Khó đỡ

2 119 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Khó đỡ By Nguyễn Xuân Trung March 21, 2015 177 Làm việc ngành quảng cáo bạn gặp nhiều chuyện mà trước chưa gặp Mới vào nghề mà gặp đủ thứ chuyện khó đỡ Mà không đỡ phải ráng mà đỡ Vừa nhận xong brief logo mới, yêu cầu tới options Cả team nhốn nháo làm cho kịp deadline có ngày Thường làm gọi có đầu tư nghệ thuật sáng tạo Hai lại cưỡi ngựa xem ảo tung chảo Cốt có xấu, có đẹp để dễ dàng thuyết phục họ chọn Vậy mà gửi qua chia tay vòng check mail Thế coi làm lại từ đâu Rồi ngày sau bên khách hàng báo duyệt logo Không cần nhờ công ty thiết kế Dò hỏi xem bác thiết kế mà hay duyệt Té bác nhà in tự dánh máy tên công ty chỉnh sửa chút xong cụ duyệt Đúng đỡ không với bên Chuyện chưa hết, ngày hôm sau họ gửi qua file logo jpg kêu agency cho mã màu, font chữ, kích thước Cả team mặt có phải làm đâu mà có file gốc để xem thông số Mà bạn biết đó, phải đưa file AI hay PSD mò Còn lần khác khách hàng gửi yêu cầu lúc 6:59 pm ngày thứ Mà 6:15 pm team hết rồi, tuần mà, hăm hở chuồng với gấu Tối mở mail đọc chưa thấy ghi “sáng thứ gửi chị nhé” hết muốn ăn Tất nhiên giả vờ câm nín chưa thấy mail thứ Thế thứ không gửi nên nhắn tin xin lỗi bên hẹn sáng thứ gửi lại Chưa 30 giây có tin nhắn lại “chỵ chưa thấy agency mà nghỉ thứ 7, chủ nhật sớm trễ bên em” đọc xong không hiểu khen hay chê Rồi có lần làm website Bên khách hàng yêu cầu màu chủ đạo theo “thiết kế phẳng” dạng Windows Mà tóm lại màu hàng trăm màu Windows chứ? Cuối design tự chọn màu để đưa vào thiết kế Chuyện chẳng có không đổi màu tới lần thứ cho hợp với “thiết kế phẳng” theo yêu cầu Nói nói, làm bạn gặp đủ kiểu khách hàng Khó có, dễ có, họ có hiểu cho agency không lại chuyện hoàn toàn khác Có thể chưa hiểu thiết kế nên đôi lúc họ đưa yêu cầu không hiểu Do vậy, làm việc bạn cần ý tới nhóm khách hàng để “mail phủ đầu” lần đầu tiên, giải thích rõ ràng cho họ hiểu trước bắt “người nhà” làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khó đỡ , Khó đỡ , Khó đỡ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay