Đồng xu hy vọng

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:59

Đồng xu hy vọng By Nguyễn Hạo Nhiên June 16, 2016 275 Ngày tháng năm 1996, Liam Vanden Branden bị tích đứng hiên nhà Lúc cậu tuổi Thế nhưng, suốt 20 năm qua, chưa tìm Liam Thời gian xóa nhòa thứ Có lẽ đến không nhớ đến vụ tích Liam, trừ người thân cậu bé Tổ chức tìm kiếm đứa trẻ tích Child Focus không muốn quên lãng xảy Họ chấp nhận việc đứa trẻ tích lại tích tâm trí người Đó lí họ phối hợp với agency Wunderman/These Days để… phát hành triệu đồng xu euros in hình cậu bé Liam khắp châu Âu Họ gọi chiến dịch Coins of Hope Để thực chiến dịch này, Child Focus phải thuyết phục Bỉ (nơi cậu bé tích) thay đổi hình đức vua Philippe xu euros đất nước thành hình Liam Do đất nước thuộc EU có hình ảnh riêng đồng xu lại chịu quản lý chung, nên Child Focus phải thuyết phục bên có liên quan EU 19 nước thành viên khác chấp thuận biết đến đồng xu Liam Rất may bên hiểu, đức vua Philippe chấp thuận thay hình ảnh Liam Vanden Branden năm 22 tuổi—hình ảnh phần mềm máy tính dự đoán dựa hình ảnh Liam tuổi Với triệu đồng xu, Child Focus hy vọng họ bao phủ hình ảnh Liam đến toàn 11 triệu dân Bỉ 500 triệu dân EU Một mục đích tốt, kênh truyền thông hiệu quả, phủ cảm thông, tất hy vọng mang đến điều kì diệu cho gia đình Liam nói riêng gia đình đứa trẻ tích nói chung Xin cảm ơn marketer chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồng xu hy vọng , Đồng xu hy vọng , Đồng xu hy vọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay