Khảo sát mù

3 120 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Khảo sát mù By Nguyễn Hạo Nhiên May 21, 2013 640 Bạn nghe blind taste test (khảo sát mù – khảo sát mùi vị cách bịt mắt)? Bạn có biết cách khảo sát chứa đựng vấn đề lớn, vấn đề mà bạn gặp phải? Seth Godin nói cho bạn vấn đề nằm đâu Tuần trước vào siêu thị, gặp bàn luận với vài anh nhà báo việc nói dối (trong truyền thông) Chúng nói tới chuyện nước lọc đóng chai lại mắc gas, việc có vài nhãn hàng lại mắc gấp đôi ba lần nhãn khác anh nhà báo đề nghị thử làm blind test (kiểu bịt mắt nếm nước, xem có tìm điểm khác biệt nhãn hàng hay không) Sai lầm cực lớn! Đây cách mà Pepsi đẩy Coca rơi vào bẫy (Các khách hàng bịt mắt cho nếm thử Pepsi Coca Kết bị bịt mắt người ta thích Pepsi – sau giải thích Pepsi nên uống ít, người ta thích vị Pepsi Coca thấy nên cố gắng nghiên cứu cho New Coke với công thức nồng – thảm họa lớn mà sách kinh doanh nhắc đến học nhớ đời, mà khách hàng Coca đòi hỏi họ phải thay lại công thức Coke nguyên thủy cho khách hàng – Tuki) Vấn đề nằm chỗ đời thực, chả bịt mắt mà ăn uống Bạn biết rõ chai nước hãng Bạn biết ăn ngồi tiệc nhà hàng hay quán ăn vặt lề đường Bạn nhìn thẳng vào mắt bà bác sĩ bà ta khám bệnh cho bạn Bạn cảm thấy tự tin anh chàng bán hàng đem sản phẩm chào hàng Những kiểm tra kiểu bịt mắt khiến cho người ta có cảm giác cho kết chân thật Tôi không nghĩ Cách test tốt kiểu Nhãn hàng X vs Nhãn hàng Y ly không để nhãn Cách test tốt phải đổi nước nhãn cho (kiểu tráo nhãn không cho người thử hay biết) Thứ nước có vị đặt chai kia? Đó câu hỏi cần đặt Lời bình: Những khảo sát khách hàng tình phi thực tế (những tình mà khách hàng không gặp phải sử dụng sản phẩm) giết chết doanh nghiệp tin vào Buồn thay, nhiều họ lại tự huyễn kiểu AQ xây tường thành từ khảo sát (và phản hồi từ khách hàng nữa) mà họ biết vớ vẩn, tự thuyết phục chuyện chạy ngon lành Bạn có định thực khảo sát vô nghĩa chăng? Nếu có, sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát mù , Khảo sát mù , Khảo sát mù

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay