Marketer bán gì

2 181 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:04

Marketer bán gì? By Nguyễn Hạo Nhiên October 22, 2013 154 Không phải bột, hóa chất, cao su, sắt thép, silicon, buổi diễn thuyết, phần mềm hay nước có đường Marketer bán niềm hi vọng Lí đơn giản: thứ cần thêm Chúng ta thiếu thốn Ta cần bổ sung hi vọng Đó dường thứ bị thiếu cung trầm trọng Điều tuyệt vời mà niềm hi vọng mang lại khiến thứ tốt hơn, ngày đẹp hơn, dự án thuận lợi mối quan hệ ấm êm Nếu bạn thực cung cấp niềm hi vọng, bảo đảm có hàng dài tít khách hàng trước cửa nhà bạn Niềm hi vọng xóa tan tiêu cực Hi vọng tăng suất Hi vọng thứ không cần chứng minh Lời bình: Không phải marketer biết bán Có thể bạn nghiên cứu sản phẩm, bạn chạy chiến dịch quảng cáo, bạn tìm hiểu khách hàng Nhưng việc bạn làm, việc làm có ý nghĩa có mục đích rõ ràng Nếu bạn coi hoạt động sản phẩm mình, chẳng khác lấy phương tiện làm mục đích, cuối bạn trở thành máy mà Mọi người bán hàng cần hiểu rõ sản phẩm Và marketer lại phải hiểu rõ điều Nếu bạn mang lại hi vọng cho công ty, cho khách hàng, cho nhân viên, cho thân mình, thứ lại bạn làm vô nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketer bán gì , Marketer bán gì , Marketer bán gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay