Khách hàng của tôi

2 119 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

Khách hàng By Nguyễn Hạo Nhiên September 12, 2013 144 Khi bạn nói: “khách hàng tôi”, hay “độc giả tôi”, bạn viết tắt, viết nhầm Khách hàng bạn Khách hàng khách hàng Độc giả bạn chẳng truyền bá tư tưởng bạn bảo họ làm Khách hàng bạn chẳng mua nâng cấp bạn bạn làm Trong ngắn hạn, dĩ nhiên, quán tính thúc đẩy mua hàng Nhưng dài hạn (mà quan trọng dài hạn cả) người quan tâm đến thứ quan tâm: thân Nếu bạn đóng vai trò đời tôi, tương lai, OK, ta đồng hành Nhưng không thì, bạn chẳng sở hữu khách hàng hay khán giả đâu Đôi khi, bạn đủ may mắn, bạn thuê vài người Lời bình: Đôi khi, bạn đủ may mắn, bạn thuê vài khách hàng, vài khán giả Nhưng giá phải trả nhỏ: cách hay cách khác, lúc đó, để trì nhóm gọi khách hàng, bạn phải trả mức lợi nhuận thấp (thậm chí âm), phục vụ mức hay nhiều hình thức nô dịch khác Và theo cách chẳng vui tí (dù kẻ đủ may mắn có được) Hãy cố gắng làm bạn đồng hành, đừng tôn khách hàng lên làm ông chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khách hàng của tôi , Khách hàng của tôi , Khách hàng của tôi

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay