Khách hàng là thượng đế không không không

2 118 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

Khách hàng thượng đế? Không, không, không… By Nguyễn Hạo Nhiên April 29, 2013 246 Bạn phải làm đối mặt với nhóm khách hàng than phiền đổi sản phẩm bạn làm? Cố gắng khiến họ hài lòng, hay tiếp tục tiến lên mà không để mắt tới nhóm này? Seth Godin cho thấy góc nhìn ông Khi nhóm nhạc lưu diễn, có phận fan không mua vé Hoặc đủ chỗ gần sân khấu Thế người ta điên lên 2% fan đổ quạu chửi thề hay tung status la ó lên facebook Khi Facebook thay đổi sách tung chức cho người dùng, 2% số người dùng sử dụng được… tùy chỉnh không phù hợp, đường truyền không tốt, mạng bị chặn, họ chẳng quan tâm Họ điên lên Tính Mỗi lần Apple tung thiết kế làm 10.000 người vui lên thiên đường, họ có 200 khách hàng không hài lòng Họ người không thích thay đổi, không thích hội hay rủi ro mà thay đổi mang đến Nếu bạn có fan, có khách hàng hay người ủng hộ, dù bạn có làm gì, bạn khiến cho khoảng 2% số không hài lòng Và chắn bạn nghe nhiều thứ từ nhóm 2% bất bình 98% lại Có vẻ có cách để xử lí vấn đề này: Hoặc dừng đổi để thứ trì trệ; tiếp tục làm nhóm đa số thấy vui lòng Chắc rằng, bạn giảm thiểu chi phí thay đổi, khiến số không hài lòng giảm xuống 1% Nhưng bạn cố gắng làm người vui vẻ lúc nơi, bạn khiến cho thân mình, hóa điên, trở nên bình bình đáng chán mà Lời bình: 2%, dĩ nhiên, số tượng trưng Nhưng Seth nói đến diễn hàng ngày khắp nơi Nhóm khách hàng điên loạn, yêu cầu cao (và nhiều lúc đem lại phần nhỏ doanh thu) khiến bạn quay cuồng bóng tối cố gắng làm hài lòng tất Đã qua thời doanh nghiệp biết làm hài lòng khách hàng tất giá Nguồn lực bạn có giới hạn, dùng để phục vụ khách hàng bạn muốn phục vụ, theo cách tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Khách hàng là thượng đế không không không , Khách hàng là thượng đế không không không , Khách hàng là thượng đế không không không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay