Khi tình bạn còn thua cái bánh mì

2 111 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Khi tình bạn thua bánh mì By Nguyễn Hạo Nhiên July 28, 2015 300 Đầu năm 2009, đại gia thức ăn nhanh Burger King bắt đầu cho chạy chiến dịch Whopper Sacrifice Trong thời gian này, khách hàng tặng hamburger Whopper unfriend 10 người friendlist Không đơn giản unfriend cách âm thầm ta hay làm, 10 cú unfriend phải thực qua app tên Whopper Sacrifice Mỗi lần người dưng bị bạn bè đá đít thông qua ứng dụng, họ nhận notification họ bị unfriend, tình bạn họ không 1/10 hamburger giá 3.69 USD (khoảng 80 nghìn VND), tức khoảng 37 xu (8 nghìn đồng) Chỉ vòng tuần, app Whopper Sacrifice download 60 nghìn lần, với khoảng 234 nghìn cú unfriend bạn bè bánh mì Chương trình lẽ tiếp diễn, số bạn bè bị hi sinh miếng ăn tăng Facebook không yêu cầu điều chỉnh lại app Whopper Sacrifice (vì tạo notification bị unfriend xem hành vi vi phạm quyền riêng tư – trước unfriend, người bị unfriend chẳng biết ngày vào xem Facebook người unfriend), Burger King tuyên bố kết thúc không chịu điều chỉnh Nếu Whopper Sacrifice dưng xuất Việt Nam thời điểm này, liệu bạn có tham gia? Và liệu bạn để đạt số 10 cú unfriend? Và số lượng unfriend yêu cầu 100 sao? 1000 sao? Còn thời gian để unfriend 10 người bạn giới hạn phút sao? Nếu unfriend đủ nhanh đủ nhiều để có coupon Whopper Sacrifice cách dễ dàng, e bạn gặp nhiều vấn đề với Facebook, thay đợi tới có Whopper Sacrifice Việt Nam, bạn nên bắt đầu xem xét lại mối quan hệ hơn…
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi tình bạn còn thua cái bánh mì , Khi tình bạn còn thua cái bánh mì , Khi tình bạn còn thua cái bánh mì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay