hạ giá con đường đưa đến sự diệt vong

2 113 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:00

on đường đưa đến diệt vong By Nguyễn Hạo Nhiên November 14, 2013 156 Nếu ta xây dựng doanh nghiệp cách cạnh tranh giá, ta nhắm vào mà Tất thứ ta xây dựng nhắm tới mục tiêu giá cả, ta xao lãng sang tiêu chí khác (dịch vụ, nhân lực, thiết kế,…) đối thủ tập trung vào giá bán hàng rẻ ta Giá rẻ nơi trú ẩn cuối tay marketer cạn kiệt ý tưởng, hay gan bắt tay vào thực ý tưởng sáng tạo Dĩ nhiên, cần bán hàng với giá hợp lí Nhưng trừ hàng hóa ta loại hàng hóa đơn (kiểu gạo, muối, đường,…), giá hợp lí lúc giá thấp nhất, ta hiểu giá số công cụ cạnh tranh mà Nói cách ngắn gọn: Các công ty cạnh tranh giá rẻ không cần người Lời bình: Cạnh tranh cách hạ giá biểu doanh nghiệp giãy chết với tay marketer thời vụ Lạm dụng việc hạ giá thể ta chẳng thể định lượng giá trị mà sản phẩm mang lại Điều đồng nghĩa với việc ta chẳng biết đem lại giá trị cho khách hàng Mà ta chết… đáng… * Giá thấp không đồng nghĩa với chi phí thấp (chi phí thấp chiến lược cạnh tranh hữu hiệu) Và giá thấp không gắn liền với chi phí thấp, ta chết Bạn muốn tìm hiểu thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: hạ giá con đường đưa đến sự diệt vong , hạ giá con đường đưa đến sự diệt vong , hạ giá con đường đưa đến sự diệt vong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay