Mọi lĩnh vực

2 118 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:04

Mọi lĩnh vực By Nguyễn Hạo Nhiên February 1, 2014 262 Tôi không nghĩ lời quảng bá có thật thấy ảnh đây: We specialize in everything Chúng chuyên môn hóa tất lĩnh vực Thật dễ để thấy vấn đề Và thật dễ để cười ném đá họ Nhưng nhìn lại đi, dường chúng ta, ai “chuyên môn hóa tất lĩnh vực” Lập diễn đàn, thay tập trung vào vài chuyên mục, người ta mở đủ thứ, từ điểm báo tới rao vặt Và mục lèo tèo vài viết Tạo công cụ tìm kiếm tiếng Việt, thay tập trung phát triển code ngôn ngữ, người ta lại chuyên môn hóa đến việc tìm kiếm địa điểm chí giải toán x cho học sinh cấp ba Tạo web viết kinh tế hay quản trị, thay tập trung vào nội dung thật cụ thể, ví quản trị chiến lược cạnh tranh, hay kinh tế học hành vi, hay chuyên sâu marketing, người ta lại tham lam muốn hốt hết tất Thế web thành nồi lẩu Và nhìn quanh đi, có người vừa chuyên gia kinh tế, vừa chuyên gia văn hóa, xã hội, trị, quản lí, văn học, nghệ thuật, công nghệ thông tin an ninh quốc phòng thời điểm chứ? Ừ cuối cùng, nói dễ làm, cười cợt người khác dễ phát vết nhọ nằm mặt PS: Nói chung, muốn biết thêm nhiều thứ, đa lĩnh vực tốt Thế nhưng, muốn tất mà quên cốt lõi chắn thảm họa Biết ta gì, biết ta gì, mấu chốt thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Mọi lĩnh vực , Mọi lĩnh vực , Mọi lĩnh vực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay