Giá trị

2 106 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:59

Giá trị By Nguyễn Hạo Nhiên October 18, 2013 145 Giá trị thứ ta tin tưởng tại, không đơn đơn vị đo lường Giá trị câu chuyện ta kể cho thân dựa cách ta nhận thức, thứ ta tin chân lí Định kiến mà câu chuyện ta kể cho ta mang lại lí mà vô số người làm điều phi lí trí Trong thử nghiệm gần đây, họa sĩ Banksy bán tranh lề đường với giá 60$ Cuối buổi, anh chàng nhận 200$, dù thật tranh thường đấu giá thành công mức 40.000$ Giá trị thứ khách hàng bạn cảm nhận, thứ bạn nói hàng ngày Lời bình: Thương hiệu đơn giản câu chuyện Nếu ta thất bại việc kể câu chuyện hay (và khiến khách hàng tự kể cho họ), thất bại hiển nhiên Đã lâu rồi, chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chiến lược gia tập trung chứng minh hàng Việt không cạnh mặt chức Nhưng ôi, người 100% lí trí người kinh tế hoàn toàn tập trung vào chức sản phẩm, Coca Cola Pepsi không xưng bá ngành công nghiệp cola này…
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị , Giá trị , Giá trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay