Giới hạn

2 130 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:00

Giới hạn By Nguyễn Hạo Nhiên July 22, 2013 1284 Người ta thường ghét giới hạn Nhưng giới hạn, đôi khi, lại phương tiện thúc đẩy người vượt khỏi giới hạn tự nhiên thân Nếu bạn tập nâng tạ máy có giới hạn – kiểu nâng số lần quy định trước máy ngưng không cho tập – nhiều khả bạn cố đạt đến giới hạn bạn cố gắng đẩy tới mệt Người ta thích đạt đến mức tối đa Khi mà mức tối đa, giới hạn, người ta thường dễ dàng thỏa mãn với làm, cho phép thân nghỉ dễ dàng Nếu bạn muốn người dùng sử dụng sản phẩm nhiều hơn, có cách tuyên bố mức tối đa họ sử dụng sản phẩm bạn Có thể cách khiến số fan cuồng bạn không sử dụng nhiều họ muốn nữa, thúc đẩy nhóm người dùng lại tranh dùng cho hết quota “Bạn ăn tối quán tối đa lần tuần.” “Bạn trả tối đa 100 nghìn.”* “Bạn đăng tối đa 10 status.”* Lời bình: Nếu để ý xem The Voice phiên (có vụ cướp người vòng Đối đầu), bạn thấy không huấn luyện viên không sử dụng hết quyền cướp người Có khi, quota người này, họ chẳng cướp người nhiều đến Quota định vị cho người dùng mức sử dụng hợp lí (họ nghĩ người khác dùng nhiêu đó), gợi cho họ cảm giác mát không dùng hết lượng Đây chiêu cực độc, nhiều ta dính chưởng mà không hay biết Người ta thường tranh đồ mà không cần biết có thực quý hay không * Có điều chỉnh so với gốc để phù hợp với tình hình Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới hạn , Giới hạn , Giới hạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay