Một chút suy nghĩ về marketing online

3 149 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:05

Một chút suy nghĩ marketing online By Matta Hiền Tâm December 16, 2013 193 Phàm làm kinh doanh, phải đặt cho mục tiêu chiến lược Mục tiêu chiến lược có tính thời hạn nó, dài hạn ngắn hạn Mỗi mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn lại cần lộ trình khác nhau, phương pháp khác nhau, kì vọng khác mang lại kết khác Marketing Phàm marketer phải biết hướng đến lâu dài tức thời mà Nếu dùng công cụ marketing để đem lại lợi nhuận tức thời, doanh số tức thời, hiệu tức thời, móng vững Vì vốn dĩ, làm vậy, chẳng khác làm sales ngắn hạn chẳng có chút marketing Phàm dân làm marketing online, mong đem lại kết nối cộng đồng lâu dài Một tố chất chọn làm định vị cho thương hiệu Người làm marketing điều mò mẫm tối tăm Phàm làm marketing online phải xây dựng kênh kết nối công ty với giới người tiêu dùng Đâu thể mang lại hiệu tức xong đâu? Nếu chạy online để kêu gọi khách hàng mua sản phẩm, chạy đến bao giờ, tốn tiền? Đọng lại lòng khách hàng CHỈ LÀ CÁI BÓNG CỦA QUẢNG CÁO mà Chẳng có CHÚT GÌ CỦA DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU Nếu nói facebook kênh để chạy quảng cáo cho sản phẩm, giới hạn khả nó, gói ghém giới vài mục tiêu bé nhỏ! Nếu không tạo hình ảnh dấu ấn thương hiệu, không khiến cộng đồng mạng quen với thương hiệu mình, thì, làm marketing, giờ, người ta ảo tưởng thực marketing mà thôi! Người ta mải mê vắt óc suy nghĩ cho chuyện chuyện kia, phương pháp phương pháp nọ, công cụ công cụ kia, tiếp cận thế kia, mà quên rằng, trang online phần hình ảnh thương hiệu Sẽ dễ nhận bàn tay quảng cáo, lượt quan tâm fanpage nằm gọn điều sản phẩm Và điều tạo nên trang rỗng ruột mà thôi! Nói chung là, làm phải nhìn đích mà hướng tới! Người thực mà thực ngắn hạn, rốt cuộc, nhìn thấy ngắn hạn mà Vấn đề tầm nhìn chiến lược tới đâu, kiến thức tới đâu, hay chí ít, tinh thần học tập tới đâu! Lời bình: Làm việc phải phân định rõ đâu phương tiện, đâu mục đích cuối Không người lầm lẫn, ôm tầm nhìn thân phương tiện Thế là, thay qua sông bỏ lại thuyền, họ vác theo nguyên thuyền chết kiệt sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Một chút suy nghĩ về marketing online , Một chút suy nghĩ về marketing online , Một chút suy nghĩ về marketing online

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay