Khác biệt hay là sống

2 184 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

Khác biệt sống By Nguyễn Hạo Nhiên June 26, 2013 204 Nửa năm trước, có xem thi, thí sinh phải ngồi tranh luận chủ đề sân khấu với điều khiển giám khảo Chủ đề tranh luận “Khác biệt chết” Ngay đến anh chàng thí sinh thứ 3, anh cho thấy khác biệt Thay ngồi chỗ mà ban tổ chức xếp người, anh chàng đứng bật dậy, sân khấu, múa may cuồng loạn nói thí sinh lại vị giám khảo lúc nhìn đít anh chàng Đại khái, quang cảnh sân khấu lúc giống nửa phần đầu Harlem Shake Rõ ràng khác biệt Nhưng dĩ nhiên, với hành vi cà giựt đó, anh chàng chẳng giám khảo hay khán giả đồng tình Kết biết, anh chàng rớt độp Nói chung, khác biệt dễ Khác biệt mang lại nhiều giá trị cho người khó Buồn thay, đa phần người tập trung vào mặt khác người mà bỏ quên phần giá trị khác biệt, để lại ngửa mặt lên trời hỏi khác biệt mà lại chết?! Khác biệt không giúp bạn sống Khác biệt hay giúp bạn sống Sống ngon lành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khác biệt hay là sống , Khác biệt hay là sống , Khác biệt hay là sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay