Đổ thừa

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:59

Đổ thừa By Nguyễn Hạo Nhiên June 28, 2016 559 Mỗi lần thấy người ta đổ hết trách nhiệm cho người này, kẻ thứ không hay xảy đời mình, thay chấp nhận hậu lựa chọn sai lầm họ, lại thấy hứng thú Khi đổ thừa cho người khác (hay đổ thừa cho ông trời, cho vận rủi…), ta cảm thấy an toàn mặt cảm xúc chịu đối mặt chấp nhận lựa chọn sai lầm Nếu lỡ ta du lịch mà thời tiết ẩm ương mưa bão, với việc đổ hết nỗi tức giận cho bão, ta nhận thêm cảm thông từ người xung quanh Trong thực ra, anh đặt tua du lịch vào mùa bão, anh thằng ngu, đâu phải bão! Đây hội lớn cho marketer Nếu ta tìm cách truyển tải thông điệp “các bạn lỗi” gieo vào đầu người, cho họ nơi để tránh né, họ cảm ơn, họ quay lại vào lần sau Có thể ý tưởng không đúng: họ có lỗi, thực họ né tránh đứa nít, cách hành xử người trưởng thành, hiệu Và ta tiến xa hơn: tìm cách dạy cho khách hàng cách tự hào tự nhận lãnh trách nhiệm Đó giải pháp dài hạn để xây dựng mối quan hệ lành mạnh khách hàng người bán Ta hướng dẫn họ cách định đắn, họ vui vẻ tự chịu trách nhiệm cho định sau mình…
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổ thừa , Đổ thừa , Đổ thừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay