Hiến máu nhân đạo ở thụy điển

3 132 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:00

Hiến máu nhân đạo Thụy Điển By Nguyễn Hạo Nhiên January 9, 2016 428 Cứ đợt hiến máu nhân đạo, có nhiều đơn vị máu đóng góp người giàu lòng nhân Tuy lượng máu hiến tặng ngày tăng (năm 2014 gần 1,1 triệu đơn vị máu), chưa thể đáp ứng nhu cầu hàng năm toàn quốc (khoảng 1,8 triệu đơn vị máu) Do vậy, vấn đề nằm chỗ gia tăng lượng máu hiến tặng Tuy người hiến máu hưởng số quyền lợi (xét nghiệm bệnh miễn phí, bồi dưỡng khoảng 200 nghìn), rõ ràng, quyền lợi chưa xứng đáng với họ cho Hơn nữa, đa số hiến tặng lòng hảo tâm tiền bạc, nên việc tỏ lòng tri ân, khiến họ tự hào đóng góp vấn đề Còn cách mà người Thụy Điển làm: Mỗi hiến máu, người hiến máu nhận tin nhắn cảm ơn Không thế, máu họ sử dụng, họ nhận tin nhắn thông báo Không ý nghĩa biết đóng góp giúp ích cho không mãi nằm vô danh phòng trữ máu Một hành động nhỏ lại có ý nghĩa vô lớn với người hiến máu (đồng thời tin nhắn đóng vai trò lời nhắc nhở), rõ ràng làm nâng cao khả hiến máu lại lần sau Đó khác biệt marketing hoạt động hiến máu Thụy Điển Đơn giản, nhiều ý nghĩa hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiến máu nhân đạo ở thụy điển , Hiến máu nhân đạo ở thụy điển , Hiến máu nhân đạo ở thụy điển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay