Khác người

2 125 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

Khác người By Nguyễn Hạo Nhiên July 4, 2013 14 322 Có bạn lên Facebook, thấy người bạn không quen viết status chưa: Họ cười khác họ Tôi cười họ họ giống nhau.* Rõ ràng, lòng ham muốn trở thành người khác biệt khiến tất người chẳng khác Vấn đề nằm chỗ, giống hay khác không quan trọng Quan trọng giống hay khác người bạn có mang lại giá trị cho xã hội hay không Sẽ chẳng mua phao không được, xe không chạy hay quạt không quay được, dù thứ sản xuất theo công nghệ hoàn toàn nhập từ phương trời xa xôi Đừng tốn thời gian làm cho sản phẩm bạn trở nên khác người Bỏ công sức để sản phẩm bạn có giá trị đủ mệt * Câu Jonathan Davis Nguyên văn: “You laugh at me because I’m different I laugh at you because you’re all the same.”
- Xem thêm -

Xem thêm: Khác người , Khác người , Khác người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay