Marketing những điều cần biết

7 126 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:04

Marketing – điều nên biết By Jin Perla July 17, 2013 311 Thực chất marketing tảng để có chiến lược marketing hiệu cần phải làm nào? Hãy thử nghiên cứu vấn đề góc nhìn chuyên gia Balaji Viswanathan – nhà sáng lập Zingfin.com – website hàng đầu cung cấp công cụ giúp nhà đầu tư quản lí danh mục Marketing không đơn bán hàng, mà chuỗi hoạt động kết nối sản phẩm với khách hàng Những hoạt động bao gồm: • Xác định khách hàng bạn họ thuộc phân khúc • Xác định nhu cầu khách hàng để hỗ trợ cho việc làm sản phẩm đáp ứng nhu cầu • Quyết định chiến lược cho thích hợp • Thiết lập kênh phân phối hoạt động cầu nối với khách hàng • Lên kế hoạch truyền thông cho chuyển tải toàn giá trị sản phẩm đến với khách hàng Công ty không bán sản phẩm hay dịch vụ Cái họ bán lợi ích sản phẩm mang lại Marketer phải hiểu khác chuyển tải chúng cách thích hợp Ví dụ, nhà hàng nghĩ công việc kinh doanh họ bán thức ăn, cố gắng hàng hóa hóa (tức làm cho sản phẩm vật thể đơn thuần, thứ hàng hóa bình thường cân đường hộp sữa, không không kém) Thực tế nhà hàng bán trải nghiệm Ngân hàng bán an toàn Công ty xe bán vận chuyển tiện lợi cho khách hàng họ 3 Mục tiêu phòng marketing ngăn chặn việc sản phẩm trở thành thứ mua bán cách đơn Hàng hóa thông thường không cần đến marketing lợi so với sản phẩm tương tự công ty khác Ví dụ, hầu hết khách hàng nhìn thấy khác thương hiệu sữa, dầu thực vật đường Để thoát khỏi cạm bẫy hàng hóa này, công ty cần thực điều sau: • Làm chúng trở nên dễ mua Ví dụ cửa hàng xăng dầu gần đường cao tốc dễ có nhiều khách hàng cửa hàng sâu bên • Tăng thêm yếu tố đáng tin cậy xây dựng mối quan hệ với khách hàng Ví dụ, ngân hàng mang lại cảm giác đáng tin cậy có nhiều khách hàng ngân hàng có dấu hiệu mờ ám • Làm cho sản phẩm bạn sẵn có vào thời điểm Một chai nước bán bãi biển nóng kiếm nhiều lợi nhuận chai tương tự bán cửa hàng tiện lợi • Không ngừng đổi khác biệt hóa sản phẩm Cho đến hãng Apple thâm nhập thị trường smartphone gần giống nơi bán sản phẩm chức tương tự Rồi iPhone xuất Đến ta thấy quy tắc để tránh khỏi bẫy thị trường là: tiện lợi, tin tưởng, sẵn có trình khác biệt hóa sản phẩm Với quy tắc này, sản phẩm đạt lợi “không công bằng” (hay lợi vượt trội) Marketing truyền thống nhìn nhận việc đến gần với định hướng sản phẩm Vì marketer sử dụng 7Ps cổ điển: Product – sản phẩm, Placement – phân phối, Price – giá, Promotion – chiêu thị, Physical space – sở vật chất, People – người, Process – trình – nhân tố định nghĩa cách mà sản phẩm kết nối với khách hàng Khi nghĩ chiến lược marketing truyền thống bạn nhận tầm quan trọng nhân tố 5 Từ năm 1990 chiến lược 7Ps phát triển thêm thành 4Cs – với việc trọng tâm dịch chuyển từ sản phẩm sang khách hàng Chiến lược 4Cs đại bao gồm: Customer – khách hàng, Cost – chi phí, Communication – truyền thông Convenience – thuận tiện Tầm quan trọng nằm việc truyền thông, chuyển tải sản phẩm đến đối tượng khách hàng cách thuận tiện với chi phí hiệu 6 Thương hiệu: phần quan trọng marketing tạo nên yếu tố thương hiệu nhằm đưa sản phẩm đến khách hàng cách trực tiếp Hãy nhớ đến slogan “Just it” (tạm dịch: Cứ làm đi!”) bạn liên tưởng đến đôi giày thể thao chất lượng (“Just it” slogan tiếng hãng giày thể thao Nike) Thương hiệu giúp chuyển tải tin tưởng đảm bảo chất lượng cho khách hàng giúp cho ta đạt lợi nhuận khổng lồ Ví dụ, công ty lớn (Coca Pepsi) bán nước đường với soda với lợi bền vững trì nhờ trình quản thị thương hiệu phức tạp Lời bình: Khách hàng chi tiền cho sản phẩm giá trị mà họ muốn nhận Nếu sản phẩm bạn có hay ho tuyệt vời đến đâu mà bạn không trả lời câu hỏi: “Tại phải chọn bạn mà nhãn hàng khác?” coi bạn thua chiến cạnh tranh thương trường Và công việc nhà quản trị marketing giỏi nắm cốt lõi vấn đề để đưa chiến lược thích hợp giúp cho sản phẩm bạn phát huy giá trị Chỉ đơn giản thôi!
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing những điều cần biết , Marketing những điều cần biết , Marketing những điều cần biết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay