Khách hàng của ta là ai

2 122 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

Khách hàng ta ai? By Nguyễn Hạo Nhiên January 14, 2014 156 Trả lời theo kiểu “bất trả tiền cho ta” vớ vẩn Cái kiểu mô tả chung chung chẳng Chỉ biết sơ sơ họ – 32 tuổi, đàn ông, thích ăn chơi chẳng hạn – chẳng khiến người khác thấy hấp dẫn chút Không, ta cần biết: Họ tin tưởng vào điều gì? Họ đặt niềm tin vào ai? Họ sợ họ yêu ai? Họ tìm kiếm điều gì? Bạn họ ai? Họ hay nói chuyện vấn đề gì? Và thứ tương tự Lời bình: Sự thiếu hiểu biết khách hàng bộc lộ từ giây phút tatả họ Tả khách hàng không người hoàn chỉnh đồng nghĩa với việc ta làm cho xong nghĩa vụ mà Lần tới, gặp anh agency hay marketer mô tả kiểu này, nghĩ lại đi, tiền ta chi cho họ có đáng hay không…
- Xem thêm -

Xem thêm: Khách hàng của ta là ai , Khách hàng của ta là ai , Khách hàng của ta là ai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay