiền Lời bình: Vấn đề hoàn toàn không Để sống với khách hàng, doanh nghiệp cần phải hóa thân thành người, người quen thuộc với khách Sự quan tâm, mong muốn thấu hiểu thực đưa đến đồng cảm, khiến khách hàng gắn bó với bạn không rời
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục đích duy nhất của dịch vụ khách hàng , Mục đích duy nhất của dịch vụ khách hàng , Mục đích duy nhất của dịch vụ khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay