Loại hamburger mới của a

2 128 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:03

Loại hamburger A&W By Nguyễn Hạo Nhiên August 16, 2015 266 Ca gọi thảm họa oan, kết thảm họa, lí ảo diệu… Đầu năm 80 kỉ 20, chuỗi nhà hàng A&W tung sản phẩm cạnh tranh với McDonald’s Chả McDonald’s trước tiếng với loại bánh hamburger Quarter Pounder Cái tên Quarter Pounder bắt nguồn từ việc trọng lượng miếng thịt hamburger 113,4g, tương đương ¼ pound (đơn vị đo khối lượng thông dụng Mỹ) Muốn chơi trội McDonald’s, A&W tung sản phẩm mới: Third Pounder Loại hamburger có lượng thịt nhiều hơn, ⅓ pound, có nghĩa rẻ bánh McDonald’s A&W chí cẩn thận thí nghiệm kiểm tra mùi vị để so sánh Third Pounder Quarter Pounder, thứ diễn suôn sẻ: Third Pounder đánh giá cao hẳn Tuy nhiên, sau tung hàng loạt quảng cáo nhấn mạnh vào lượng thịt Third Pounder, doanh số A&W không chút Alfred Taubman, ông chủ A&W lúc ức chế, cho tổ chức vấn focus group để cố tìm lí Sau hồi lâu thảo luận, họ phát vấn đề: Khách hàng cho Third Pounder mắc Với số tiền nhau, mà lượng thịt Third Pounder lại Quarter Pounder, họ phải mua! Người vấn A&W bắt đầu cảm thấy khó hiểu Rõ ràng lượng thịt Third Pounder nhiều hẳn, khách hàng lại nghĩ Quarter Pounder nhiều thịt hơn? Té do… tên Tên hai loại bánh đặt theo cách nói người Anh, lược bớt tử số (⅓ gọi Third, ¼ Quarter), thành khách hàng cho rằng, Third Pounder với “3” nhỏ Quarter Pounder với tận “4.” Nói cách khác, họ nghĩ ⅓ pound thịt Third Pounder ¼ pound thịt Quarter Pounder, A&W bán loại bánh mắc tiền McDonald’s! Lí độc có thánh marketing bó tay không đề phòng Đôi thành bại phụ thuộc vào may mắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Loại hamburger mới của a , Loại hamburger mới của a , Loại hamburger mới của a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay