LG và những chiếc bóng bay

2 127 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:03

LG bóng bay By Nguyễn Hạo Nhiên April 8, 2015 256 Người ta thường nói thời đại ngày thời marketing du kích lên Thế nhưng, ngờ ngày khách hàng bắt đầu áp dụng đánh trả theo kiểu chiến tranh… Năm 2013, smartphone G2 LG mắt công chúng Muốn thay đổi, muốn có điều khác biệt tạo nên sóng lớn, LG bắt đầu nghĩ đến marketing du kích cho đời chiến dịch G in the Cloud bất hủ Tháng năm đó, LG cho thả 100 bóng bay có chứa 100 voucher công viên Seoul Người nhặt voucher nhận miễn phí chiến điện thoại G2 Một ý tưởng độc đáo, dự khuấy động vùng trời thủ đô Hàn Quốc Các lãnh đạo LG, đặc biệt phận marketing, hào hứng thấy đoàn người trỏ lên trời Họ vui vẻ thứ vượt khỏi tầm kiểm soát Người dân bắt đầu mang gậy gộc đầu nhọn để chọt bóng Chưa thỏa, lúc sau, số người bắt đầu vác công viên súng hơi, dao, chí có người vác theo… bao phi tiêu Kết hôm không vui chút 20 người bị thương, người phải nhập viện Sự kiện LG cuối lên truyền hình, đưa lên để phê phán chủ yếu Tác phẩm marketing LG đưa vào list học lớn ngành marketing, sai lầm bị xóa nhòa Bởi nói, ý tưởng marketing không độc lạ đủ Marketing làm việc với người, loài người dạng đám đông khó đoán Không cẩn thận xem xét cặn kẽ, marketer tạo nên rắc rối không đáng có
- Xem thêm -

Xem thêm: LG và những chiếc bóng bay , LG và những chiếc bóng bay , LG và những chiếc bóng bay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay