Khi khách cứ làm sai

2 124 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Khi khách làm sai… By Huỳnh Kiều Oanh October 11, 2013 162 2% khách hàng bạn đơn quan tâm đến sản phẩm Họ không cần thông tin khác Hay họ nghĩ không cần phải biết Họ dùng sai tay cầm Họ chẳng để ý đến cảnh báo không nên dùng IE web nhà bạn Bạn ăn đạn họ tự đâm đầu vào ổ virus hay làm sai công thức, dù bạn cảnh báo nhiều lần Và vậy, họ đổ lỗi cho bạn thứ trật quỹ đạo Nếu bạn làm tốt thiết kế, UX hay phân tích quy trình, tạo trải nghiệm đầy kích thích, bạn giảm số xuống 1% Nhưng nữa? Vấn đề là, khăng khăng bảo khách hàng sai chả ích Khách hàng không muốn bị đổ lỗi Và họ không chịu học hỏi thay đổi đâu Một rắc rối khác, dĩ nhiên, nhóm 1% rắc rối thay đổi Nếu họ nhóm người cố định, bạn dễ dàng mặc xác họ Nhưng khổ cách để biết trước người làm sai hướng dẫn bạn Nếu bạn có sản phẩm dành cho người, bạn lựa chọn khác chấp nhận tồn “2%” Và chấp nhận khách hàng Chấp nhận kiên nhẫn để yêu thương họ Doanh nghiệp thành công giúp đỡ khách hàng lúc cần thiết Giúp họ tìm bạn, đổ tội cho bạn nhờ bạn giúp đỡ Dĩ nhiên, cố mà giảm số phần trăm khách hàng rắc rối xuống Nhưng với người lại sao? Hãy chấp nhận, họ phần chơi Chắc chắn, việc bạn nhiều thời gian lợi nhuận Nhưng 2% người sử dụng sản phầm bạn? Họ phần thỏa thuận,của cam kết bạn với khách hàng Lời bình: Nếu bạn kêu gào với 2% số khách hàng bạn: “Lỗi anh!”, không dám bạn giữ lại 98% người lại sẵn sàng móc hầu bao chi cho sản phẩm dịch vụ bạn Để tồn tại, nhiệm vụ bạn biến tối ưu dịch vụ khách hàng thành lợi cạnh tranh Thiết nghĩ,món hời bạn thu lại không nhỏ: bán hàng tăng lòng trung thành khách hàng với sản phẩm bạn Ở không ngành, dịch vụ khách hàng nguồn tạo nên lợi cạnh tranh lớn Đừng coi thường mà bỏ qua Đừng chết thiếu hiểu biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi khách cứ làm sai , Khi khách cứ làm sai , Khi khách cứ làm sai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay