Không nên đọc nhiều sách

3 116 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Không nên đọc nhiều sách By Nguyễn Đức Sơn February 21, 2014 422 Đọc sách để thực hành Đó mục đích marketers Ngoại trừ làm lĩnh vực giáo dục nghiên cứu, bạn không thiết phải “chết chìm” trang sách dày đặc kiến thức cách vô ích Vì “học” mà không “hành” kiến thức vào tai tai Rất nhanh Nguy hiểm hơn, có bạn bị “ngộ chữ” đọc nhiều làm Một học giả nói hay này: “The greatest obstacle to discovery is not ignorance – it is the illusion of knowledge” Tạm dịch: Cản trở lớn việc khám phá ngu dốt, mà ảo tưởng tri thức Sợ kiến thức nửa vời Sợ ngộ nhận hiểu biết Để tránh sa vào bẫy “biết rồi” đơn giản: đọc đến đâu hành đến Chỉ nên tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu Tích luỹ thật nhiều kiến thức lĩnh vực cố gắng tận dụng hội có để kiểm nghiệm Các sách marketing doanh nhân, học giả hay nhà tư vấn có tên tuổi thường đúc kết nhiều kiến thức cô đọng bổ ích Sách thương hiệu có Philip Kottler, David Aaker, Al Ries, Jack Trout hay Kevin Keller; sách quảng cáo & PR có Bill Bernbach, David Ogilvy hay Rosser Reeves Tôi làm nghề tư vấn thương hiệu Khi lựa chọn sách báo marketing, có chiến lược rõ ràng: dành thời gian để đọc tài liệu viết sâu quản trị thương hiệu (Chiến lược, Định vị, Giá trị thương hiệu) Tất nhiên liên quan đến marketing nói chung (PR, Quảng cáo, Social media,…) cần phải tìm hiểu Nhưng dừng lại mức đọc để biết kiến thức nhất, xu hướng phát triển để có nhìn toàn diện hơn, bao quát Vì tự nhận trí tuệ có hạn Đọc nhiều không nhớ Không nên đọc nhiều sách Chính xác không nên đọc nhiều loại sách chuyên môn lúc Điều ngược với quan điểm chung nhiều người Đọc sách chẳng bổ ích Không bổ âm bổ dương Chả lẽ sách chuyên môn dành cho người làm? Hay chưa có hội “hành” chưa nên đọc sách Không hẳn Chúng ta có 24h ngày để sống Chỉ có khoảng 10-12 tiếng ngày cho công việc Chúng ta cần thời gian cho gia đình, cho bạn bè cho thú vui giải trí cá nhân khác (tôi chả dại suốt ngày chũi mũi vào mớ marketing branding nhức hết đầu) Nếu chưa có hội thực hành, đọc sách phạm vi chuyên môn gần với nghề nghiệp bạn theo đuổi Nên biết “đọc” cách thông minh nhất, tập trung Đọc đến đâu “hành” đến Lúc kiến thức thành Và mục đích cuối việc đọc sách Nhưng dù sao, chúc bạn đọc… nhiều sách!
- Xem thêm -

Xem thêm: Không nên đọc nhiều sách , Không nên đọc nhiều sách , Không nên đọc nhiều sách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay