Gà ta

4 99 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:59

Gà ta… gà tây By Nguyễn Xuân Trung December 4, 2013 14 351 Dân ta sính ngoại, nghe thấy hàng nước nghĩ tốt đồ nước Và tất nhiên công việc vậy, thấy idea người nước đưa thấy tốt hơn, hay idea người nhà làm Trong buổi brainstorm POSM cho hãng nước giải khát Các sếp chưa đến phòng lúc có người Gà tây: Hey guy! Could you go “yu tun”? Gà thực tập: Sorry sir, I don’t get it You mean “zo tun, you tun…” blah blah? Gà tây: Can I borrow you laptop? Gà thực tập: No problem Tạch…tạch “chrome” and vào “youtube” Quá nhục cho đội thực tập Này tưởng lão nói cao thâm Có ngờ đâu, mà họp lên youtube làm quái trời May mà phòng Không phen có nước muối mặt với level English Mọi người vào đầy đủ Head of department: So… what is your idea? Gà tây: Let me show example videos đoạn clip show cách hoạt động ứng dụng “Augmented” smartphone Brainstorm bắt đầu… phần mong đợt Vì thấy chặt chém vùi dập ý tưởng đưa Head of department: Good! Art director: Hay quá! Good! Strategic planner: Nhìn lạ ha! Buổi họp kết thúc, không lời phản biện hay phân tích idea có thực tế với nhãn hàng hay không Còn tin chuyện xảy với người Rõ ràng app cho smartphone, mà nhãn hàng nước giải khát làm hàng đại chúng, bình dân Nó không thuộc phân khúc cao cấp nên đâu phải có smartphone mà dùng Nghe thấy không với brief Tất nhiên idea “Gà tây” lên bàn thờ sau gặp sếp tổng Vừa nghe tên next Có lẽ du học nên sếp tổng không bị tây đè ta người Thời buổi pitching mà client thấy idea từ nhà thiết kế Singapore, concept từ copywriter Thailand chả sướng lên Và đâm chê idea người Mà chưa tốt Mới “mương 14 phiên công ty” đồn có creative người nước vào làm Không biết có phải sếp thấy xu hướng nên tuyển gà tây phụ không Kỳ vui rồi, sau mà pitching cho gà tây lên thuyết trình chả thắng lớn Ta chờ có thế… Sau có làm marketing cho client hay agency phải ý điều Đã marketer phải biết nhìn việc khách quan Thời buổi tây ta du nhập chẳng biết giỏi Ôi thời năm năm hai Hễ hội thảo mà nghe thằng ngoại thương, đứa kinh tế lúc nghĩ phải đầu Rồi làm lại bị tây đè lúc bò lên Đúng gà mác mà * Chú thích: • POSM (Point of sale materials): Vật liệu bán hàng, thứ là: kệ, giá đỡ, quầy trưng bày sản phẩm… đặt siêu thị để brading cho hàng hóa thương hiệu Mấy tủ lạnh, tủ kem pepsi đặt tiệm tạp hóa • Brief: Là tóm tắt yêu cầu khách hàng để đưa cho phận creative họ đọc idea • Concept: Là ý tưởng theo brief khách hàng yêu cầu, Agency ý tưởng tốt chọn làm • Pitching: Khi client họ cần chọn khoảng vài agency đến show concept Khi gọi pitching Bên thắng chọn agency cho dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Gà ta , Gà ta , Gà ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay