Chu du vào tâm trí khách hàng và dòng tư tưởng

3 477 8
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:57

Chu du vào tâm trí khách hàng dòng tư tưởng By Nguyễn Hạo Nhiên March 31, 2016 824 Dòng tư tưởng nội dung Chu du vào tâm trí khách hàng (Nhà xuất Thời Đại, 2015) giáo sư tâm lý học Harry Dexter Kitson Theo Kitson, tưởng tượng ý người dòng chảy theo thời gian Ví dụ, người chơi Facebook khoảng thời gian ngắn ý thứ sau (mỗi điểm biểu ý tưởng ý thời điểm): Có thể thấy ý thay đổi liên tục không bị điều hướng Hơn nữa, mức độ tập trung, rõ nét ý tưởng không đồng (biểu thị độ rõ nét chữ dấu x) Công việc phải điều khiển luồng ý đối tượng thứ phục vụ mục đích Ví dụ, trình lướt Facebook, nhờ quảng cáo, hình ảnh sách mà ta muốn bán ra, đối tượng bắt đầu ý Khi đó, ta phải làm cách điều ý không lệch khỏi sách, tiến gần ý tưởng “mua sách” tốt Tuy nhiên thứ không đơn giản Người dùng bị hàng vạn ý tưởng khác hăm he khiến dòng chảy ý bị rẽ nhánh không đến đích cần đến Ví dụ: Nếu có hình ảnh bắt ý ban đầu mà neo lại, khó mà điều dòng chảy với điểm “mua sách.” Do vậy, ta phải viết caption (phần chữ diễn giải) hình, giới thiệu thêm sách để khách hội bị xao nhãng (hoặc giảm thiểu tỉ lệ khách xao nhãng) Giả sử anh bán sách viết sau: “Chu Du Vào Tâm Trí Khách Hàng sách chuyên gia giới khuyên đọc […] Hãy đặt mua cách […] Tuy sách hàn lâm, bạn không thất vọng!” Để biết caption hiệu đến đâu, ta phân tích thử xem có giúp điều hướng dòng chảy đến đích, trình đọc, liệu đối tượng có cần phải suy nghĩ làm xuất dòng chảy rẽ nhánh hay không “Chu Du Vào Tâm Trí Khách Hàng sách chuyên gia giới khuyên đọc.” Ý tưởng “sách” dần chảy sang ý tưởng “sách nên đọc.” Hầu dòng chảy ý bị rẽ nhánh “Hãy đặt mua cách […].” Sự ý chuyển nhẹ nhàng sang ý tưởng “mua sách” rồi! Có vẻ đạt mục đích “Tuy sách hàn lâm, bạn không thất vọng!” Sai lầm xuất đây! Câu gieo ý tưởng mới: “sách hàn lâm” “thất vọng.” ý tưởng làm đối tượng phải suy nghĩ, chắn họ phải suy nghĩ xuất dòng chảy rẽ nhánh Mỗi rẽ nhánh đồng nghĩa với việc nhóm khách hàng lệch khỏi đích “mua sách” ban đầu! Nhiều người viết quảng cáo thường thiếu cẩn thận với câu chữ, hay gieo vào đầu khách ý tưởng làm dòng ý khách bị lệch khỏi mục đích cuối Đó lý nhiều quảng cáo hay người đặt mua hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu du vào tâm trí khách hàng và dòng tư tưởng , Chu du vào tâm trí khách hàng và dòng tư tưởng , Chu du vào tâm trí khách hàng và dòng tư tưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay